CHARX manage - laad- en belastingsmanagement voor laadpalen en laadparken

Oplaad- en belastingsmanagement voor laadpalen en laadparken

Manage uw laadinfrastructuur met CHARX manage. De schaalbare software optimaliseert het bedrijf van uw laadpalen, verhoogt de beschikbaarheid en maakt een nauwkeurige afrekening van de laadprocessen mogelijk via het Open Charge Point Protocol (OCPP). Het belastingsmanagement verdeelt het beschikbare aansluitvermogen regelgebaseerd over alle laadpunten, zodat elektrische auto's naar behoefte met stroom worden geladen en de huisaansluiting optimaal wordt benut en tegen overbelasting beschermd.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Geïntegreerd belastingsmanagement voorkomt kostbare uitval en garandeert de beschikbaarheid van het laadpark
  • Eenvoudige inbedrijfstelling, configuratie en bewaking van het laadpark via de webbrowser
  • Intuïtieve touchbediening voor bestuurders van elektrische voertuigen bij de centrale terminal
  • Toekomstbestendig en flexibel door schaalbare licenties en eenvoudig toevoegen van nieuwe laadpunten
  • Flexibele koppeling met gebouwenmanagement- en backend-systemen

Optimaliseer de werking van uw laadpalen Beheer uw laadpark met CHARX manage

Parkeerterrein met talrijke laadpunten waar een elektrische auto (BMW i3) wordt opgeladen
Schema van een parkeergarage met belastingsmanagement voor verschillende laadpunten voor elektrische auto's
Schema van een parkeerterrein met belastingsmanagement en prioriteitsbepaling van bepaalde laadpunten
Grafische voorstelling van de werkingswijze van het Open Charge Point Protocol (OCPP) voor aansluiting op cloud-gebaseerde diensten in laadpuntenbeheer
Laadpalen voor een gebouw zijn aangesloten op het gebouwenbeheersysteem
Parkeerterrein met talrijke laadpunten waar een elektrische auto (BMW i3) wordt opgeladen

Met het toenemende aantal elektrische auto's groeit ook de vraag naar laadmogelijkheden. Parkeerplaatsen en parkeergarages worden daarom in toenemende mate uitgerust met laadpalen. Ontwerpers, bouwers en exploitanten van dergelijke laadparken staan voor de uitdaging om met de beperkte netaansluiting ter plaatse het optimale laadvermogen voor ieder laadpunt te genereren. Tegelijkertijd moet een hoge beschikbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd, waarbij rekening wordt gehouden met andere verbruikers en energie opwekkers. Met CHARX manage kunt u deze uitdaging aan. Beheer maximaal 50 laadpunten en organiseer de bedrijfsvoering ervan.

Schema van een parkeergarage met belastingsmanagement voor verschillende laadpunten voor elektrische auto's

Het uiterst efficiënte belastingsmanagement verdeelt het beschikbare aansluitvermogen gelijkmatig over maximaal 50 AC- en DC-laadpunten. Daardoor wordt uw netaansluiting beschermd tegen overbelasting en het verdeelnet tegen asymmetrische belastingen.

Schema van een parkeerterrein met belastingsmanagement en prioriteitsbepaling van bepaalde laadpunten

In plaats van het laadvermogen over alle laadpunten gelijk te verdelen, kunt u afzonderlijke gebruikers in vier niveaus hoger of lager prioriteren. Dat kan bijv. nuttig zijn voor kort parkeren of voor VIP-gasten.

Grafische voorstelling van de werkingswijze van het Open Charge Point Protocol (OCPP) voor aansluiting op cloud-gebaseerde diensten in laadpuntenbeheer

Via het geïntegreerde Open Charge Point Protocol (OCPP) realiseert u een koppeling met cloud-gebaseerde diensten. Daartoe behoren bijv. de gebruikersautorisatie alsmede de overdracht van laadgegevens voor het afrekenen.

Laadpalen voor een gebouw zijn aangesloten op het gebouwenbeheersysteem

Als de laadpalen bij de infrastructuur van het gebouw horen, dan is het nuttig om deze te koppelen met een gebouwenbeheersysteem. Dit wijst het laadpark de beschikbare laadstroom op dynamische wijze toe, afhankelijk van de behoefte van de andere verbruikers.

Referentie van de klant
CHARX manage in de praktijk
GP Joule biedt oplossingen aan voor de winning van hernieuwbare energie uit zon, wind en biomassa alsmede voor de elektromobiliteit. Met onze software CHARX manage heeft GP Joule een flexibele oplossing voor het belastingsmanagement gevonden – voor de eigen bedrijfsparkeerplaats en voor zijn klanten.
Nu meer informatie
GP Joule luchtopname: laadpark met intelligent belastingsmanagement

Verklaring van de klant

GP Joule gebruikt CHARX manage als oplossing voor het belastingsmanagement op de bedrijfsparkeerplaats
GP Joule heeft gekozen voor CHARX manage YouTube

Comfortabel regelen Intuïtief met slechts een paar keer klikken

Via een webbrowser wordt uw laadpark eenvoudig in bedrijf gesteld, geconfigureerd, aangestuurd en bewaakt. Met enkele klikken beheert u gebruikers en laadpunten, geeft u laadprocessen vrij en kunt u nog veel meer doen – op de klassieke manier achter de desktop-pc of onderweg op de tablet via een beveiligde VPN-verbinding. Zo verenigt de intuïtieve webinterface alle functies voor installatie-exploitanten, servicemonteurs en operators.

