Motor-, machine- en installatiebewaking

Motor-, machine- en installatiebewaking

De motor-, machine- en installatiebewaking vormt een belangrijk onderdeel van een continue toestandsbewaking (Condition-monitoring). Houd belangrijke parameters in het oog, reageer voortijdig op waarschuwingsmeldingen of schakel installatiedelen gericht uit. Onze rendabele producten voor motorbewaking en installatiebewaking bieden u daarbij ondersteuning.

Meer informatie

Productfamilie

Motormanager met IFS-CONF-screenshot

Motormanagers Bescherm uw motoren en installaties: detecteer alle kritieke belastingstoestanden

Motormanagers van de productfamilie CONTACTRON bewaken motoren en aandrijvingen op over- en onderbelasting, werking, vervuiling en slijtage. Detecteer kritieke belastingstoestanden in een vroeg stadium en bescherm tegelijkertijd de motor en waardevolle installatiedelen.

Machinemanager met stroomtransformator

Machinemanagers Meet nauwkeurig de energie van motoren en machines.

Bewaak uw motoren en machines: elektronisch machinemanagement combineert nauwkeurige energiemeting met de aanduiding en bewaking van belangrijke parameters van motoren, machines of andere 3-fase-verbruikers.

Bewakingsrelais voor hoge beschikbaarheid van de installatie

Bewakingsrelais en stroombewakingsmodules Voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Met onze bewakingsrelais en stroombewakingsmodules detecteert u fouten al op het moment dat ze ontstaan. Op deze manier verhoogt u de beschikbaarheid van de installatie en voorkomt u kostbare stilstandtijden en reparaties. Schakel installatiedelen gericht uit of stuur een melding naar een besturing, zodra de ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden.

PV-stringbewaking SOLARCHECK

PV-stringbewaking Zonnestroom efficiënt gebruiken.

Fouten detecteren en efficiëntie verhogen: fotovoltaïsche installaties moeten in een zo kort mogelijke tijd maximale energie-opbrengsten realiseren. Met SOLARCHECK kunt u direct op vermogensverliezen van afzonderlijke strings reageren, die bijvoorbeeld als gevolg van beschadigde panelen of defecte contacten en bekabelingen kunnen ontstaan.

Functiemodules

Functiemodules Beveiligen en ontkoppelen

Functiemodules, zoals bijv. EMG-diodemodules, beschermen uw systeem tegen polariteitsomkering en ontkoppelen meldingen in storingsmeldingssystemen. Met functiemodules in een aanraakveilige en stofdichte schakelkastbehuizing kunnen diodemodules professioneel in uw installatie worden geïntegreerd. EMG-lamptestmodules ontkoppelen signalen in de storingsmeldingstechniek schokvrij en kunnen worden gebruikt voor het afzonderlijk of centraal testen van lampen.