Video: All Electric Society som fremtidsbildet til Phoenix Contact
Hva er All Electric Society MovingImage

All Electric Society

Fremtidsbildet All Electric Society beskriver en verden der energi fra fornybare ressurser er tilgjengelig i tilstrekkelig grad, og til en betalbar pris. I tillegg til konsekvent generering og bruk av fornybar energi er redusert egenbehov for primærenergi og tilveiebringing av intelligente og nettorganiserte systemer selve nøkkelen for en bærekraftig fremtid.
For å kunne benytte energien som er generert fra fornybare kilder, etter behov, trengs det løsninger og teknologier for elektrifisering, nettorganisering og automatisering for slik å omsette sektorkobling i praksis.

All Electric Society Park

All Electric Society Park En bærekraftig morgendag, dagens teknologier

Fra 1. september 2023 viser All Electric Society Park i Blomberg hvordan All Electric Society blir virkelighet. Her forklares ekte applikasjoner for sektorkobling på en lett forståelig måte, og sørger samtidig for en bærekraftig fremtid.

Video: Sektorkobling i forbindelse med All Electric Society
Hva er sektorkobling MovingImage

Sektorkobling

Ved sektorkobling betraktes generering, lagring og forbruk av energi som et helhetlig system. I den forbindelse utveksler de enkelte sektorene energi innbyrdes, slik at den er tilgjengelig i den formen og der hvor den faktisk trengs. Ved å samle inn og analysere informasjon om energiforbruk og generering kan energiflyten styres helt optimalt.

Det betyr at sektorer må nettorganiseres innbyrdes ikke bare effektteknisk, men også rent kommunikasjonsmessig. Standardisert kommunikasjonsprotokoll innenfor forskjellige nettverk tilrettelegger for nødvendig kommunikasjon, helt uten systemgrenser. Prinsippet bak sektorkoblingen fungerer i det små, f.eks. innad i en bedrift, likedan som på tvers av bedrifter. Phoenix Contact tilbyr produkter, løsninger og tjenester for elektrifisering, nettorganisering og automatisering av sektorene energi, industri, infrastruktur og mobilitet.

Opplev sektorkobling
All Electric Society Online Experience
Med vår All Electric Society Online Experience vil du oppleve hvordan sektorkoblingen fungerer, og hvilken rolle elektrifisering, nettorganisering og automatisering spiller i den sammenheng.
Forstå sektorkobling
Mann med laptop som er begeistret over All Electric Society Online Experience

Nøkkelteknologier for elektrifisering

Video: Elektrifisering som handlingsområde for All Electric Society
Hva er elektrifisering? MovingImage
Offshore vindpark

Pålitelige strømforsyningsløsninger forebygger svikt i nettorganiserte systemer Sikre høy anleggstilgjengelighet

Med kontinuerlig tiltagende elektrifisering, nettorganisering og automatisering av sektorene blir man stadig mer avhengig av at strømforsyningsløsningene er pålitelige. For sikker forsyning og kobling av sektorene tilbyr vi løsninger for alle applikasjoner – med overspenningsbeskyttelse, avbruddsfrie strømforsyninger, redundansmoduler og egnede automatsikringer.

Mann tilpasser et produkt med den digitale tvillingen

Effektivitet nettopp innen automasjonskapbygging vil få fart i sektorkoblingen Uten smarte produksjonsløsninger vil elektrifiseringen stanse opp

Den massive ut- og ombyggingen av infrastrukturen for fordeling og lagring av desentralt utvunnet, fornybar energi og elektrifisering av samtlige sektorer fører til en kraftig økning i behovet for koblingsanlegg. Behovet lar seg ikke dekke i sin helhet med vanlige produksjonsmetoder. Det er dermed etterspørsel etter løsninger på området Efficient Engineering and Smart Production. Disse gir et avgjørende bidrag til å øke effektiviteten innen automasjonskapbygging, og dermed for raskere implementering av sektorkoblingen.

Nøkkelteknologier for nettorganisering

Video: Nettorganisering som handlingsområde for All Electric Society
Hva er nettorganisering? MovingImage
Karosseribygging bilproduksjon

Single Pair Ethernet tilrettelegger for sømløs IIot-kommunikasjon opp til feltnivået Ressursbesparende overføring av data, med høy ytelse

Automatisering er selve nøkkelen til mer effektiv bruk av energi i bransjene. Den starter med nettorganisering av samtlige maskiner, enheter, sensorer og aktuatorer til et industrielt Tingenes Internett. Her sørger Single Pair Ethernet (SPE) for sømløs Ethernet-kommunikasjon SPE står for parallell høyytelsesoverføring av data og effekt. Ressursbesparende grunnet kun ett lederpar fra sensoren og inn i skyen.

