Bewaking van het effectieve vermogen van motoren - Voorspellend onderhoud

Het elektronische motormanagement van Phoenix Contact biedt u alle voordelen van een moderne effectieve vermogensbewaking. Aan de hand van drie stromen, spanningen en fasehoeken wordt om de 6,6 ms de effectieve vermogensopname van een aandrijfsysteem of een andere driefaseverbruiker bepaald.

Terwijl een cos phi-bewaking uitsluitend onderbelastingen en een motorbeveiligingsrelais alleen overbelastingen registreert, worden met een meting van het werkzame vermogen alle kritische belastingssituaties van de motor gedetecteerd. Gebruik Industrie 4.0 en voorspellend onderhoud voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Naar de productpagina Motormanager
Pompen en motoren in industriële omgevingen
Pomptoepassing met buizen en hulpstukken

Onderhoudscycli optimaliseren: motor en installatie veilig beschermen en bewaken

  • De geregistreerde actieve geleiding kan lineair over het gehele belastingsbereik worden geregistreerd en dienovereenkomstig worden geëvalueerd
  • Bewaking en diagnose van motoren op over- en onderbelasting, werking, vervuiling en vroegtijdige opsporing van slijtage
  • Efficiënte meting van stromen en fasehoek (cos phi) voor lineaire detectie van alle kritische belastingscondities - in slechts één apparaat
Tekening van een curve van effectief vermogen

Betrouwbaar bewaken – nauwkeurig en snel aansturen

De bewaking van motor of installatie vindt plaats door middel van vrij te parametreren schakel- en meldniveaus voor detectie van over- en onderbelasting. De niveaus worden standaard voor beide draairichtingen identiek of voor rechts-/linksom afzonderlijk ingesteld.

Als basisgrootte voor het parametreren wordt het opgenomen effectieve vermogen gebruikt. Dit biedt, onafhankelijk van spanningsschommelingen en belasting van de aandrijfmachine, een aanzienlijk nauwkeuriger basis dan bij een meting gebaseerd op alleen de belastingsstroom.

Bij over- resp. onderschrijding van een schakeldrempel wordt meteen (of met een vooraf instelbare vertraging of „delay time“) door de motormanager een nooduitschakeling van de motor geactiveerd. Bovendien wordt een bericht via een uitgang afgegeven, bijv. aan een besturing van een hoger niveau.

Voorbeelden van oplossingen

CONTACTRON-motormanager - diagram gemiddeld motorbelastingsbereik

CONTACTRON-motormanager, gemiddeld motorbelastingsbereik

Bewaking "Gemiddeld motorbelastingsbereik"

Ongeveer 80 % van alle motoren of aandrijvingen werkt in het gemiddeld motorbelastingsbereik, waar nauwelijks enige verandering in stroom of cos phi optreedt.
Hier kan een over- of onderbelasting alleen betrouwbaar worden gedetecteerd via de verandering in het opgenomen effectieve vermogen.

Het effectieve vermogen omvat alle relevante elektrische grootheden, in tegenstelling tot een stroom- of cos-fi-meting.

CONTACTRON-motormanager, optimaal motorbelastingsbereik

CONTACTRON-motormanager, optimaal motorbelastingsbereik

Bewaking "Optimaal motorbelastingsbereik"

Een ampèremeter is voldoende voor de bewaking van het bovenste belastingsbereik, aangezien de
motor of aandrijving wordt bediend met een optimale cos phi. Dit is hoe de motor of aandrijving idealiter zou moeten worden ontworpen.

CONTACTRON-motormanager, diagram lager motorbelastingsbereik

CONTACTRON-motormanager, lager motorbelastingsbereik

Bewaking "Lager motorbelastingsbereik"

Bewaak een motor of aandrijving die wordt gebruikt in het lagere belastingsbereik
optimaal met een cos-phi monitor voor overbelasting of onderbelasting.