Truck in open groeve in Zuid-Amerika

Gebruik van een draadloos systeem voor de efficiënte bewaking van waterstanden in open groeves

Het doel van een grote mijn in Zuid-Amerika was het automatiseren van de ontwatering van de open groeve en het automatisch bewaken en regelen van de pompstations. Het draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact maakt het mogelijk om de waterstand op afstand te bewaken en te regelen en zorgt zo voor efficiëntere processen in de mijn. Op deze manier worden veilige arbeidsomstandigheden voor de medewerkers gecreëerd.

Toepassing

In de open groeve verzamelt zich water dat regelmatig moet worden weggepompt om veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Hiervoor werden vijf pompstations geïnstalleerd die handmatig moeten worden gecontroleerd en geregeld.

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers ontlast en de processen geautomatiseerd worden, wilden de mijnexploitanten voor de vijf pompstations een bewakings- en besturingssysteem op afstand implementeren. De open groeve bestaat uit vijf diepteniveaus, zodat een draadloze oplossing nodig is die de signalen ook over grote afstanden betrouwbaar transporteert en realtime gegevens aan de bedrijfs- en bewakingscentrale levert.

Schets bewaking van de waterstand in een open groeve met een draadloos systeem

Oplossing

Om een eenvoudige I/O-signaalverdeling mogelijk te maken, werd het draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact geïnstalleerd. De technologie, Trusted Wireless 2.0, die aan de draadloze oplossing ten grondslag ligt, blijkt de ideale oplossing te zijn vanwege het feit dat hiermee gegevens over grote afstanden kunnen worden overgebracht. Zo kunnen gegevens ook over de verschillende niveaus van een open groeve heen communiceren.

Voor het doorsturen van de informatie over de waterstand in de groevelagune werden vier Radioline-modules op de afzonderlijke niveaus van de open groeve gemonteerd. De overgebrachte signalen worden eerst naar de communicatiemodule verzonden, die de informatie via een Modbus-protocol naar de Inline-controller stuurt. Na de verwerking van de informatie wordt deze via PROFIBUS naar de PLC doorgestuurd die de informatie voorbereidt voor bewaking en analyse in de controleruimte.

Om ervoor te zorgen dat een stabiele en betrouwbare communicatie en dientengevolge een efficiënte monitoring gewaarborgd zijn, werden aan het einde van het project diverse tests uitgevoerd.

Contact
Industriële draadloze systemen

Ontdek nog meer industriële draadloze systemen

Industriële draadloze systemen zorgen voor meer flexibiliteit en efficiëntie in de industriële communicatie van gegevens en signalen. Met Phoenix Contact heeft u talrijke mogelijkheden om draadloze overdrachtstechniek betrouwbaar en veilig in uw toepassing te gebruiken.

Meer informatie krijgt u op: