Tekniker ved vindhjul

Gjenkjenning av is på rotorblader Innovativ måleteknikk

Isdannelse på rotorbladene fører ikke bare til farer for vindanlegget, men også til farer for omgivelsene, dyr og mennesker.

Phoenix Contact tilbyr et førsteklasses gjenkjenningssystem for is til rotorblader og som øker vindanleggenes rentabilitet. Med vår løsning måles sjikttykkelsen fra potensielle isdannelser samt temperaturen direkte på rotorbladenes overflate.

Anvendelse

For at vindanlegg skal være mest mulig lønnsomme, må anleggets tilstand være absolutt feilfritt. Ved ekstreme klimaforhold kan det likevel dannes is på rotorbladene. Isstykker som faller ned, kan forårsake store skader. Det er viktig å oppdage tegn på isdannelse på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at anlegget kan stanses ved farer og avisingssystemet kan startes opp. På grunn av sensorenes trådløse tilkobling er systemet egnet for både nye vindanlegg og for ettermontering i eksisterende vindanlegg.

Servicetekniker med ID-S-sensor i hånden foran et vindanlegg

ID-S: Uavhengig sensorsystem

System for gjenkjenning av is (ID-S) Løsningen for gjenkjenning av is

Systemet for gjenkjenning av is fra Phoenix Contact måler tykkelsen på issjiktet på rotorbladene, og sørger for at vindanlegget fungerer pålitelig. Evalueringsalgoritmen, som er sertifisert av DNV GL, bestemmer om driften skal fortsette, eller om vindanlegget skal kobles ut. Evalueringsenheten finnes som komplett automasjonskapløsning og som system som kan integreres.

Sensor:
Sensorene, som helt enkelt er klistret på plass, måler issjiktets tykkelse samt temperaturen utvendig på rotorbladet. Sensoren forsynes direkte via solenergi, og har en lagringskapasitet opptil 1000 timer.

Sensorens signaler sendes trådløst til evalueringsenheten i gondolen. Radiosignalrekkevidden utgjør opptil 250 m. Ved tilsvarende antall sensorer er systemet egnet for automatisk gjenstart. På grunn av sensorenes trådløse tilkobling er systemet egnet for både nye vindanlegg og for ettermontering i eksisterende vindanlegg.

Servicetekniker monterer sensor på rotorblad i et vindanlegg

Kan enkelt suppleres med nytt utstyr

Supplering med nytt utstyr:
På grunn av sensorenes trådløse tilkobling er systemet egnet for både nye vindanlegg og for supplering av nytt utstyr i vindanlegg som allerede finnes. Suppler vindanleggene dine med nyskapende retrofitløsninger. Phoenix Contact står ved din side som en pålitelig samarbeidspartner som optimaliserer vedlikeholdstiltak på anleggene dine og som hjelper deg med å å øke avkastningene langsiktig.

Dine fordeler

  • Pålitelig gjenkjenning av is grunnet måling av istykkelse på rotorbladene
  • Optimal avkastning takket være automatisk gjenstart
  • Optimalisert regulering av bladenes varme ved hjelp av temperaturmåling
  • Rask idriftsettelse, også som ettermontert løsning, grunnet prekonfigurerte komponenter
  • Uavhengig drift, fordi tilkobling til vindanleggets kontroller ikke er nødvendig
Personlig kontakt
Send forespørsel om individuell løsning!
Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.
Ta kontakt med oss
Wind Team fra Phoenix Contact i vinterlandskap foran vindanlegg