Generatortilkobling i solcellepark

Generatortilkobling for solenergianlegg Skreddersydde løsningskonsepter

Fagfolk med ansvar for planlegging og oppsetting av solenergianlegg står alltid foran utfordringen om å oppnå optimal tilgjengelighet og ytelse for anlegget. Viktige faktorer i den sammenheng er samling og distribuering av strengstrøm, beskyttelse av enkeltmoduler mot skader som følge av lyn og overspenning og overvåking av anleggets ytelse.

Generatortilkoblingsboksene fra Phoenix Contact imøtekommer disse behovene i et plassbesparende hus. Med vårt overvåkingssystem for solenergistrengstrøm kan du reagere umiddelbart på feil og effekttap, selv hvis enkeltstrenger skulle svikte.

Solcellepark med to personer

Anvendelse for generatortilkoblingsbokser

Anvendelse

Generatortilkoblingsboksen samler inn og fordeler solcellemodulenes strengstrøm Videre overvåker generatortilkoblingsboksen anleggets ytelse, og beskytter de enkelte modulene mot overspenningsskader. Spesielle bruksområder er f. eks. flytende solenergianlegg. Med sin plassering på havet eller i innsjøer innebærer dette helt spesielle krav til generatortilkoblingsboksene.

Løsning: Generatortilkoblingsbokser for solcelleanlegg

Tilkoblingsteknikk for solenergi
Lyn- og overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg
Overvåking av solenergianlegg på strengnivå
Kompakte DC/DC-omformere med basisfunksjoner for solenergi
DC-samleledninger i solenergianlegg
Tilkoblingsteknikk for solenergi

En omfattende produktportefølje til forskjellige rekkeklemmer gir riktig løsning for alle brukstilfeller. Sikringsklemmer er egnet som beskyttelse av enkeltstrenger ved reversstrøm.

Diodeklemmer er spesielt godt egnet for bruk av solenergitynnfilm, mens hybridklemblokken kan føre opptil fire strenger sammen uten ekstra kablingsarbeid.

Lyn- og overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg

Solenergianlegg i felten har en utstrekning og plassering som gjør dem spesielt utsatt for lynstrøm og overspenning.

Ved hjelp av lyn- og overspenningsbeskyttelsesutstyr fra Phoenix Contact iverksetter du forebyggende tiltak og øker anleggets tilgjengelighet betraktelig. Beskyttelsesutstyret oppfyller kravene i standardene EN 50539-11 og UL 1449 3rd ed for overspenningsbeskyttelse i solenergiinstallasjoner og er godkjent av KEMA.

Overvåking av solenergianlegg på strengnivå

Ved hjelp av Hall-sensorer fastsetter strømmålemodulen verdiene til solenergianlegget berøringsløst, og videresender disse til kommunikasjonsmodulen. Det finnes varianter med fire og åtte kanaler.

Ved hjelp av spenningsmålemodulen kan du måle likespenning opptil 1500 V. Modulen er egnet for målinger i både jordede og isolerte solenergisystemer.

Kompakte DC/DC-omformere med basisfunksjoner for solenergi

Ved hjelp av DC/DC-omformeren med basisfunksjoner for solenergi forsyner du generatortilkoblingsboksene direkte fra anlegget i felten.

Slik sparer du installeringskostnader og øker systemets effektivitet. DC/DC-omformeren kan benyttes også i mindre koblingsbokser takket være kompakt design og høy virkningsgrad.

DC-samleledninger i solenergianlegg

Ved hjelp av de universelle AC/DC-strømmåleomformerne overvåkes DC-samleledninger opptil 600 A. Lederen som overvåkes, trenger ikke å brytes.

Strømtransformatorene gjør det mulig å omforme vekselstrøm for forskjellige utvekslingsforhold. Med det etterkoblede energimåleutstyret kan størrelsene registreres direkte i automasjonskapet, og vises.

Dine fordeler

  • Bruksorientert analyse og veiledning
  • Standardiserte tester i akkreditert laboratorium
  • Pålitelighet og lang levetid grunnet temperaturoptimalisert design
  • Lavere installerings- og vedlikeholdskostnader samt fleksibel nettorganisering grunnet trådløs kommunikasjon

Trådløs nettorganisering av serielle grensesnitt

Informasjonen til generatortilkoblingsboksene kan sendes ut via serielle RS-485-grensesnitt, og formidles til den sentrale parkstyringen via radiosignaler. Ved hjelp av vår velkjente Wireless-teknologi oppnås en pålitelig og feilfri kommunikasjon over en avstand på 500 m, med opptil 250 generatortilkoblingsbokser. Fordi vårt Wireless-system tillater oppbygging av meshnettverk, kan enhetene kommunisere med hverandre via repeater- og serverstasjoner.

Flytende solenergianlegg

Særskilte brukseksempler: Flytende solenergianlegg

Særskilte brukseksempler

For å gjøre kablingsarbeidet minst mulig omfattende anbefales radiosignalmoduler spesielt for flytende solenergianlegg i flytende parker. Phoenix Contact tilbyr saltvannsfaste generatortilkoblingsbokser med spesiell strekkavlastning for solcelleledninger i kraftige bølger.

Vår radiosignalteknologi anbefales også for ettermontering av et monitoringsystem eller ved retrofit av eksisterende solenergianlegg. Det kreves ingen tunge gravearbeid når nye kabler skal legges, og kostnadene for arbeidet i etterkant holder seg innenfor overskuelige rammer.

Overvåking av solenergistrenger

Med målemodulen kan du måle opptil åtte likestrøms- og én likespenningsverdi samtidig. I hele systemet kan åtte målemoduler brukes på én kommunikasjonsmodul. 2-lederkommunikasjonsledningen brukes også til å forsyne målemodulene med energi. Ekstra strømforsyning er ikke nødvendig. Universalstrømmåleomformeren gjør det mulig å måle like- og vekselstrøm på samleledninger.

Oppbygging av overvåkingsfunksjonen for solenergistrenger

Phoenix Contact tilbyr pålitelig overvåking av solenergianlegg, fra streng- til samleledninger

Ansatte i en samtale rundt generatortilkoblinger innen solenergi

Automasjonskapløsninger for alle kundebehov

Utvikling av generatortilkoblingsbokser

I forkant av selve utviklingsplanleggingen arbeider vi tett sammen med kundene våre på samtlige områder, slik at definerte behov skal kunne implementeres i størst mulig grad.

Spesielle utfordringer avdekkes i forkant. Det gir en målrettet og effektiv utviklingsprosess. Når fremgangsmåten er avklart i innledende samtaler, starter selve konstruksjonsfasen.

Denne fasen avsluttes ved at det utarbeides prototyper som gjennomgår en konkret test- og prøveprosedyre. Kunnskap som samles fra denne prosedyren trekkes inn for å optimalisere løsningen.

Testmetode for generatortilkoblingsboksene

Som følge av den temperaturoptimaliserte automasjonskapdesignen kan svikt som følge av termisk overlast utelukkes

Prøve- og testmetoder

I egne testlaboratorier gjennomgår prototypene elektriske og mekaniske tester. Testene skal sikre at løsningene fungerer feilfritt i tiltenkte installeringsomgivelser.

Ved hjelp av en termografitest i det egne laboratoriet oppdages f. eks. potensielle hotspots. Med utgangspunkt i resultatene plasseres samtlige komponenter deretter i generatortilkoblingsboksen på en optimal måte. Svikt som følge av termisk overlast kan dermed utelukkes.

Generatortilkoblingsboks SCB Compact og SCB next Generation

To intelligente løsningskonsepter: Generatortilkoblingsboks utenfor koblingsboksen til 32 strenger, og generatortilkoblingsboks med standard strengsikring til 20 strenger.

Produksjon av generatortilkoblingsbokser

Etter at samtlige relevante tester i utviklingsfasen er fullført, kan artikkelen frigis til produksjon. Komponentene fremstilles i One-Piece-Flow, slik at hvert enkelt trinn kan foretas så effektivt som mulig. Endrede konstruksjonsmåter og stykktall imøtekommes både raskt og fleksibelt. Man har full oversikt over all informasjon som kreves i forbindelse med kvalitetssikring, og sikrer slik et feilfritt produksjonsforløp og monteringsprosess.

Kvalitetskontroll i produksjonen
I produksjonslinjen benyttes hjelpemidler som åpner for nøyaktig produksjonsgjentagelse av samtlige artikler. Bruk av skrutrekkere med momentovervåking sørger for sikker og pålitelig forbindelse. Dermed opprettholdes kvaliteten i hver enkelt generatortilkoblingsboks. I det siste produksjonstrinnet følger en sluttkontroll i samsvar med IEC 61439. Til slutt utarbeides en testprotokoll. Samtlige kombinasjoner av koblingsutstyr samt de elektroniske komponentene som disse inneholder, har serienumre som kan brukes for å identifisere dem til enhver tid.