Medewerker gebruikt Cloud Computing-technologie op een tablet

Cloud Computing De toekomst van de industrie

Al in 2017 deed de beroemde quote "The world's most valuable resource is no longer oil, but data" zijn intrede. In 2021 is dat des te meer het geval. In elke bedrijfstak worden dagelijks grote hoeveelheden gegevens gegenereerd, die echter in veel gevallen tot dusver nauwelijks worden gebruikt. Proficloud.io maakt deze gegevens bruikbaar. Proficloud.io biedt kleine en middelgrote bedrijven de mogelijkheid deel te nemen aan de digitalisering van hun bedrijfstakken, de opkomende gegevens bruikbaar te maken en zo hun eigen processen te optimaliseren, kosten te besparen en hun snelheid te verhogen.

Schema met uitleg van Cloud Computing met verbindingen van de diverse interfaces via de cloud

Wat is Cloud Computing?

In het verleden was iedereen die gebruik wilde maken van computercapaciteit, gedwongen zijn eigen servers te exploiteren. De vereiste ressources moesten worden berekend en aangekocht, updates moesten zelf worden geïnstalleerd, back-ups moesten worden ingesteld en de beschikbaarheid van de servers moest worden gewaarborgd. Het resultaat hiervan was dat bedrijven ofwel veel ressources (op het gebied van personeel en financiën) moesten inzetten ofwel met minder tevreden moesten zijn.

Dankzij de cloud behoort dat tot het verleden. De server die zich vroeger in het bedrijf bevond, wordt nu vervangen door professioneel geëxploiteerde datacentra - de cloud. Ressources zoals rekenkracht of geheugencapaciteit kunnen in praktisch onbeperkte hoeveelheden en op elk moment ter beschikking worden gesteld. Dit werkt zo snel dat zelfs belastingspieken kunnen worden gecompenseerd. Zaken als updates van de software of het maken van back-ups worden afgehandeld door de exploitant van het desbetreffende cloudplatform. De cloud stelt bedrijven in staat deel te nemen aan de wereld van gegevens - zonder al te veel kosten en moeite.

Schema met toelichting op Cloud Computing-technologie

Welke technologie gaat erachter schuil?

Op het gebied van de gebruikte technologieën is MQTT zeker het vermelden waard. MQTT is een protocol dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor communicatie tussen machines. In ons geval is dit de communicatie tussen de voor de cloud geschikte apparaten in het veld en Proficloud.io, die wordt afgehandeld via MQTT. Voor dit doel biedt MQTT meteen meerdere voordelen, zoals bijv. een geringe behoefte aan rekenkracht, een lage overhead en een veilige communicatie via TLS-codering.

Pictogram ter illustratie van de kenmerken van Cloud Computing met cloud en tablet

Kenmerken

Er zijn verschillende verschijningsvormen van cloudsystemen, maar de volgende punten zijn van toepassing op vele ervan:

  • De bestaande hardware wordt verdeeld over verschillende gebruikers. Dit maakt het mogelijk de kosten laag te houden en de gegevens toch gescheiden te bewaren.
  • De benodigde capaciteit kan op korte termijn worden opgeschaald of teruggeschroefd. Dit maakt het mogelijk snel op veranderingen te reageren.
  • Clouddiensten worden niet gekocht, maar gehuurd. Aangezien elk cloudsysteem een voortdurende inspanning van de exploitant vergt, is dit de enige manier om de gemaakte kosten in kaart te brengen. Dit biedt de klant het voordeel dat hij geen hoge opstartkosten (CAPEX) heeft, maar in plaats daarvan de voorspelbare kosten over een langere periode kan spreiden (OPEX).
  • Aangezien de kosten voor de exploitatie en het onderhoud van de cloud worden gedragen door de exploitant, is het gebruik ervan goedkoop voor de klanten. De klant kan zich rechtstreeks richten op zijn werkelijke belangen.
Pictogram ter illustratie van de risico's bij Cloud Computing

Risico's

Cloud Computing bij Proficloud.io:

  • De gegevens van onze gebruikers worden opgeslagen in een datacentrum in Frankfurt.
  • Wij voldoen aan de AVG.
  • De overdracht van gegevens tussen de apparaten, klanten en Proficloud.io is altijd TLS-gecodeerd.
  • Gegevens worden absoluut niet gedeeld met andere partijen. Wij beschouwen de gegevens van onze klanten als precies dat: de gegevens van onze klanten, niet onze gegevens.

Proficloud.io en Smart Services

Uiteindelijk blijft de vraag: hoe kan ook uw bedrijf profiteren van de voordelen van de cloud? Dus hoe ga je Proficloud.io gebruiken? Proficloud.io bestaat uit een reeks Smart Services die verschillende toepassingssituaties dienen en daarom ook geschikt zijn voor een grote verscheidenheid aan bedrijven.
Een overzicht van deze Smart Services vindt u hier: