Stringboxen in het solarpark

Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties Oplossingsconcepten op maat

Experts die fotovoltaïsche installaties plannen en installeren, staan voor de uitdaging een maximale beschikbaarheid en een maximaal rendement van fotovoltaïsche installaties te realiseren. Belangrijke factoren hierbij zijn het verzamelen en verdelen van stringstromen, het beveiligen van afzonderlijke modules tegen bliksem- en overspanningsschade, en het bewaken van het installatievermogen.

De stringboxen (GAKs) van Phoenix Contact combineren deze functies in een ruimtebesparende behuizing. Met ons bewakingssysteem voor fotovoltaïsche stringstromen kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.

Solarpark met twee personen

Toepassing voor stringboxen

Toepassing

De stringbox verzamelt en verdeelt de stringstromen van de solarmodulen. Bovendien bewaakt de stringbox het installatievermogen en beschermt de afzonderlijke modulen tegen overspanningsschade. Speciale toepassingen zijn bijv. drijvende PV-installaties. Door de ligging op zee of op binnenwateren stellen deze zeer bijzondere eisen aan de stringboxen.

Uw voordelen

  • Toepassingsgericht(e) analyse en advies
  • Gestandaardiseerde tests in het geaccrediteerde laboratorium
  • Betrouwbaarheid en lange gebruikslevensduur dankzij een temperatuur-geoptimaliseerd design
  • Lagere installatie- en onderhoudskosten, en flexibele netwerkkoppeling dankzij draadloze communicatie

Draadloze netwerkkoppeling van seriële interfaces

De data van de stringboxen worden via seriële RS-485-interfaces afgegeven en draadloos aan het centrale PV-parkmanagement doorgegeven. Dankzij onze beproefde wireless-technologie is een betrouwbare en storingsvrije communicatie over een afstand van 500 m met maximaal 250 stringboxen mogelijk. Omdat het met ons wireless-systeem mogelijk is om mesh-netwerken op te bouwen, kunnen de deelnemers via repeater- en serverstations onderling communiceren.

Drijvende PV-installaties

Speciale toepassingsvoorbeelden: drijvende PV-installatie

Bijzondere toepassingsvoorbeelden

Om de bekabeling zo gering mogelijk te houden, wordt het gebruik van draadloze modules sterk aanbevolen, vooral voor drijvende PV-installaties in floating-PV-parken. Phoenix Contact biedt zoutwaterbestendige stringboxen met speciale trekontlasting voor de solarkabels bij sterke golven.

Het gebruik van onze draadloze technologie wordt ook aanbevolen voor de latere installatie van een monitoringsysteem of bij retrofit van bestaande PV-installaties. Er zijn geen zware grondwerkzaamheden nodig om nieuwe kabels te leggen en de kosten voor de latere werkzaamheden blijven binnen de perken.

Bewaking van fotovoltaïsche strings

Met het meetmoduul kunt u maximaal acht gelijkstromen en één gelijkspanningswaarde tegelijk meten. Bij een volledige opbouw kunt u acht meetmodulen op één communicatiemoduul aansluiten. Daarbij dient de 2-aderige communicatiekabel tegelijkertijd voor de energievoorziening van de meetmodulen. Een extra voeding is niet nodig. De universele stroommeetwaardeomvormer maakt het meten van gelijk- en wisselstromen aan verzamelleidingen mogelijk.

Opbouw van de bewaking van fotovoltaïsche strings

Van string- tot en met verzamelleidingen biedt Phoenix Contact een betrouwbare bewaking van fotovoltaïsche installaties

Medewerkers overleggen over stringboxen voor de solarindustrie

Schakelkastoplossingen voor elke wens van de klant

Ontwikkeling van de stringboxen

Om de wensen zo goed mogelijk te realiseren, wordt in de fase voorafgaand aan de ontwikkeling op alle terreinen nauw samengewerkt met onze klanten.

Specifieke uitdagingen worden al van tevoren herkend. Hierdoor wordt het ontwikkelingsproces doelgericht en efficiënt vormgegeven. Nadat de oriënterende fase is afgesloten, begint de constructiefase.

Deze fase wordt afgesloten met de productie van prototypen die een specifiek test- en beproevingsproces moeten doorlopen. De daaruit voortgekomen inzichten worden gebruikt bij de optimalisatie van de oplossing.

Testmethode van de stringboxen

Door het temperatuur-geoptimaliseerde schakelkastdesign wordt uitval als gevolg van thermische overbelasting uitgesloten

Test- en beproevingsprocedures

In eigen testlaboratoria worden de prototypen onderworpen aan elektrische en mechanische tests. De tests zorgen ervoor dat de oplossingen in de voorziene installatie-omgevingen storingsvrij functioneren.

Eventuele hotspots worden opgespoord via een thermografische test in het eigen laboratorium. Als resultaat daarvan worden alle componenten optimaal in de stringbox geplaatst. Uitval als gevolg van thermische overbelasting wordt daarmee uitgesloten.

Stringboxen SCB Compact en SCB next Generation

Twee intelligente oplossingsconcepten: stringbox met string-zekering buiten de junction box voor 32 strings en stringbox met standaard string-zekering voor 20 strings.

Productie van de stringboxen

Nadat alle relevante tests in de ontwikkelingsfase zijn afgesloten, wordt het artikel vrijgegeven voor productie. De componenten worden in one-piece-flow geproduceerd om elke afzonderlijke stap efficiënt te kunnen uitvoeren. Er wordt snel en flexibel op veranderingen in bouwvormen en batch-grootten gereageerd. De informatie die nodig is voor de kwaliteitsbewaking, is in één oogopslag beschikbaar en waarborgt zo een gestroomlijnd productie- en montageproces.

Kwaliteitscontrole tijdens de productie
In de productielijn worden hulpmiddelen gebruikt die een productie met exact gelijkblijvend resultaat van alle artikelen mogelijk maken. De toepassing van schroevendraaiers met bewaking van het aandraaimoment zorgt voor betrouwbare en veilige aansluitingen. Zo is elke afzonderlijke stringbox gegarandeerd van gelijkblijvende kwaliteit. In de laatste stap van het productieproces volgt de eindtest in overeenstemming met IEC 61439. Vervolgens wordt een testprotocol opgemaakt. Alle schakel- en verdeelinrichtingen, en de daarin toegepaste elektronische componenten zijn voorzien van serienummers, waarmee deze op elk moment eenduidig kunnen worden geïdentificeerd.