Innkjøpspolitikk

Sentrale grunnleggende prinsipper ved innkjøpspolitikken

Hovedfokuset ved våre partnerskapelige samarbeid ligger i regelmessig utveksling av informasjon med leverandørene våre, der vi legger spesielt stor vekt på kreativitet, pålitelighet og innovasjoner.

Vi velger å samarbeide med høyst motiverte leverandører og tjenesteytere som utviser stor bevissthet rundt kvalitet og kostnader.

I forbindelse med vårt ansvar som bedrift, legger vi hos våre leverandører vekt på at menneskerettigheter ivaretas og arbeidsnormer følges ved produksjon av produkter og utføring av tjenesteytelser.

Vi og våre leverandører forsikrer at diskrimineringer, tvangs- og barnearbeid ikke tolereres.

Våre leverandører bekrefter at de ikke aksepterer noen form for korrupsjon og bestikkelser, og ikke på noen måte selv innlater seg på dette.

Aspektene miljøvern og effektiv energibruk er integrale bestanddeler når leverandører skal velges.

Desentral innkjøpsstruktur

Bedriftene i gruppen Phoenix Contact har selvstendige innkjøpsavdelinger.

En slik desentral innkjøpsstruktur muliggjør meget tette samarbeid med de tekniske områdene, spesielt under utviklingsfasene for nye produkter.

Felles anskaffelsesaktiviteter samles til et globalt agerende innkjøpsnettverk gjennom en Lead-Buyer-organisasjon.

Lead-Buyer-konsept

Ved hjelp av en varegruppestyring på tvers av gruppen oppnår Phoenix Contact-gruppen en sammenføring av produkter med samme kvalitet, og leverandørene av disse.

I den forbindelse overtar Lead Buyer de overordnede oppgavene for varegruppene som ligger innenfor dennes ansvarsområde:

 • Markedsforskning
 • Utforming av avtaler
 • Gruppering av behov
 • Bruk av synergier hos leverandører og varegrupper
 • Definisjon av strategier og mål
 • Overenskomst rundt logistikkonsepter

Krav til våre leverandører

For å oppnå godt samarbeid og kundetilfredshet forventer vi følgende av våre leverandører:

 • Pålitelighet og ytelsesorientering
 • Entusiasme for innovasjoner og høy kreativitet
 • Priser på nivå med verdensmarkedet
 • Kvalitetsbevissthet
 • Punktlighet og fleksibilitet
 • Etisk korrekt handling
 • Støtte ved utarbeiding av tekniske løsninger
 • Teknisk ledende, konkurransedyktige produksjonsmetoder og produkter med effektiv energibruk
 • Interesse i langsiktig forretningsrelasjon
 • Evne til å ta i bruk spesielle logistikkonsepter
 • Uavhengighet