Automatisert kabling med push-in-tilkoblingsteknikk

Push-in-tilkoblingsteknikk muliggjør automatisk kabling Push-in-tilkoblingsteknikken revolusjonerer automasjonskapet.

Med en enhetlig og kostnadsoptimalisert tilkoblingsteknikk på tvers av produktgrupper tilbyr Phoenix Contact allerede et stort potensial for å utforme din automasjonskapproduksjon så effektivt og rimelig som mulig. Direkte innstikking av ledere uten bruk av verktøy og den optimalt tilgjengelige fronttilkoblingen gjør push-in-teknologien til fremtidens tilkoblingsteknikk for automatisk kabling.

Push-in – originalen fra Phoenix Contact.

Prosessen er avgjørende for kostnadene som oppstår ved automasjonskapbygging

Prosessen er avgjørende for kostnadene som oppstår ved automasjonskapbygging

Med prosessen i fokus

Automasjonskapbygging er kjennetegnet av høye prosesskostnader. Med hensyn til et enkelt tilkoblingspunkt genereres over 80 prosent av kostnadene gjennom selve prosessen, og ikke gjennom materialet.

Det er en ideell tilnærming for å optimalisere den økonomiske effektiviteten ved produksjon av maskiner og anlegg. Phoenix Contact utvikler en løsningsportefølje og kan allerede nå vise til resultater.

Prosessoptimalisering i automasjonskapbygging med ClipX-konseptet
ClipX-konsept: Prosessoptimalisering i automasjonskapbygging YouTube

Prosessoptimalisering i automasjonskapbygging med ClipX-konseptet

Automasjonskapproduksjon er typisk for produserende foretak i land med høyt lønnsnivå: Avtagende partistørrelser, økt kostnadspress, raskere levering. En lite industrialisert produksjon står i et motsetningsforhold til dette.

Med et anlegg for automatisk konfeksjonering og montering av monteringsskinner med push-rekkeklemmer optimaliserer tappeanleggsprodusenten Krones sin automasjonskapproduksjon. ClipX-løsningen, som ble utviklet av Phoenix Contact, er en viktig byggekloss i bedriftens strategi om å redusere prosesskostnadene ved automasjonskapbygging.

Med ClipX-konseptet har Phoenix Contact utviklet en løsningsportefølje som tar hensyn til samtlige relevante bedriftsprosesser ved automasjonskapbygging, og belyser disse systematisk.

Automatisk påsnepping av rekkeklemmer hos Rittal, med lasercelle for automatisk merking av push-in-rekkeklemmene

Automatisk påsnepping av rekkeklemmer hos Rittal

Prosessoptimalisering i automasjonskapbygging med CLX-lasermerking

Spesielt ved mange rekkeklemmevarianter kan en automatisk merking med laser lønne seg. Her kommer det omfattende manuelle arbeidet med oppdeling av merkestrimlene til de forskjellige profilklemmene tydelig frem.

I CLX-systemet er rekkeklemmene utstyrt med et spesielt merketrykk. Komponentene kan da merkes enten rett før de skal monteres på monteringsskinnen, eller som ferdig montert koblingslist i blokk.

Datamodellen til produktene som skal behandles danner utgangspunktet for alle optimaliseringer innen produksjon av automasjonskap. Her drar brukeren nytte av den dype integreringen av planleggingsprogrammet for koblingslister CLIP PROJECT med de vanlige CAE-systemene som blant annet Eplan electric 8, Elcad og Zuken e3.

Pick-by-Light-arbeidsplass på montasjelinjen til lærestolen for produksjonssystemer

Pick-by-Light-arbeidsplass på montasjelinjen til lærestolen for produksjonssystemer

Forskningsprosjekt ved lærestolen for produksjonssystemer

Sammen med Ruhruniversität Bochum har Phoenix Contact startet opp et heller uvanlig prosjekt. Ved lærestolen for produksjonssystemer (LPS), under ledelse av Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter, har et monteringsanlegg for monteringsskinner med fem arbeidsstasjoner blitt installert. På dette anlegget skal, under faktiske betingelser, området for skinnemontering undersøkes vitenskapelig ned til hver minste detalj. Faktiske betingelser i dette tilfellet betyr at reelle, spesialutvalgte kundeordrer for konfeksjonering av monteringsskinner vil bli behandlet.

En prosjektgruppe som består av tre vitenskapelige medarbeidere fra LPS kommer sammen med studentene på fagområdet maskinteknikk til å ta for seg forskjellige temaer som det hittil har vært lite forskning på, innenfor områdene arbeidsforberedelser og assistert manuell montering i industrien. Et spesielt fokus ligger på bruk av teknologiene Virtual og Augmented Reality. For tiden planlegges forsøk med HoloLens fra Microsoft.

Et ytterligere fokus for arbeidet er integreringen av menneske-robot-samarbeidet (MRK) i et taktet monteringsforløp, som lettroboten Kuka iiwa, som er kompabitel nettopp med hensyn til menneske-robot-samarbeid, allerede er tilgjengelig for på LPS. For å utforme slike systemer må forskerne i Bochum først fastsette prosessindikatorer, blant annet kraften ved påsnepping av en klemme. Målet er en hensiktsmessig og støttende delautomatisering, men uten å fortrenge mennesket, med sine kognitive egenskaper og fleksibilitet, fra prosessen.

PHOENIX CONTACT – Din samarbeidspartner for Industrie 4.0 Morgendagens intelligente produksjon: Med våre erfaringer og løsninger gjør vi produksjonen din egnet for fremtiden.

Phoenix Contact tilbyr løsninger for automasjonskapbygging

Med fokus på prosessen - Phoenix Contact tilbyr løsninger for å optimalisere automasjonskapbyggingen.