Medewerkers in het controlecentrum besturen laadpark CHARX manage gemakkelijk via webbrowser
Bestuur en bewaak uw laadpark eenvoudig via een webbrowser
Screenshot CHARX manage webapplicatie: overzicht dashboard
Op het dashboard heeft u alle laadpunten in beeld en onder controle
Schermopname CHARX manage webtoepassing - configuratie van twee belastingscircuits
Voor grotere installaties kunt u twee belastingscircuits configureren
Schermafbeelding CHARX manage webapplicatie: nieuwe laadpunten toevoegen
Voeg nieuwe laadpunten toe om uw laadpark uit te breiden
Schermafbeelding CHARX manage webtoepassing: verlenen van laadmachtigingen
Verleen laadautorisaties op lokaal niveau door toewijzing van RFID-tags
Screenshot CHARX manage webapplicatie: lokale facturering en diagnose
Exporteer de gegevens van alle laadprocessen in CSV-formaat

Eenvoudig laden Gebruikersbegeleiding via touchinterface

Naar wens worden de gebruikers van uw laadpalen door middel van een touchinterface naar een centrale terminal geleid; van de autorisatie tot de voltooiing van het laadproces. Tijdens het laadproces registreert CHARX manage alle relevante energie- en transactiegegevens, slaat ze op in een lokale SQL-database en draagt ze via OCPP over aan de backend-aanbieder. Op verzoek voorzien wij de touchinterface ook van uw logo en de door u gewenste kleuren – voor een uniforme branding en huisstijl van uw laadpark.

Man bedient touchdisplay van de centrale terminal van het laadpark, ernaast een elektrische auto met ingeplugde laadkabel
Op de terminal worden de bestuurders van elektrische auto's intuïtief begeleid via een touchinterface
Softwarescherm laadpark: autorisatie, bijvoorbeeld via RFID-kaart
Stap 1: Autorisatie, bijvoorbeeld via RFID-kaart
Softwarescherm laadpark: de gebruiker selecteert een vrij laadpunt
Stap 2: Laadpunt selecteren
Softwarescherm laadpark: de gebruiker wordt gevraagd om zijn voertuig met een laadkabel aan te sluiten
Stap 3: Voertuig aansluiten
Softwarescherm laadpark: tijdens het laadproces worden waarden zoals het actuele laadvermogen weergegeven
Stap 4: Voertuig laden

Intelligent koppelen Netwerk laadpark en gebouw met elkaar

Optioneel kunt u CHARX manage aan een gebouw- en energiebeheersysteem koppelen, bijvoorbeeld aan Emalytics van Phoenix Contact. Door de dynamische beschikbaarstelling van de maximale laadstroom en het uitwisselen van andere realtime gegevens optimaliseert u het samenspel tussen gebouw en laadpark en vermijdt u daarmee gericht belastingspieken. Zo kunt u elektrische auto's CO₂-neutraal met zelf opgewekte zonne-energie laden. Tegelijkertijd waarborgt u dat er voor verbruikers in het gebouw voldoende energie als reserve overblijft.

Gebouwenbeheer in een gebouw met diverse digitale icons en een tablet met een gebouwenbeheerdashboard
Integreer uw laadpalen in uw gebouwenbeheersysteem
Diagram: met de software Emalytics wordt uw laadpark in het gebouwenbeheersysteem geïntegreerd
Emalytics maakt slimme visualisatie en controle van laadprocessen mogelijk
Diagram: monitoring en analyse van alle generator- en verbruiksgegevens voor een optimale energieverdeling
Energie naar behoefte verdelen om uw kosten te optimaliseren
Diagram: het gebruik van e-voertuigen als mobiele energiebuffers
Gebruik e-auto's als energiebuffer om belastingspieken te voorkomen
Diverse communicatieprotocollen voor het aansluiten van CHARX manage: KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, Profinet, Modbus
CHARX manage kan ook met andere systemen worden gekoppeld via I/O's

Toekomstbestendig investeren Met het schaalbare licentiemodel kunt u uw laadpark flexibel uitbreiden – tot 50 laadpunten

Illustratieve opbouw van een laadpark met gebouwen- en backend-koppeling

Illustratieve opbouw van een laadpark met gebouwen- en backend-koppeling

Realiseer samen met ons uw laadpark En het werkt als volgt

1. Softwarelicentie kiezen
U krijgt een gestaffeld aantal softwarelicenties van 5 tot 50 laadpunten, passend bij de omvang van uw laadpark. Voor uitbreidingen op een later tijdstip ontvangt u voordelige upgradelicenties. Zo is uw investering toekomstbestendig en kunt u uw oplaadmogelijkheden flexibel uitbreiden.

2. Industriële PC selecteren
Afhankelijk van de architectuur van het laadperron kunt u kiezen tussen twee geschikte industriële PC's met op elkaar afgestemde hardwareprestaties. U kiest een panel-PC voor centrale autorisatie met aanraakbediening op de terminal. Een box-PC is de juiste keuze voor laadparken zonder vergunning of met gedecentraliseerde vergunning direct bij het laadpunt. Op de PC installeert u binnen enkele minuten de software.

3. Laadcontroller kiezen
Afhankelijk van het soort lading en de gewenste functies bieden wij u compatibele laadcontrollers en talrijke andere componenten voor de inrichting van uw laadpunten. Deze koppelt u via het Ethernet met de industriële PC.

Werknemer met klant tijdens overleg over elektromobiliteitsproducten

Bent u geïnteresseerd? Wij geven u graag advies

Wij praten samen met u over uw projectspecifieke eisen en ondersteunen u vervolgens bij het opzetten en in een netwerk integreren van uw laadpalen, maar ook bij de aansluiting van uw laadpark op backend service providers en gebouwenbeheersystemen.

Neem contact met ons op!