Motor-, machine- en installatiebewaking

Motor-, machine- en installatiebewaking

De motor-, machine- en installatiebewaking vormt een belangrijk onderdeel van een continue toestandsbewaking (Condition-monitoring). Houd belangrijke parameters in het oog, reageer voortijdig op waarschuwingsmeldingen of schakel installatiedelen gericht uit. Onze rendabele producten voor motorbewaking en installatiebewaking bieden u daarbij ondersteuning.

Meer informatie
Motormanager met IFS-CONF-screenshot

Motormanagers Bescherm uw motoren en installaties: detecteer alle kritieke belastingtoestanden

Motormanagers van de productfamilie CONTACTRON bewaken motoren en aandrijvingen op over- en onderbelasting, werking, vervuiling en slijtage. Detecteer kritieke belastingtoestanden in een vroeg stadium en bescherm tegelijkertijd de motor en waardevolle installatiedelen.

Machinemanager met stroomtransformator

Machinemanagers Meet nauwkeurig de energie van motoren en machines.

Bewaak uw motoren en machines: elektronisch machinemanagement combineert nauwkeurige energiemeting met de aanduiding en bewaking van belangrijke parameters van motoren, machines of andere 3-fase-verbruikers.

Bewakingsrelais voor hoge beschikbaarheid van de installatie

Bewakingsrelais en stroombewakingsmodulen Voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Met onze bewakingsrelais en stroombewakingsmodulen detecteert u fouten al op het moment dat ze ontstaan. Op deze manier verhoogt u de beschikbaarheid van de installatie en voorkomt u kostbare stilstandtijden en reparaties. Schakel installatiedelen gericht uit of stuur een melding naar een besturing, zodra de ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden.

Functiemodulen

Functiemodulen Beveiligen en ontkoppelen

Functiemodulen, zoals EMG-diodemodulen, beschermen uw systeem tegen polariteitsomkering en ontkoppelen meldingen in storingsmeldingssystemen. Met functiemodulen in een aanraakveilige en stofdichte schakelkastbehuizing kunnen diodemodulen professioneel in uw installatie worden geïntegreerd. EMG-lamptestmodulen ontkoppelen signalen in de storingsmeldingstechniek schokvrij en kunnen worden gebruikt voor het afzonderlijk of centraal testen van lampen.

Valkleprelais voor de aanduiding van gevaar- en bedrijfstoestanden

Valkleprelais Weergave van gevaren- en bedrijfstoestanden

Voor de statusindicatie in regelkamers, op schakelpanelen en in blindschema's worden valklep- resp. meldrelais gebruikt. De voorgedefinieerde contactbezettingen maken een snelle inbedrijfstelling mogelijk. Daarbij onderscheiden de half- of volautomatische uitvoeringsvarianten zich door overzichtelijke indicatievakken. Ook onder ruwe omgevingsomstandigheden maakt de robuuste opbouw een betrouwbaar bedrijf mogelijk.

Storingsmeldingssysteem infobox

Storingsmeldingssystemen Compacte meldingen voor een betrouwbare werking van de installatie

Storingsmeldingssystemen bieden u het noodzakelijke overzicht over de actuele toestand van uw installatie. Ze geven informatie voor een veilige aansturing van de installatie in alle bedrijfs- en storingstoestanden.
Dankzij de veel transparantere installaties worden ook de instandhoudingswerkzaamheden bij ontstoringen ter plaatse geoptimaliseerd. De gegevens kunnen optioneel met behulp van gebruikelijke communicatieprotocollen aan bovengeschikte controleruimten worden doorgegeven.