Verantwoord ondernemerschap

Neem contact met ons op

Wilt u meer te weten komen over hoe wij bij Phoenix Contact verantwoord ondernemen opvatten en wat wij daar actief aan doen? Heeft u vragen of gedachten die u met ons wilt delen? Schrijf ons, wij treden graag met u in dialoog.


Verantwoord ondernemen - groene blaadjes in de zon

Duurzaamheid en klimaatbescherming zijn de mondiale uitdagingen van onze tijd. Met innovaties en technologische oplossingen willen wij onze bijdrage leveren om de toekomst de moeite waard te maken.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, CEO
Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact
Kaart Economie, ecologie, sociale vraagstukken

Sinds 1923: verantwoordelijkheid in praktijk gebracht

Bij Phoenix Contact is duurzaamheid een levende praktijk. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, bij de productie en bij het economisch handelen wordt rekening gehouden met het behoud van hulpbronnen en de bescherming van het milieu en het klimaat.

Phoenix Contact is al bijna 100 jaar op de markt aanwezig. Vandaag de dag is het familiebedrijf wereldwijd gevestigd als een wereldspeler. Ondernemersautonomie, consistentie en een cultuur van respectvolle interactie kenmerken de groep van ondernemingen.

De harmonie van economie, ecologie en sociale vraagstukken vormt het kader voor duurzaam economisch handelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Phoenix Contact. Als familiebedrijf is het voor ons belangrijk om te bewaren wat is gecreëerd voor de volgende generaties en tevens producten en oplossingen voor onze klanten continu verder te ontwikkelen.

Verantwoord handelen en economisch succes zijn niet met elkaar in tegenspraak. Innovatie en duurzaamheid evenmin.

Werknemer schroeft zonnepanelen vast

Onze productportfolio maakt de klimaat- en energietransitie mogelijk

Zuinigheid Producten en oplossingen voor efficiëntie en duurzaamheid

Met haar brede technologische expertise en grote innovatiekracht ontwikkelt Phoenix Contact voortdurend nieuwe producten, die gebruikers helpen energie efficiënt te gebruiken, ruimte en tijd te besparen en nieuwe materialen te gebruiken.

Digitalisering is de sleutel om met succes in Duitsland te blijven produceren, een rechtstreeks netwerk met de klanten te hebben en tevens het verbruik van CO2 te verminderen. Met haar technologische oplossingen is Phoenix Contact een pionier in het succesvol doorvoeren van de digitale transformatie en het leveren van een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering.

Vrouw laadt ID.3 op bij HPC-snellader

Maximale bescherming van het milieu op alle locaties, inclusief mobiliteit

Ecologie Milieuvriendelijke productie

Een zorgvuldig gebruik van hulpbronnen bepaalt al generaties lang het dagelijks handelen van onze oprichters, vennoten en aandeelhouders. Het gebruik van regenwater, afvoerwarmte, geothermische energie en regeneratief opgewekte energie op onze locaties is net zo vanzelfsprekend als een bijna volledig loodvrije productie, recycling van kunststoffen en CO2-neutrale mobiliteit.

Milieuvriendelijke productie houdt ook in dat verspilling wordt vermeden, hetgeen evenzeer geldt voor de administratie als voor de operationele techniek. Een geïntegreerd beheersysteem certificeert verantwoord handelen volgens internationale normen.

Meisje met zelfgeschilderde foto op het nieuwe gebouw van het Bethel Children's Centre

Sociale verantwoordelijkheid is een bedrijfstraditie

Sociale vraagstukken Ondersteuning van onze medewerkers en de regio's van onze vestigingen

Bij Phoenix Contact wordt de bescherming van de natuur en het klimaat evenzeer als een bedrijfsverplichting beschouwd als de verantwoordelijkheid voor de werknemers en hun gezinnen, de vestigingen en hun regio's. Onze sociale verantwoordelijkheid komt tot uiting in onze brede sponsoring van sociale instellingen zoals kinderdagverblijven of jeugdrecreatiecentra, van kunst en cultuur variërend van regionale theaters tot slamfestivals, van massasport variërend van de Duitse eredivisie tot de laagste divisie, evenals een donatiebudget voor sociale projecten en instellingen als het kinderhospice in Bielefeld-Bethel. Wij waarderen de vrijwillige inzet van onze medewerkers en steunen hun verenigingen en initiatieven, want zonder vrijwilligerswerk zou onze burgermaatschappij veel armer zijn.

