Zicht op het dashboard van Time Series Data Service

Eenvoudig en begrijpelijk gevisualiseerde tijdreeksgegevens met de Time Series Data Service

Vóór de interpretatie komt het visualiseren van gegevens. Daarbij is de Time Series Data Service van het Phoenix Contact IoT-platform Proficloud.io de eerste keuze. In een handomdraai is het ook voor een bedrijf zonder geschoold IT-personeel mogelijk gegevens, aangepast aan de individuele behoeften te visualiseren, te delen en conclusies te trekken over prognoses, onderhoudstijden en kwaliteitsborging.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Medewerker bekijkt actuele gegevens van zijn hardware in de Proficloud.io

Alle procesdata centraal beschikbaar Op elk moment, op elke plaats

Met de Time Series Data Service kunnen gebruikers altijd en overal procesdata opvragen, bewaken en traceren.

Eenvoudig configureerbare, webgebaseerde dashboards visualiseren snel en nauwkeurig alle relevante en door de gebruiker gewenste parameters, bijv. de rotatiesnelheden van een windturbine, motortemperaturen, debieten of zelfs afkeurpercentages. Zij vormen de basis voor op data gebaseerde beslissingen en Big Data-toepassingen.

Dankzij Proficloud.io maakt u zeer gemakkelijk en ook zonder eigen of met beperkte IT-ressources gebruik van de Smart Service.

Uw voordelen

  • Geen tijdrovende configuratie dankzij Plug-and-Play
  • Alle procesdata centraal beschikbaar - op elk moment, op elke plaats
  • Eenvoudig te configureren dashboards voor comfortabel bewaken van alle relevante en gewenste procesparameters

Uw voordelen op een rij

Productieprocessen op schermen
Man controleert Time Series Data op de laptop
Time Series Data Service gevisualiseerd op een laptop
Man bekijkt Time Series Data op een tablet
Productieprocessen op schermen

Optimalisering en grotere doeltreffendheid in de toegevoegde waardeketen zijn primaire doelstellingen voor ondernemingen. Met de Time Series Data Service kunnen gebruikers overal ter wereld toegang krijgen tot procesdata.
De gegevens van elke aangesloten machine worden gedigitaliseerd en kunnen bovendien met de Smart Service worden geanalyseerd. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gegevens te bewaken en door henzelf ingestelde waarschuwingen vast te leggen.

Kom meer te weten over de Time Series Data Service op Proficloud.io
Man controleert Time Series Data op de laptop

Tijdens stilstandtijden fabriceren bedrijven geen producten of voegen zij geen waarde toe aan het bedrijf. Elk productiebedrijf heeft als doel de stilstandtijden te verminderen of ze op zijn minst planbaar te maken. Met de Time Series Data Service weet u, wanneer uitval te verwachten is en onderhoud noodzakelijk is.

Kom meer te weten over de Time Series Data Service op Proficloud.io
Time Series Data Service gevisualiseerd op een laptop

De kwaliteit van een product kan door vele factoren worden bepaald. Een groot aantal van deze factoren kan worden gevisualiseerd en geanalyseerd op basis van de gegevens van de machines in de Time Series Data Service.
In een vroeg stadium wordt u op de hoogte gebracht, wanneer de producten niet aan de gestelde eisen voldoen en zorgt u ervoor dat defecte goederen onmiddellijk worden uitgesorteerd. Klachten kunnen zo worden verminderd. Bovendien kunnen bijv. energiepieken worden onderschept door vroegtijdige waarschuwingen.

Kom meer te weten over de Time Series Data Service op Proficloud.io
Man bekijkt Time Series Data op een tablet

Elk bedrijf heeft medewerkers die de productie en de machines beter kennen dan een groot aantal van werknemers, vaak als gevolg van jarenlange beroepservaring. Deze kennis kan toegankelijk worden gemaakt en gedeeld via de Time Series Data Service. De gegevens worden gevisualiseerd en alarmen kunnen worden ingesteld op basis van die gegevens.

Kom meer te weten over de Time Series Data Service op Proficloud.io
Proficloud.io: uw toegangskaartje tot het Industrial Internet of Things
Kom meer te weten over de Time Series Data Service
Met de Time Series Data Service kunnen gebruikers altijd en overal procesdata opvragen, bewaken en traceren.
Informeer nu en test gratis
Time Series Data Service op een scherm

De Smart Service in detail

Tijdreeksgegevens
Uittreksel van de Time Series Data van een machine
"Alert List"-widget van Time Series Data
Tijdreeksgegevens

De "Graph"-widget is een van de meest eenvoudige mogelijkheden om tijdreeksgegevens als grafiek weer te geven. De gegevens kunnen als curven, balken of punten worden getoond. Deze kunnen ook qua kleur worden aangepast.
Alarmmeldingen kunnen ook in deze widget worden geconfigureerd.

Kom meer te weten over de Time Series Data Service op Proficloud.io
Uittreksel van de Time Series Data van een machine

Met de "Stat"-widget is het mogelijk om een bepaalde waarde (bijv. huidige, hoogste, laagste waarde) van een inkomende gegevensstroom weer te geven. Waarden onder of boven een bepaalde waarde kunnen met kleuren worden gecodeerd (bijv. tot 50 = groen; boven 75 = geel; boven 100 = rood).
De gebruiker heeft de keuze om de achtergrond met een curve van de gegevens uit het verleden weer te geven of alleen de huidige waarde.

Kom meer te weten over de Time Series Data Service op Proficloud.io
"Alert List"-widget van Time Series Data

De "Alert List"-widget toont een overzicht van de waarschuwingen die een ingestelde waarde hebben overschreden of deze niet hebben bereikt. De Alert List toont bijvoorbeeld overschrijdingen van de limieten in het verleden.
Het is ook mogelijk om in te stellen of de waarschuwingen alleen moeten worden weergegeven door één dashboard of door alle dashboards die in het account zijn aangemaakt.

Kom meer te weten over de Time Series Data Service op Proficloud.io
Blade Intelligence Dashboards met de Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards met de Time Series Data Service

De Blade Intelligence Dashboards in de Time Series Data Service zijn een uitgebreide, cloud-gebaseerde oplossing voor het bewaken van windturbines. Met behulp van de tijdreeksgegevens kunt u de toestand van uw windturbines op elk moment online bewaken en de nodige maatregelen nemen om schade te voorkomen. Bewaak bijv. de ijsdikte op de rotorbladen bij lage temperaturen en ontvang direct bericht met geïntegreerde alarmering, als de ijslaag een kritisch niveau bereikt.
Andere bewaking die mogelijk is met de dashboards op Proficloud.io in de Time Series Data Service is de bewaking van blikseminslagen en de daaruit voortvloeiende piekbelasting, alsook de buigmomenten van de afzonderlijke rotorbladen.
Kortom: de gedetailleerde dashboards geven u een overzicht van de toestand van de windturbines.

Meer informatie over de rotorbladbewaking

Het centrale punt om slimme diensten te boeken
Slimme diensten boeken
Het voorbeeld van de service-stores van Proficloud.io is de gewone online shop die we allemaal in ons dagelijks leven gebruiken. Eenvoudig te begrijpen en gemakkelijk te bedienen.
Boek nu
Slimme diensten op drie schermen