5G radiosignalstolpe i storby

5G gjør trådløs kommunikasjon pålitelig Ytelsessterk nettorganisering innenfor og mellom alle sektorer

Pålitelig nettorganisering er selve grunnforutsetningen for sektorkobling. Bredbåndsteknologien
5G muliggjør trådløs kommuniksjon innenfor og mellom alle sektorer: med høye datahastigheter, høyt antall enheter og ekstremt lave latenstider. Den intelligente kommunikasjonen med 5G mellom maskiner og anvendelser sikrer mer autonome og mer effektive prosesser – fra produksjonen og helt til logistikken.

Nøkkelteknologier for automatisering

Video: Automatisering som handlingsområde for All Electric Society
Hva er automatisering? MovingImage
Maskin i produksjonen

Åpen styreteknikk gjør automatiseringsløsninger sikre for fremtiden Dra nytte av den kollektive intelligensen til IT- og OT-spesialister

For å oppnå en omfattende automatisering av sektorene må styreteknikk vokse sammen ut over grensene til de enkelte bruksområdene. Åpen styreteknikk som økosystemet PLCnext Technology tilrettelegger for dette – uavhengig av maskinvare og programmeringsspråk. Videre gjør den at denne kollektive intelligensen fra IT- og OT-spesialister kan nyttegjøres for rask implementering og kontinuerlig videreutvikling av individuelle løsninger.

Løsninger for sektoren energi

Luftfoto solpaneler i solcellepark

Sertifiserte forsyningsregulatorer forenkler energiskiftet Solenergianlegg raskere på nettet

Desentrale solenergianlegg yter i All Electric Society et vesentlig bidrag til en pålitelig strømforsyning. Sertifiserte forsyningsregulatorer fra Phoenix Contact kobler nye anlegg til nettet både raskt og ubyråkratisk – uten at man må vente lenge på sertifikatet for nettsamsvar. De gjør veien til energiskiftet ikke bare enklere, men fremskynder den også.

Løsninger for sektoren industri

Personer ved aktuell produksjonsplanlegging

Sentral datatilgang forenkler styringen av den digitale fabrikken Sikre skyløsninger for økt effektivitet, uavhengig av lokalisering

Omfattende datainnsamling og evaluering er selve grunnlaget for sektorkoblingen og driftsøkonomisk produksjon. Med resultatene kan produksjonen utformes mer effektivt på samtlige områder, fra maskinenens brukstider og helt til energistyring. Når de er sentralt innsamlet via sikre skyløsninger vil generering, lagring og forbruk av energi balanseres helt optimalt ikke bare for en enkelt fabrikk, men for komplette industrielle nettverk. For bedre effektivitet i produksjonen

Løsninger for sektoren infrastruktur

By i skumring med opplyste bygninger og veier

Riktige data som starten på en effektiv infrastruktur Redusert energiforbruk i smarte bygninger og trafikkveier

Solenergianlegg på taket, kraft-varmeaggregat i kjelleren, ladestasjoner foran døren: Sektorkobling er allerede realitet i moderne bygninger. Videre tilpasser laterner sin belysningsintensitet etter værforholdene, skiftende lysforhold og utnyttelsen av veiene til enhver tid. For at disse systemene skal kunne brukes automatisert og med mest mulig effektiv energibruk, må forskjellige typer data, det være seg fra anlegg eller sensorer, gjøres universelt nyttbare.

Løsninger for sektoren mobilitet

Parkeringshus med elstasjon

Vehicle-to-Grid gjør vognparker til rentable energiakkumulatorer Bruke batteriene i elbiler som strømbuffer

E-mobilitet-ladekontrollerne CHARX control modular tilrettelegger for smart lading av batteriene til elbiler. Videre kan de også avgi strøm tilbake til nettet når dette er nødvendig. Teknologien bak dette kalles Vehicle-to-Grid. I ISO 15118 beskrives de tekniske forutsetningene og rammebetingelsene for dette. CHARX control modular oppfyller denne standarden, og er klargjort for Vehicle-to-Grid.