Zowel het management als de aandeelhouders steunen ook initiatieven van de werknemers, die in hun vrije tijd bij elkaar komen: of het nu gaat om voetbal- of tennistoernooien, drakenbootraces of een bedrijfskoor - de teams worden financieel toegerust om een gemeenschapsgevoel te ervaren dat hiërarchie en afkomst overstijgt.

In het bedrijf zelf kunnen de werknemers rekenen op eerlijke arbeidsomstandigheden, een hoge waarde die wordt gehecht aan arbeidsveiligheid en gegevensbescherming, en een respectvolle omgang met elkaar. De basis hiervoor zijn onze bedrijfsprincipes. Goed uitgeruste werkplekken, flexibele werktijden en maximaal mobiel werken zorgen voor goed en bevredigend werk. Sinds 2004 biedt ons bedrijfsgezondheidsmanagement elke werknemer de kans om fitness en gezondheid te cultiveren.

Helmut Conrad (2e van rechts) was de eerste leerling in 1957 - en bleef tot hij met pensioen ging

Helmut Conrad (2e van rechts) was de eerste leerling in 1957 - en bleef tot hij met pensioen ging

Levenslang leren in onderwijs en opleiding

De traditie van een interne opleiding in meer dan tien gespecialiseerde beroepen begon in de jaren 50 van de vorige eeuw, toen het bedrijf ook begon met de eigen productie in metaal en kunststoffen en in de machinebouw. Lange tijd bestond 10% van het personeel op de locatie Blomberg uit leerlingen. Sindsdien hebben wij vele generaties geschoolde werknemers en duale studenten in staat gesteld hun loopbaan te beginnen.

Sinds het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw biedt een interne afdeling voor personeelsontwikkeling uitgebreide interne vervolgopleidingsprogramma's, die al in een vroeg stadium gericht zijn op levenslang leren. Specifieke vaardigheden en leiderschapskwaliteiten evenals sociale en methodische vaardigheden zijn regelmatig onder alle generaties van onze werknemers te vinden. Sinds 2016 biedt het opleidingscentrum onderdak aan een opleidingswerkplaats, seminar- en trainingsruimten en coworkingruimten.

Bevordering van initiatieven en projecten voor enthousiasme voor techniek en een professionele toekomst

De financiële ondersteuning van initiatieven en projecten die de toekomst van mensen, beroepen en de belangstelling voor technologie en innovatie dienen, is altijd een belangrijk aandachtsgebied geweest van zowel de aandeelhouders, vennoten als het management. De doelstelling om jongeren voor bèta/technische beroepen te interesseren, komt ook tot uiting in de eigen initiatieven van Phoenix Contact, die met een hoge mate van consistentie zonder overheidsfinanciering zijn of worden uitgevoerd.

Onderscheidingen voor projecten van Phoenix Contact

Tussen 2008 en 2012 heeft Phoenix Contact viermaal de titel "Place of Ideas" gekregen. Het initiatief "Duitsland - land van ideeën" werd in 2006 door de bondsregering en de federatie van Duitse industrieën (BDI) in het leven geroepen. Phoenix Contact heeft viermaal aan deze ideeënwedstrijd deelgenomen en heeft voor alle ingediende maatregelen een prijs gekregen:

  • In 2008 werd de onderwijswedstrijd xplore onderscheiden
  • In 2010 werd het gebruik van geothermische energie op de locatie Blomberg bekroond
  • In 2012 werd de "Women's Power Day", die meisjes de mogelijkheden van technische beroepen laat zien, onderscheiden
  • In 2014 kreeg het project "Aubikom" een prijs voor het geschikt maken van schoolkinderen om een opleiding te volgen
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tekst - VN-verbintenis inzake duurzaamheid

VN-verbintenis inzake duurzaamheid

Wij steunen de globale VN-verbintenis inzake duurzaamheid

Tegen 2030 zal de wereldbevolking groeien tot 8,5 miljard mensen. Met het oog hierop hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vijf jaar geleden 17 duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) moeten worden verwezenlijkt om een humaan en hulpbronnenefficiënt leven mogelijk te maken en om de planeet en het klimaat te beschermen.

