Bechtle: Mitarbeiterparkhaus mit Ladestationen für 50 Elektroautos

Parkeergarage voor medewerkers met laadpalen voor 50 elektrische auto's

In de nieuwe parkeergarage van Bechtle AG kunnen 50 elektrische auto's worden opgeladen

Overzicht

  • Bechtle AG, de grootste aanbieder van IT-systemen in Duitsland, heeft de elektrificatie van het wagenpark in zijn duurzaamheidsstrategie opgenomen.
  • De nieuwe parkeergarage krijgt 50 laadpunten die gevoed zullen worden via de fotovoltaïsche installatie op het dak.
  • RTB GmbH & Co. KG ontwikkelde speciaal voor deze parkeergarage een laadsysteem met laadtechniek en componenten van Phoenix Contact.
  • Dankzij deze oplaadmogelijkheid in de parkeergarage kan het elektrische wagenpark van Bechtle worden uitgebreid.

Dit verslag is geschreven in het voorjaar van 2018.

Rainer Kury (links) und Torsten Kocher von der Bechtle AG

Rainer Kury (links) und Torsten Kocher von der Bechtle AG

Kundenprofil

Auch die Bechtle AG will ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren.

„Unser Ziel ist die Steigerung des Anteils von Elektro- und Hybridfahrzeugen bei den Dienstwagen auf mittelfristig 10 Prozent“, erläutert Rainer Kury von der Bechtle-Unternehmenskommunikation. „Das Interesse an einem Wechsel wächst stetig.“

Toepassing

In de aanbesteding voor een nieuwe garage voor de medewerkers was de eis van 50 laadpunten voor elektrische auto's opgenomen. Verdere wensen waren een eenvoudige uitbreidbaarheid, afrekening conform het Duitse ijkrecht en een energiemanagementsysteem voor het gebruik van regeneratieve energie.

Moderne parkeergarages in stalen skeletconstructies hebben geen dragende muren meer. Verticale stalen kolommen en dwarsbalken kenmerken de open bouwvorm. Bij een staande kolom op de grond is een aanrijdbeveiliging nodig die veel plaats wegneemt en extra kosten veroorzaakt. Maar voor een thuislader is die ontbrekende dragende muur wel een gemis. De laadpunten konden alleen gemonteerd worden aan de smalle stalen balken.

Ze moesten veilig en betrouwbaar zijn en bovendien naadloos en esthetisch in het architectonische ontwerp opgaan. Elektrische installaties in commerciële omgevingen moeten bovendien regelmatig gecontroleerd worden en de kosten hiervoor mochten niet lineair met het aantal laadpunten toenemen.

Beveiligings- en schakelmodulen in de centrale schakelkast

Besturingscomponenten en beveiligings- en schakelmodulen in de centrale schakelkast

De oplossing

"Het aannemersbedrijf voor de bouw van de parkeergarage was het bedrijf Goldbeck uit Bielefeld", vertelt Rainer Kury. "De parkeerruimte moest zo minimalistisch mogelijk worden." Zo bestaat het laadpunt zelf alleen uit de type-2-outlet, een RFID-lezer voor de identificatie van de gebruiker en lokale LED's voor de statusindicatie. Beveiligings- en schakelmodulen, laadcontrollers en energiemeters zijn in de centrale schakelkast ondergebracht.

"Omdat het laadpunt zelf geen actieve energievoerende componenten heeft", aldus Torsten Kocher van de afdeling Facility Management van Bechtle AG in Neckarsulm, "beperkt het onderhoud van de afzonderlijke laadpunten zich tot een visuele controle en een test van de werking." Zolang er geen voertuig opgeladen wordt, staat op het laadpunt zelf hoogstens 12 V spanning. De kritische beveiligings- en schakelmodulen worden in de centrale technische ruimte gecontroleerd.

Bij de laadcontroller hebben de experts op het gebied van elektromobiliteit bij RTB gekozen voor de CHARX control basic van Phoenix Contact in combinatie met de DC-foutstroombewaking CHARX control rcm. Die combinatie waarborgt een hoge beschikbaarheid en voorkomt onnodige servicebeurten dankzij een automatische resetfunctie na een door de auto veroorzaakte foutstroom. Via de standaard RS-485 interface en het Modbus/RTU-protocol kan de oplaadsessie na een succesvolle identificatie worden vrijgeschakeld.

Grafiek CHARX control basic en energiemeter in de schakelkast

De laadcontrollers EV CHARX control basic en de energiemeters worden via een pc in de schakelkast aangestuurd

De actuele laadstroom, het laadvermogen en de al geladen energie worden geregistreerd met de energiemeter EEM-350, eveneens van Phoenix Contact. Een voordeel van deze apparaten is dat ze een MID-certificaat hebben. Daardoor zijn de energiemeters geschikt om de laadsessies conform het ijkrecht af te rekenen.

"Wij hebben aan dit systeem ook de beheertechniek van de parkeergarage gekoppeld. Deze techniek bewaakt bijvoorbeeld een parkeerplaats of leidt je dynamisch door de parkeergarage naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats", vertelt Kocher. "Zo wordt parkeren nog makkelijker."

Solarmodulen op het dak van de parkeergarage bij Bechtle

De solarmodulen op het dak van de parkeergarage genereren energie voor het opladen van de auto's

Conclusie

De combinatie van de kerncompetenties parkeerbesturingstechniek, laadtechniek en afrekeningsprocessen van de betrokken partijen heeft een oplossing opgeleverd die optimaal past bij deze specifieke toepassing: elektrisch laden van het wagenpark in de parkeergarage. Alle vereiste bouw- en onderhoudspecifieke aspecten worden daarbij nageleefd.

Zelfs de regeneratieve energie wordt optimaal benut. "Vanaf het begin werkte onze installatie zonder problemen", vat Torsten Kocher samen. "De door ons gebruikte RTB-oplossing met de componenten van Phoenix Contact is zodanig gerijpt dat we ons elektrische wagenpark nu kunnen uitbreiden."

Contact