Empowering the All Electric Society

Bent u geïnteresseerd in technische oplossingen die bijdragen aan een leefbare toekomst? Neem contact met ons op. Wij delen graag meer ideeën en informatie over de visie van de All Electric Society met u.All Electric Society

Technische oplossingen voor een leefbare toekomst

Wat is de All Electric Society?
Inleiding All Electric Society YouTube

Op de grote uitdagingen van de mensheid, de strijd tegen de klimaatverandering en het veiligstellen van de duurzame ontwikkeling is er een antwoord vanuit een technisch perspectief:
de All Electric Society.

Deze beschrijft een wereld waarin duurzaam gewonnen elektrische energie voordelig en vrijwel onbeperkt beschikbaar is als voornaamste vorm van energie. De sleutel tot het realiseren hiervan vormt een allesomvattende elektrificatie, koppeling en automatisering van alle sectoren in de economie en de infrastructuur. Phoenix Contact stelt industrie en maatschappij in staat om deze transformatie op weg naar een duurzame wereld geforceerd te kunnen realiseren.

Het is het toekomstbeeld van de All Electric Society, waarin we de grote vragen van onze tijd beantwoord zien. Omdat CO2-neutrale energie de sleutelfactor zal zijn om klimaatbescherming en mondiale welvaart met elkaar te verzoenen. Phoenix Contact loopt voorop in deze ontwikkeling – als wegbereider voor haar partners en klanten.

Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact
Frank Stührenberg
Klimaatverandering en de uitdagingen voor de industrie
Klimaatverandering en de uitdagingen voor de industrie YouTube

Klimaatverandering raakt ons allemaal

Op het eerste gezicht lijken de twee grote thema's van onze tijd - de strijd tegen klimaatverandering en het streven van miljarden mensen naar welvaart en ontwikkeling - tegenstrijdig en onverenigbaar te zijn. Toch moeten deze beide thema's tegelijkertijd aangepakt worden. De uitdaging bestaat erin verbruik toe te staan en toch het klimaat te beschermen. Technische innovaties zullen daaraan een beslissende bijdrage leveren. Het doel is de volledige energiebehoefte van de wereld op te wekken uit hernieuwbare bronnen.

Voor een leefbare toekomst
Duurzame energie voor duurzame groei YouTube

Duurzame energie voor duurzame groei

Uit een analyse van het World Economic Forum Davos die in 2020 werd gepubliceerd, bleek dat technologie een grote impact zal hebben op het bereiken van 10 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN. (Bron: Unlocking Technology for the Global Goals). Ongeveer 70% van de subdoelstellingen wordt rechtstreeks ondersteund door technische innovaties. Voor de verwezenlijking van de All Electric Society ligt de nadruk op doelstelling nummer 7: schone en betaalbare energie. Veel producten en oplossingen uit het Phoenix Contact-productenprogramma bieden nu al een eerste antwoord op deze toekomstige vragen.

Omzetting van primaire energie in andere energiebronnen via Power-to-X-processen
Power-to-X-proces YouTube

Power-to-X – elasticiteit door opslag

Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is de primaire energiebron in de All Electric Society. De eindenergie hoeft echter niet altijd elektriciteit te zijn. Stabiliteit van de voorziening en een volledige koppeling van de sectoren zullen alleen tot stand komen, wanneer de overcapaciteit aan primaire elektrische energie wordt omgezet in andere energiebronnen via zogenaamde power-to-X-processen. X staat voor energierijke gassen, vloeistoffen of chemicaliën, zoals waterstof of methanol, de zogenaamde eFuels. Ze hebben het potentieel fossiele brandstoffen in de toekomst steeds verder te vervangen. Groot voordeel: de bestaande infrastructuur voor opslag en vervoer kan verder worden gebruikt (gaspijpleidingen, gasopslaginstallaties, tankstations, LNG-tankers). En wanneer de vraag toeneemt, kunnen eFuels ook weer worden omgezet in elektriciteit, bijv. in warmtekrachtcentrales.

Sectorale koppeling – de holistische aanpak
Sectorale koppeling YouTube

Sectorale koppeling - energie-efficiëntie en balancering

Om zo'n momentum in de energietransitie te laten ontstaan, moeten oplossingen voor de All Electric Society zo economisch en kostenefficiënt mogelijk zijn. De manier om dit te bereiken ligt in de "smartification" en overkoepelende netwerkvorming van alle energieproducerende en -verbruikende sectoren. De energietransitie is haalbaar door optimalisering van de efficiëntie en door een optimale koppeling en balancering van alle energieverbruikers, producenten en eventuele opslagfaciliteiten. Phoenix Contact is een kartrekker van deze ontwikkeling.

Technisch voorbeeld
Het solarpark-managementsysteem maakt de sectorale koppeling mogelijk
Dankzij de intelligente automatisering in combinatie met uitgebreide visualisatietools kunt u de data uit uw solarpark doorlopend registreren en analyseren. Van de dataregistratie op veldniveau tot en met de terugleverregeling en visualisatie bieden wij volledige en naadloze oplossingen voor het solarparkmanagement. Dit maakt een intelligente koppeling van energieproducerende en energieverbruikende sectoren mogelijk. De basis voor een efficiënt en evenwichtig energiesysteem om de All Electric Society te realiseren.
Nu meer ontdekken
Zonne-energie - integraal PV parkmanagement