De weg naar mondiale duurzaamheid is niet alleen een taak van de politiek, maar ook van de samenleving, de wetenschap en het bedrijfsleven. Als familiebedrijf heeft Phoenix Contact dit altijd zo begrepen: duurzaam economisch handelen, een zuinig gebruik van hulpbronnen, innovatieve productontwikkeling en sociale betrokkenheid werden altijd al in praktijk gebracht als een nobele verplichting van de ondernemers die tevens de basis vormde voor succesvolle groei.

Vijf SDG's worden rechtstreeks ondersteund door het product- en innovatieportfolio van Phoenix Contact. Centraal staat doelstelling 7, want energie is de kern waar het productportfolio van Phoenix Contact al sinds 1923 om draait. Maar ook fatsoenlijk werk en economische groei, doelstelling 8, industrie, innovatie en infrastructuur, doelstelling 9, duurzame steden en gemeenschappen, doelstelling 11, evenals verantwoorde consumptie- en productiepatronen, doelstelling 12 – de ontwikkeling, productie en verkoop van Phoenix Contact leveren daaraan een belangrijke bijdrage.

Schema Phoenix Contact op weg naar klimaatneutraliteit

De klimaat- en energietransitie helpen vormgeven

Ga de uitdaging nu aan: help de klimaat- en energietransitie vorm te geven

In de 21e eeuw richt Phoenix Contact zich nog intensiever op duurzame ontwikkeling met de thema's elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering. De visie van de "All Electric Society" wordt weerspiegeld in alle facetten van de portefeuille van producten, technologieën en oplossingen. Phoenix Contact ziet zichzelf als kartrekker en partner van onze klanten en de maatschappij om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, het klimaat te beschermen en de natuur te respecteren door middel van digitalisering en elektrificatie.

Het doel van de bedrijfsstrategie was om tegen eind 2021 CO2-neutraal te zijn wat betreft energievoorziening op alle belangrijke locaties wereldwijd.
Wij hebben dit doel bereikt met vier strategische actieterreinen in ons energiemanagement.

In de toekomst zullen wij onze eigen hernieuwbare energiebronnen blijven uitbreiden en tegen 2030 onze volledige waardeketen CO2-neutraal maken.

4 stappen om de klimaat- en energietransitie te helpen vormgeven
Hand met bladeren, de aarde en klimaatsymbolen als een cyclus

Ons doel: vóór het eind van 2022 wereldwijd klimaatneutraal zijn

Onze inzet voor duurzaamheid

De bedrijfsprincipes zijn de richtlijnen voor het dagelijks handelen van alle Phoenix Contact-medewerkers over de hele wereld. Onze klanten en partners kunnen vertrouwen op onze inzet voor het Global Compact van de Verenigde Naties (sinds 2005) en de gedragscode van de ZVEI (sinds 2009) evenals de Duitse vereniging van klimaatbeschermingsbedrijven (sinds 2011).

Met de toetreding tot de vereniging is Phoenix Contact de eerste onderneming in de elektrotechniek die tien jaar geleden al van klimaatbescherming en energie-efficiëntie een duidelijke doelstelling heeft gemaakt.

Sinds begin 2021 is Phoenix Contact een van de tien deelnemers aan het gemeenschappelijke project Ways to become a climate-neutral company, om nu al CO2-neutraliteit in de Duitse locaties van het concern te bereiken.

Een andere stap toont het engagement van Phoenix Contact: sinds begin 2021 steunen we als officieel sponsorbedrijf Stichting KlimaWirtschaft, die zich inzet voor de verantwoordelijkheid van bedrijven om de opwarming van de aarde te verminderen. Deze stichting is een vereniging uit de particuliere sector die een dialoog voert met politici om goede randvoorwaarden voor het engagement van ondernemers voor klimaatbescherming te kunnen combineren met succesvol zakendoen.