Phoenix Contact als uw sponsor?

Lees voordat u een verzoek indient eerst onze richtlijnen voor sponsoring.Sponsoring

Met sponsoring richt Phoenix Contact zich op structureel rendement; een succesvolle samenwerking voor beide partijen. Phoenix Contact streeft voortdurend naar een juiste balans tussen mens, milieu en bedrijfsvoering. Samen met andere organisaties en door eigen initiatieven levert Phoenix Contact een bescheiden bijdrage aan een betere wereld.

Wij worden regelmatig benaderd met sponsorverzoeken voor en door goede doelen. Daarom hanteren we een sponsorbeleid zodat we alle aanvragen gelijkwaardig kunnen beoordelen. Wij omschrijven sponsoring als ‘een zakelijke overeenkomst' waarbij Phoenix Contact goederen, diensten of knowhow beschikbaar stelt.

Richtlijnen voor sponsoring

  • er moeten minimaal 12 weken zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit
  • sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van Phoenix Contact
  • er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen
  • Phoenix Contact sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen
  • Phoenix Contact sponsort geen sporten met een hoog risicogehalte
  • Phoenix Contact sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema's alcohol of drugs
  • Phoenix Contact sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sekse, politiek overtuiging etc.
  • Phoenix Contact sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties
  • Phoenix Contact sponsort geen indivuele studenten of studentenfeesten

Wij ontvangen jaarlijks meer aanvragen dan waar wij aan kunnen voldoen. Daardoor kunnen wij helaas niet alle sponsorverzoeken in overweging nemen. Hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn.

Als u een verzoek tot sponsoring wilt indienen dan kunt u dit mailen naar marketing@phoenixcontact.nl
Wij doen ons best om binnen 10 werkdagen te reageren.