Hva driver oss fremover?

Med 100 år innovasjonskraft og knowhow innen elektrifisering, nettorganisering og automatisering skaffer vi til veie løsninger for vår tids utfordringer.

Jordklode i en hånd med symboler for visualisering av faktorene for bærekraft

Vi legger vekt på bærekraft

Bærekraft og miljøvern er vår tids store globale utfordringer. Vi tar disse temaene på alvor, og går fullt inn for bærekraftig verdiskapning, fra produksjon og til logistikk. På lokaliseringene våre reduserer vi strømforbruket vårt, og bruker økostrøm og økogass. For å håndtere ressurser gjennomtenkt bruker vi også regnvann, overskuddsvarme, geotermisk energi og energi fra fornybare kilder.
Allerede før år 2030 ønsker vi at hele verdiskapningskjeden vår skal være klimanøytral.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Vi har egnede produkter og løsninger

Med vår portefølje med produkter og løsninger yter vi et bidrag til fremtidsbildet til All Electric Society. Den beskriver en verden der fornybar elektrisk energi er tilgjengelig som primær hovedenergiform, rimelig og tilnærmet ubegrenset. Nøkkelen for implementeringen av denne visjonen er omfattende elektrifisering, nettorganisering og automatisering av samtlige sektorer innen økonomi og infrastruktur. Vi styrker kundene våre og samfunnet, slik at denne transformasjonen kan implementeres på veien inn i en bærekraftig verden.

Gruppe med medarbeidere hos Phoenix Contact i et møte

Vi gjør det sammen

Kulturen vår er garantist for suksessen vår. Som familiebedrift legger vi vekt på respektfull omgang med hverandre, åpen kommunikasjon og ansvarsbevisst, fremtidsrettet handling. Våre 17100 medarbeidere driver forskjellige temaer fremover over hele verden, og det med stor begeistring. Mens arbeidsverden i det 21. århundre endrer seg i rasende fart, har vår anerkjennende bedriftskultur vært en veivisende bauta i nærmere 100 år.