Futuristisk kommandosentral

Industriell nettverksteknikk for tunnelanvendelser Gjennomgående og fleksibel nettorganisering

Den friksjonsfrie driften samt en kontinuerlig overvåking av tunneler har sitt utgangspunkt i et pålitelig nettverk. Sikker dataoverføring av samtlige applikasjoner, som belysning, ventilasjon, kommunikasjon eller energiforsyning, er helt ufravikelige krav i kritiske infrastrukturer som tunneler.

Phoenix Contact tilbyr et stort utvalg med ytelstessterke nettverkskomponenter med fokus direkte på Cyber Security. Implementer Ethernet-nettverk i tunnelen din som er meget tilgjengelige.

Serverskap

Industrial Ethernet Velprøvd teknikk for tunnelapplikasjoner

En tunnel inneholder en kompleks kombinasjon av mange forskjellige applikasjoner. For å sørge for pålitelighet, sviktsikkerhet og varighet er kommunikasjon med alle anvendelser en absolutt nødvendighet. Bruk av korrekt, nettverksorientert utstyr spiller en helt avgjørende rolle når alle applikasjonene skal styres og overvåkes. Nettverket for en tunnelinfrastruktur må tilfredsstille samtlige krav som stilles til kommunikasjonen, under hensyntagen av krav til sikkerhet og båndbredde, via en sviktsikker, redundant design. Phoenix Contact har et stort sortiment med komponenter som hører til nettverksteknikk.

Våre løsninger for dine applikasjoner

Nettverksskap med serverskap
RFC 460R - redundant kontroller med fiberoptisk kabel
Videoovervåking i trafikken
Nettverksskap med serverskap

Overgangene mellom den klassiske informasjonsteknologien og operativ kommunikasjonsteknikk er flytende også i tunnelen. Avgjørende for dette er en sømløs kommunikasjon, videreføring av alle relevante protokoller i sanntid samt en hensiktsmessig diagnostikk som kan implementeres i visualiseringen.

Nettverkskomponentene fra Phoenix Contact tilbyr tilkobling for alle medier som optiske fibre, kobber eller radiosignaler.

RFC 460R - redundant kontroller med fiberoptisk kabel

For å sikre dataoverføringen ved delvis svikt i systemet er redundanser nødvendig. Ved planlegging og installering av infrastrukturkomponentene i meget tilgjengelige systemer omgås Single Point of Failure.

Intelligent nettverks- og styreteknikk fra Phoenix Contact gir muligheter for automatisk gjenkjenning og utbedring av feil. Redundansmekanismer gir stabil kommunikasjon også ved utilsiktet pluggede sløyfer eller ved svikt i utstyret.

Videoovervåking i trafikken

I tillegg til høyytelses-hovedpulsårene for kommunikasjonen finnes det et stort spekter med komponenter for de lokale anvendelsene. Tilkoblede kom­ponenter som telefoner eller kameraer forsynes med driftsspenning gjennom samme ledning.

Disse Power-over-Ethernet (PoE)-komponentene er om ønsket også tilgjengelige med integrert beskyttelsesfunksjon. For å fordele datapakker tilbyr vi et stort sortiment med forskjellige switcher.

Mer informasjon om videoovervåking i tunneler

Fullstendig redundant tunnelnett

For at alle tunnelsystemer skal kunne forbindes pålitelig, trenger tunnelnettet flere redundanstrinn. På switchnivået følger den sømløse integreringen av alle sluttanvendelser via en redundant glassfiber-backbone med redundansprotokoller som RSTP eller MRP. På ruternivå bruker vi VRRP for oppsetting av redundante Layer-3-switcher. Switchene forbinder kommunikasjonsalgoritmene på IT­-nivået, som f. eks. OSPF eller PIM, med de spesifikke kravene innen industriell kommunikasjon.

Topologi: Fullstendig redundant tunnelnett

Dine fordeler

  • Feilfri dataoverføring takket være intelligente komponenter
  • Pålitelig kommunikasjon grunnet redundante nettverksstrukturer
  • Redusert kablingsarbeid grunnet PoE-egnet sluttutstyr
  • Integrering i alle anvendelser grunnet glassfiberteknikk
Cholfirst-tunnel

Økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet ved hjelp av Managed Switches

Drifts- og sikkerhetsutstyret som er installert i Cholfirst-tunnelen sørger i normaltilfeller for feilfri flyt i trafikken. Ved en brann eller ulykker kan de tekniske anleggene redde liv.
For å øke tunnelsikkerheten i denne tunnelen i Sveits fikk Ticos Engineering & Software AG i oppdrag å bygge om og modernisere styreteknikken. Anleggsstyringen samt flere lokale PLS-er ble skiftet ut. En Ethernet-basert kommunikasjon på felt- og styrenivået ble også implementert av denne systemintegratoren. Når det gjelder infrastrukturkomponenter, valgte Ticos Managed Switches FL Switch 22xx fra Phoenix Contact.

Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel