Ontstoringsfilter resp. netfilter voor begrenzing van stoorspanningen

Ontstoringsfilter voor een veilige voeding

Ontstoringsfilters resp. netwerkfilters begrenzen impulsachtige en hoogfrequente stoorspanningen die door mechanische of elektronisch geactiveerde schakelprocessen optreden. Als stoorspanningen niet worden begrensd, breiden deze zich via het kabelnet en elektrisch geleidbare verbindingen uit. De gevolgen: datafouten, ongecontroleerde werking en systeemuitval. Netfilters zorgen door de begrenzing voor een voor EMC deugdelijke voeding.

Meer informatie

Uw voordelen

 • Beveiliging tegen impulsachtige en hoogfrequente spanningen door filters met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
 • Zeer veel toepassingsgebieden, want verschillende dempingskarakteristieken
 • Flexibele bouwvormen – zowel in de schakelkast als op de werkplek te gebruiken
 • Complete beveiliging door symmetrische en asymmetrische filterschakeling
Ontstoringsfilter met geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor net- en signaaltoepassingen

Filteroplossingen

Ontstoringsfilter met geïntegreerde overspanningsbeveiliging

Ontstoringsfilters met geïntegreerde overspanningsbeveiliging voeren twee taken uit: ze absorberen transiënte overspanningen en begrenzen bovendien hoogfrequente stoorspanningen.

Er zijn verschillende bouwvormen beschikbaar:

Module voor railmontage SFP

 • Ontstoringsfilter en type-3-overspanningsbeveiliging
 • Potentiaalvrij meldcontact
 • Optische statusindicatie
 • Op rail te monteren
 • 5 A tot 20 A nominale belastingsstroom

Aansluitklem TERMITRAB

 • Netfilter en overspanningsbeveiligingsmodule voor M&R-signalen
 • Met veerdrukaansluiting
 • Beveiliging voor twee aders met gemeenschappelijk referentiepotentiaal
 • Voor 24 V-netsystemen
 • Op rail te monteren
Ontstoringsfilter (netfilter) op de montagerail

Ontstoringsfilter (netfilter)

Ontstoringsfilter met zuivere filterschakeling

Ontstoringsfilters of netfilters met zuivere filterschakeling beveiligen zowel tegen symmetrische als asymmetrische storingen.

Module voor railmontage NEF

 • Ontstoringsfilters
 • Op rail te monteren
 • 1 tot 10 A nominale stroom

Indien een asymmetrische beveiliging volstaat, zijn TERMITRAB-aansluitklemmen met geïntegreerde ontstoringscondensator geschikt.

Illustratieve schakeling van een ontstoringsfilter (schema filterschakeling)

Illustratieve schakeling van een netfilter

Functieprincipe van filterschakelingen

Filtering van symmetrische storingen X

Stoorspanningen tussen fase en nulader worden gefilterd.

Filtering van asymmetrische storingen Y1 Y2

De tegengestelde aardegerelateerde stoorspanningen van fase naar PE alsmede van nulader naar PE worden gefilterd.

Typische karakteristiek van een ontstoringsfilter (schema karakteristiekveld)

Typische karakteristiek van een ontstoringsfilter

Werkingsgebied van netfilters

Een schema van de dempingskarakteristiek verduidelijkt het effectieve werkgebied van netfilters. De frequentieafhankelijke demping kan voor symmetrische resp. asymmetrische filterschakeling worden afgelezen.