Klokkenluidersregeling in onze onderneming

Klokkenluidersregeling bij Phoenix Contact Het platform voor vertrouwen en openheid - bij alle activiteiten integer en volgens wettelijke en interne regelgeving handelen.

Waarom moet ik melding maken?

Hebt u kennis van schadend gedrag of bedrijfseconomische en rechtelijke risico's? Als dit het geval is, stellen we u het BKMS®-meldingssysteem ter beschikking. Dit elektronische platform is voor u ingericht om aanwijzingen van mogelijke overtredingen van rechtsvoorschriften en interne regels te melden. Dit geldt voor verdenking van:

  • corruptie
  • bedrog, ontrouw, verduistering
  • overtredingen van het mededingingsrecht
  • witwassen van geld
  • inbreuken op de gegevensbescherming
  • diefstal
  • overtredingen van milieu- en arbeidsveiligheidsvoorschriften
  • schending van sociale standaarden en mensenrechten

Phoenix Contact spant zich in voor een open communicatie. Normaal gesproken is uw leidinggevende het eerste aanspreekpunt voor voorkomende fouten of onregelmatigheden. Als derde personen van buiten de organisatie fouten of onregelmatigheden constateren, dienen zij zich te wenden tot hun verantwoordelijke contactpersoon bij Phoenix Contact.

Het BKMS®-meldingssysteem is een gecertificeerd systeem dat voorzien is van een functionaliteit voor anonimiteitswaarborging. Indien gewenst kunnen ook meldingen worden gemaakt zonder dat uw identiteit bekend wordt. Uw meldingen worden in het BKMS®-meldingssysteem opgenomen en door een internationaal advocatenkantoor bekeken. Indien nadere communicatie tussen het advocatenkantoor en u als tipgever noodzakelijk is, dan gebeurt dit strikt vertrouwelijk en indien gewenst ook anoniem.

Regels voor de klachtenprocedure van de Phoenix Contact-groep

Phoenix Contact gebruikt het BKMS®-klokkenluiderssysteem ook voor klachtenprocedure conform art. 8 en 9, alinea 1, LkSG. Details zijn te vinden in de overeenkomstige regels die onderaan deze pagina gedownload kunnen worden.