Opplev, oppdag og utforsk fremtiden:

Hvor pålitelige er fornybare energikilder? Hvor får vi energi fra når sola ikke skinner og vinden ikke blåser? Hvorfor finnes det forskjellige måter å lade el-biler på? Og hvordan kommer den grønne strømmen egentlig inn i bilen, en bygning eller inn i en produksjonsavdeling?

Svarene på disse, og andre spennende spørsmål, gir vår All Electric Society Park: Bli med oss live i Blomberg og opplev hvordan energi utvinnes, lagres, distribueres og energiforbruket optimaliseres – og hvordan alle disse områdene henger sammen med hverandre.

Første inntrykk fra All Electric Society Park

Detaljert visning av All Electric Society Park
Oversikt All Electric Society Park
Solenergi-tracker i All Electric Society Park
All Electric Society Park om natten
Kube og paviljongen All Electric Society
Visste du dette?
Hvorfor energi er uendelig
Visste du at energi ikke kan brukes opp? Fysisk sett blir energi bare omformet, og blir dermed opprettholdt. Den elektriske energien i føneren blir som eksempel omformet til varme- og bevegelsesenergi for ventilatoren, som du så kan bruke for å tørke håret ditt.
Vindturbin og solcelleanlegg

Hva er All Electric Society?

All Electric Society beskriver et vitenskapelig fundert fremtidsbilde til en CO₂-nøytral verden som utvikler seg på en bærekraftig måte. De første skrittene ble tatt allerede på 1970-tallet.

I All Electric Society brukes det kun fornybar elektrisk energi. Fossile energikilder brukes ikke lenger. Bærekraftig handling betyr ikke automatisk å bare gi avkall. Mye heller dreier det seg om å benytte tilgjengelige ressurser på en optimal måte, og gjøre dem tilgjengelig jevnt fordelt for alle mennesker i verden.

Det er mulig gjennom såkalt sektorkobling: Forbindelsen av alle relevante livs- og arbeidsområder, som mobilitet, energi, infrastruktur og industri til ett komplett system. Her distribueres den grønne energien behovstilpasset og automatisert. Det betyr at energien til enhver tid er tilgjengelig der den faktisk trengs.

Den interaktive parkopplevelsen

Applikasjonene i All Electric Society Park

I vår All Electric Society Park viser vi deg, i form av interaktive stasjoner, på hvilke allsidige måter fornybar energi kan utvinnes, omformes, lagres og distribueres. For dette bruker vi både egengenerert grønn strøm og varmeenergi fra varmepumper eller omformingsprosesser.

Slik utvinner vi fornybar strøm gjennom sol og vind. Moderne batteri- og hydrogen-syntese-systemer gjør at vi kan lagre den kostbare energien og dermed ha den tilgjengelig også på et senere tidspunkt. Vi viser den effektive bruken av denne energien konkret og lett forståelig med E-mobilitet, smarte bygninger, trafikkinfrastruktur og produksjonsanlegg som eksempler. Hos oss får du også vite hvordan vi i fellesskap på en bærekraftig måte kan håndtere det dyrebare råstoffet vann.
Alle disse spennende temaene finner du i store, transparente terninger som er fordelt over hele terrenget. Glasskubene våre er interaktivt utformet, de er selvforklarende og inspirerer til deltakelse og oppdagelse!

Bli trukket inn i energiens spennende verden, og opplev hvilke tekniske muligheter som allerede finnes i dag for å både løse morgendagens store oppgaver og utforme dagens verden på en slik måte at den i fremtiden blir bedre å leve i og mer bærekraftig for oss alle.
I paviljongen All Electric Society får du vite mer om dette fremtidsbildet og hvordan All Electric Society Park i miniatyr gjengir denne storartede ideen. I tillegg til engasjementet hos oss alle, er vi overbevist om at nøkkelen til en bærekraftig verden ligger i tekniske løsninger for industri og samfunn.

En storartet fremtidsidé, kompakt fremvist

Paviljongen All Electric Society
En vindgondol man kan gå på, i AES-parken
Temaområder i AES Park
Oversikt over AES-parken
Paviljongen All Electric Society

tilbyr All Electric Society Park. Med paviljongen All Electric Society som parkens midtpunkt formidler man hva dette innebærer for Phoenix Contact, og hvordan sektorkoblingen bidrar til en optimal flyt av fornybar energi.

En vindgondol man kan gå på, i AES-parken

I luftige høyder sørger den for at et vindanlegg kan driftes: vindgondolen. Vanligvis er dette ømfintlige området bare tilgjengelig for spesialister, i parken vår har du nå mulighet til å ikke bare gå nær maskinhuset, men også inn i det.

Temaområder i AES Park

I interaktive glasskuber i terrenget kan temaområdene til All Electric Society oppleves på en lekende måte. Samtlige kuber er intelligent nettorganisert med hverandre. Slik vet man til enhver tid hvor mye energi som er tilgjengelig og hvor den faktisk trengs.

Oversikt over AES-parken

Rundt 500 solcellemoduler i All Electric Society Park sørger for at denne kan forsynes komplett med fornybar energi. I tillegg til takmoduler eller solcellemoduler som er integrert i vinduer finnes det 26 m² solcellebrosteiner som er integrert i gangveiene.

Hvorfor du ikke bør gå glipp av All Electric Society Park

  • Fordi du i ekte applikasjoner kan oppleve hvordan vi i fellesskap vil klare å få til det grønne skiftet
  • Fordi du her kan oppdage hva som allerede i dag er teknisk mulig og hvilke allsidige muligheter som finnes for å bli mer bærekraftig i industrien
  • Fordi du helt enkelt kan bli med og gå på oppdagelsesreise: interaktive elementer lar deg bli en del av energistrømmen
  • Fordi du i vår All Electric Society Park møter på mennesker som er med på å utforme fremtiden – og du alltid vil få oppleve nye ting!

Planlegg besøket ditt hos oss

  • Åpningstider All Electric Society paviljong og kuber: Mandag til søndag fra kl. 7.00 til 21.00.
  • Terrenget til parken All Electric Society er fritt tilgjengelig og kan besøkes til enhver tid.
  • Adgang: Gratis.
  • Målgruppe: Parken er egnet for alle aldersgrupper. Applikasjonene er forklart på en slik måte at barn og besøkende som ikke er kjent med faget, blir formidlet tematikken rundt All Electric Society.
  • Adresse: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

FAQs

Terning med spørsmålstegn
Terning med spørsmålstegn
Terning med spørsmålstegn
Parkeringsplasser ved All Electric Society Park
Parkeringsplasser med ladestasjoner for el-biler ved All Electric Society Park
Terning med spørsmålstegn

Ja. Adgang er mulig også med rullestoler, barnevogner og lignende.

Terning med spørsmålstegn

Nei. I All Electric Society Park forklares alt det grunnleggende rundt en bærekraftig verden som er god å leve i, på en slik måte at de tekniske løsningene vil kunne forstås også uten forkunnskaper.

Terning med spørsmålstegn

Ja. Direkte ved All Electric Society Park er det bussholdeplasser for linjebusser. Her kjører busslinje 732. Nærmeste jernbanestasjoner er Schieder-Schwalenberg og Bad Pyrmont.

Parkeringsplasser ved All Electric Society Park

Ankomst er mulig via Schieder-Schwalenberg og Blomberg. På stedet er det tilstrekkelige parkeringsplasser for biler og sykler.

Last ned situasjonsplan
Parkeringsplasser med ladestasjoner for el-biler ved All Electric Society Park

Ja. Det finnes flere AC-ladestasjoner.