Lynnedslag bak vindanlegg

Lynstrømmåling til vindanlegg Datainnsamling via sanntidsmåling

Vindanlegg utsettes ofte for belastningene som lynnedslag medfører. Så langt har det vært vanskelig å kunne påvise lynnedslag og deres styrke.
Ved hjelp av den komplette løsningen LM-S fra Phoenix Contact kan lynnedslag i bladene til vindanlegg måles nøye og deretter analyseres.

Takket være en kontinuerlig fjernovervåking og sammenføring av måledataene med driftsparameterene i vindanlegget får man et bedre beslutningsgrunnlag med hensyn til forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Anvendelse

I vindanlegg fører lynnedslag stadig til skader på bladene og til svikt i elektroniske systemer. Som regel oppdages lynnedslag ikke direkte. Av denne grunn skiftes avledere ut før tiden, ettersom de kun kan avlede et begrenset antall lynnedslag. Et tiltak som er tidkrevende og forbundet med kostnader. Bruk av lynstrømmålesystem er her til hjelp, ettersom det samler inn viktig informasjon om lynstrømmen. På bakgrunn av informasjonen som samles inn kan du fastsette om kontroll- eller vedlikeholdsarbeid er nødvendig.

Oppbygging av lynstrømmåler i et vindanlegg

Bruk av LM-S i et vindanlegg

Lynstrømmålesystem (LM-S) Løsningen for lynstrømmåling

Lynstrømmålesystemet LM-S fra Phoenix Contact registrerer og analyserer alle viktige lynstøtstrømparametere. Den faktiske belastningen på anlegget avledes fra disse verdiene.

LM-S kan implementeres uavhengig via et modem eller via det integrerte Ethernet-grensesnittet i nettverk. Integrering i et eksisterende styresystem er helt enkelt mulig ved å hente opp IP-adressene. For å informere anleggets driftsansvarlige direkte om lynnedslaget kan LM-S sende ut en varsel-sms. Via en nettleser henter man opp detaljert informasjon om lynnedslaget. Dermed er operatøren tidsnok informert om rotorbladenes status, og kan planlegge og iverksette vedlikeholdstiltak. Du oppnår stabil drift av vindanlegget ditt.

LM-S-sensor med evalueringsenhet

LM-S-sensor med evalueringsenhet

Sensorer:
Målesystemets sensorer monteres på beskyttelsesutstyret i rotorbladene. Som følge av støtstrømmen vil det ved et lynnedslag oppstå et magnetfelt rundt lederen, og dette feltet registreres av sensorene. Systemet sender måleresultatene til evalueringsenheten via optiske fibre. På bakgrunn av verdiene fastsetter den maksimal lynstrømstyrke, lynstrømstigning, ladning og spesifikk energi. I standardvarianten kan LM-S måle lyn fra 5 til 400 kA, og det absolutt pålitelig.

Sensor for utvidelse av måleområdet

Sensor for utvidelse av måleområdet

Utvidelse av måleområdet:
Systemets måleområde utvides med en spesiell, ekstra sensor. Den er spesialkonstruert til å gjenkjenne og evaluere også små lynnedslag på området fra 1 til 100 kA. Måleområdet utvides slik fra 1 til opptil 400 kA. For å muliggjøre denne utvidelsen av måleområdet suppleres systemet med en ytterligere evalueringsenhet. Med den spesielle designen er sensoren optimalt egnet for montering på beskyttelsesutstyr i rotorbladet til et vindanlegg. Selv om sensoren, i motsetning til standard LM-S-sensor, ikke bruker glassfiber ved målingen, er spenningssikkerhet sørget for også ved kraftige nedslag. Med denne utvidelsen er systemet optimalt klargjort for alle typer bruksområder.

Interaktiv Image Map: Lynstrømmålesystem
Lynsensor
Optisk lynsensor for permanent registrering og evaluering av lynnedslag.
Mer informasjon
Lynsensor
Evalueringsenhet
Evalueringsenhet for live-overvåkingssystem for permanent registrering og evaluering av lynnedslag.
Mer informasjon
Evalueringsenhet
Evalueringsenhet lavt måleområde
Evalueringsenhet for registrering av støtstrøm og transient overspenning via eksterne sensorledninger.
Mer informasjon
Evalueringsenhet lavt måleområde
Blade Intelligence Interface
Sensorene leverer dataene for overvåking av rotorbladene på denne felles evalueringsenheten.
Mer informasjon
Blade Intelligence Interface
Utvidelse av måleområdet
Sensor for utvidelse av måleområdet til 1 til 400 kA.
Mer informasjon
Utvidelse av måleområdet
Lyn bak blinkende vindanlegg

Komplett løsning for lynmåling i vindanlegg

Den komplette løsningen gjør at systemet kan tilpasses i en eksisterende design uten mye arbeid. Takket være den integrerte spenningsforsyningen og overspenningsbeskyttelsen for kommunikasjonen, forløper integreringen meget enkelt. Sensorenes ledninger kan bestilles i lengder fra 10 til 100 m. Tilkoblingsboksen trenger bare å monteres, og ledningene stikkes gjennom de klargjorte ledningsinnføringene på enheten. Ingen spesielle verktøyer kreves.

Dine fordeler:

  • Umiddelbar opphenting av detaljerte data via sanntidsmåling gir informasjonsrik diagnostikk
  • Enklere planlegging av vedlikeholdstiltak takket være fjernovervåking
  • Enkel dataoutput og konfigurering via integrert nettserver
  • Implementering i standard nettverkssystemer grunnet RJ45-grensesnitt

Dine fordeler

  • Umiddelbar opphenting av detaljerte data via sanntidsmåling gir meget informativ diagnostikk
  • Enklere planlegging av vedlikeholdstiltak takket være fjernovervåking
  • Enkel dataoutput og konfigurering via integrert nettserver
  • Implementering i standard nettverkssystemer gjennom RJ45-grensesnitt
Personlig kontakt
Send forespørsel om individuell løsning!
Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.
Ta kontakt med oss
Wind Team fra Phoenix Contact i vinterlandskap foran vindanlegg