Digital Factory

Werkterreinen van de digital factory Meerwaarde scheppen van het concept tot het onderhoud

Het concept van de digital factory van Phoenix Contact is volledig gericht op alle aspecten van productie-installaties. Langs de complete waardeketen staan verschillende schaalbare oplossingen klaar die meteen beschikbaar zijn.

Ontdek de vier handelingsfouten en breng het potentieel van de digitalisering nu in de praktijk.

Pictogram Data Collection, Storage, and Evaluation

Data Collection, Storage, and Evaluation Gegevens efficiënt verzamelen, flexibel opslaan en daaruit voordelen halen

De klassieke scheiding van OT en IT is verleden tijd. Sinds het Internet of Things zijn alle deelnemers via een netwerk met elkaar verbonden en communiceren deze onderling. Dat biedt veel voordelen, bijv. voor de analyse van gegevens door middel van kunstmatige intelligentie (KI) en de daarmee gepaard gaande verhogingen van de productiviteit. Er zijn echter ook uitdagingen aan verbonden. De integratie van bestaande machines in het netwerk en het verzamelen van hun gegevens zonder dat de CE-conformiteit daarbij verloren gaat, is een van die uitdagingen. Om de oude wereld met de nieuwe te verbinden en een naadloze gegevensuitwisseling van de machine tot de MES te waarborgen is het belangrijk om interfaces voor moderne communicatieprotocollen te creëren. De gegevens worden vervolgens applicatiegericht lokaal of in de cloud opgeslagen.

Pictogram Data transportation

Data Transportation Krachtige netwerken als backbone van uw Digital Factory

Data worden op alle niveaus van de Digital Factory gegenereerd - van de sensor tot in de cloud. Door het toenemende aantal apparaten dat op Ethernet aangesloten is en data verzendt of ontvangt, worden netwerken steeds complexer. Een naadloze productie in een Digital Factory is dan gebaseerd op efficiënte datastromen. Bovendien leidt de latere integratie van overige intelligente deelnemers in het netwerk tot een gestage uitbreiding en continue veranderingen. Om een toekomstbestendige infrastructuur te ontwikkelen zijn een overeenkomstig flexibele structuur en de mogelijkheid voor netwerkdiagnose noodzakelijk.

Pictogram Data Security

Data Security Geen risico op hackeraanvallen - OT-security veilig ontwerpen

De koppeling van alle deelnemers van een netwerk met het internet leidt tot veel voordelen voor de productie, zoals een ongecompliceerde toegang tot machines vanaf elke locatie, of ter controle of voor onderhoud door servicepartners. Er ontstaan echter ook risico's door ongeoorloofde toegang door derden en daarom is een volledige beveiliging van de productie absoluut vereist. Phoenix Contact is gecertificeerd volgens IEC 62443 en biedt overeenkomstige security-concepten voor een storingvrij bedrijf.
De integratie van verouderde installaties kan problemen geven ten gevolge van niet-uitgevoerde updates en daardoor onvoldoende beveiliging tegen Trojaanse paarden en virussen. Met de CIFS-monitoring is ook hier een betrouwbare integratie mogelijk.

Pictogram Data usage

Data Usage Intelligent gebruik van uw gegevens

Op weg naar de Digital Factory, de zelf-organiserende fabriek, is het gerichte gebruik en koppelen van gegevens van essentieel belang. Daardoor is het mogelijk de materiaalstroom in de productie flexibel aan te sturen en snel te reageren op veranderingen in volatiele markten. Korte productielevenscycli vragen om horizontale en verticale integratie van installaties in de Digital Factory. De koppeling van ERP, MES en productie neemt daarbij een sleutelrol in. Om optimalisaties ter verbetering van de efficiëntie te realiseren, worden uit de opgeslagen productiegegevens nieuwe data gegenereerd. Naast de gegevens moet ook rekening worden gehouden met uitdagingen bij de integratie van globale safety-, communicatie- en security-concepten. Daarbij helpen onder andere Industrie 4.0 en nieuwe automatiseringsstandaarden.