Tappeanlegg hos Bode Chemie

Omstrukturering av industrinettverket øker tilgjengeligheten og fleksibiliteten

  • Alt som trengs for fleksible og ytelsessterke nettverk fra en og samme produsent
  • Høy anleggstilgjengelighet grunnet redundante nettverksstukturer
  • Individuell veiledning for skreddersydde IT-sikkerhetsløsninger

Kundeprofil

Som en av de ledende produsentene i Europa produserer Bode Chemie, som er lokalisert i Hamburg-Stellingen, over 400 produkter for desinfisering, rengjøring, pleie og antiseptika for huden. Pr. år produseres rundt 18 000 tonn bulkmateriell. Den omfattende porteføljen benyttes over hele verden.

Anvendelse

Bedriftsnettverket til Bode Chemie er inndelt i et kontor- og et industrinettverk. Datautvekslingen mellom de to nettverkene reguleres via en brannmur. Av historiske grunner fikk industrinettverket en flat struktur og ble bygget opp redundant som ringstruktur. Derfor kommuniserer samtlige deltakere via et felles Ethernet-nettverk, blant annet PC-er, HMI-enheter, kontrollere og desentral periferi.

Denne tilnærmingen medfører likevel en fare for gjensidige påvirkninger. Datapakker som blant annet sendes som Broadcasts til samtlige deltakere opptar ressurser som den målrettede, tidskritiske prosessdatakommunikasjonen ikke kan benytte. Et Ethernet-nettverk med flat struktur kan i tillegg gi grobunn for virus og annen malware. Med den eksisterende nettverksstrukturen møtte Bode Chemie utover dette sine grenser med tanke på ledige IP-adresser og vedlikeholdsmuligheter for systemet.

Topologisk visning av nettverksstruktur hos Bode Chemie

Nettverksstruktur hos Bode Chemie

Layer-3-Switches i datasenteret hos Bode Chemie

Layer-3-Switches i datasenteret danner industri-Backbone

Løsning

Derfor har de ansatte sammen med Phoenix Contact utarbeidet et konsept som segmenterer industrinettverket i subnett. Disse bygges opp via fysiske ringstrukturer med Smart Managed Switches, slik at tilgjengeligheten øker.

Fordi avstandene som skal dekkes, er såpass store, er ringene mellom produksjonsstedene fremstilt med Gigabit- og fiberoptisk teknikk. For å løse opp de fysiske ringstrukturene i logiske linjekonsepter benyttes redundansprotokollen MRP (Media Redundancy Protocol). Tilknytningen av Ethernet-enhetene til de underlagrede fremstillingsanleggene foregår via Fast-Ethernet-kobberforbindelser.

Industriområdene og de overlagrede forretningsprosessene utveksler data redundant via kobberforbindelse. To Layer-3-Switches overtar tilknytningen. De danner industri-Backbone og stiller henholdsvis et virtuelt ruter-grensesnitt til disposisjon for de forskjellige subnettene og kontornettverket. Industri-Backbone installeres på et sentralt område i bedriftens datasenter. Den modulære oppbyggingen av Layer-3-Switches som benyttes i industri-Backbone åpner også for spillerom for fremtidige utvidelser av anlegget.

Managed Switches støtter forskjellige brukergrensesnitt for tilgang til konfigurerings- og diagnostikkdata. Alle nødvendige innstillinger kan kontrolleres via utstyrets egen nettserver eller SNMP (Simple Network Management Protocol). Det samme gjelder for opphenting av diagnostikkdata. I subnettene, der Profinet brukes til å overføre prosessdata, fungerer disse Switches som Profinet-Devices. I denne driftsmodusen tilordner Engineeringen IP-adressen og Profinet-navnet direkte. SNMP-Traps sørger for rask diagnostikk. Viktige hendelser som tap av den redundante spenningsforsyningen av Switches i ringen formidles til det sentralt installerte diagnostikkprogrammet FL View via SNMP.

Martin Petzold, Markus Schmidt og Dirk Schlüter hos Bode Chemie

Prosjektansvarlige Martin Petzold, Markus Schmidt og Dirk Schlüter

Fasit

Ved omstruktureringen økte stabiliteten og tilgjengeligheten i hele industrinettverket. Industri-Backbone sikrer et entydig ansvarsforhold og korte reaksjonstider. Kombinert med diagnostikkprogrammet gir de forskjellige funksjonene i disse Switches samt den rutede nettverksstrukturen i tillegg en rask og omfattende diagnostikk.

Utvidelser eller omstruktureringer i anlegget kan utføres på en fleksibel måte ved hjelp av den modulære tilnærmingen og struktureringsgraden. Det gjelder også for den planlagte sikringen av anlegg i form av desentralt installerte brannmurer, helt uten at ytterligere konfigureringer er nødvendige.