Empowering the All Electric Society

Bent u geïnteresseerd in technische oplossingen die bijdragen aan een leefbare toekomst? Neem contact met ons op. Wij delen graag meer ideeën en informatie over de visie van de All Electric Society met u.All Electric Society - een netwerkgekoppelde wereld

Technische oplossingen voor een leefbare wereld

Wat is de All Electric Society?
Inleiding All Electric Society YouTube

Een wereldwijde samenleving waarin regeneratieve en betaalbare elektrische energie in voldoende beschikbaar is: dat is de All Electric Society - de wetenschappelijk onderbouwde visie op de toekomst van een CO2-neutrale en zich duurzaam ontwikkelende wereld. Om daar te komen is uitgebreide elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering van alle relevante levens- en werkomgevingen. Phoenix Contact stelt haar klanten met talrijke producten, oplossingen en toepassingsvoorbeelden in staat om deze transformatie naar een duurzame industriële samenleving actief vorm te geven.

Het is het toekomstbeeld van de All Electric Society, waarin we de grote vragen van onze tijd beantwoord zien. Omdat CO2-neutrale energie de sleutelfactor zal zijn om klimaatbescherming en mondiale welvaart met elkaar te verzoenen. Phoenix Contact loopt voorop in deze ontwikkeling – als kartrekker voor haar partners en klanten.

Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact
Frank Stührenberg
Klimaatverandering en de uitdagingen voor de industrie
Klimaatverandering en de uitdagingen voor de industrie YouTube

Klimaatverandering raakt ons allemaal

Op het eerste gezicht lijken de twee grote thema's van onze tijd – de strijd tegen klimaatverandering en het streven van miljarden mensen naar welvaart en ontwikkeling – tegenstrijdig en onverenigbaar te zijn. Toch moeten deze beide thema's tegelijkertijd aangepakt worden. De uitdaging bestaat erin verbruik toe te staan en toch het klimaat te beschermen. Technische innovaties zullen daaraan een beslissende bijdrage leveren. Het doel: de volledige energiebehoefte van de wereld op te wekken uit regeneratieve energiebronnen.

Windturbines in het landschap
Duurzame energie voor duurzame groei YouTube

Duurzame energie voor duurzame groei

Uit een analyse van het World Economic Forum Davos die in 2020 werd gepubliceerd, bleek dat technologie een grote impact zal hebben op het bereiken van 10 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN. (Bron: Unlocking Technology for the Global Goals). Ongeveer 70% van de subdoelstellingen wordt rechtstreeks ondersteund door technische innovaties. Voor de verwezenlijking van de All Electric Society ligt de nadruk op doelstelling nummer 7: schone en betaalbare energie. Veel producten en oplossingen uit het Phoenix Contact-productenprogramma bieden nu al een eerste antwoord op deze toekomstige vragen.

Machine in de productie

Open besturingstechniek maakt automatiseringsoplossingen toekomstbestendig Profiteren van de collectieve intelligentie van IT- en OT-specialisten

Voor een uitgebreide automatisering van de sectoren is één overkoepelende besturingstechniek voor de verschillende toepassingsgebieden nodig. Open besturingstechniek, zoals het ecosysteem PLCnext Technology, maakt dit mogelijk – onafhankelijk van hardware en programmeertalen. Deze techniek maakt tevens gebruik van de collectieve intelligentie van IT- en OT-specialisten voor een snelle implementatie en een voortdurende doorontwikkeling van individuele oplossingen.

Offshore windpark

Betrouwbare voedingsoplossingen voorkomen uitval van netwerksystemen Maximale beschikbaarheid van de installatie waarborgen

Naarmate sectoren meer geëlektrificeerd, onderling verbonden en geautomatiseerd worden, neemt de afhankelijkheid van betrouwbare energiebronnen toe. Voor een veilige voeding en koppeling van de sectoren bieden wij oplossingen voor alle toepassingen – met overspanningsbeveiliging, onderbrekingsvrije voedingen, redundantiemodulen en bijpassende apparatenbeveiligingsschakelaars.

Carrosseriebouw automobielproductie

Single Pair Ethernet maakt naadloze IIot-communicatie mogelijk tot op veldniveau Data economisch en met hoge prestaties overdragen

Automatisering is de sleutel om sectoren energie-efficiënter te maken. Automatisering gaat gepaard met de netwerkkoppeling van alle machines, apparaten, sensoren en actoren tot een industrieel internet der dingen. Daarbij zorgt het Single Pair Ethernet (SPE) voor continue Ethernet-communicatie. SPE staat voor parallelle, krachtige overdracht van data en vermogen. Economisch dankzij slechts één paar aders en van de sensor tot in de cloud.

5G-radiomast in de stad

5G maakt draadloze communicatie betrouwbaar Krachtige netwerkkoppeling binnen en tussen alle sectoren

Betrouwbare netwerken zijn een basisvoorwaarde voor sectorkoppeling. De
5G-breedbandtechnologie maakt draadloze communicatie binnen en tussen alle sectoren mogelijk: met hoge datasnelheden, grote aantallen deelnemers en extreem lage latentietijden. Intelligente communicatie met 5G tussen machines en toepassingen zorgt voor meer autonome en efficiënte processen – van productie tot logistiek.

Stad bij zonsopgang

De juiste gegevens maken gebouwen energie-efficiënt Uitgebreide automatisering door een open IoT-framework

PV-installatie op het dak, warmte-krachtkoppelingcentrale in de kelder, laadpalen voor de deur: sectorkoppeling is in moderne gebouwen al een feit. Om dit totaalsysteem op een geautomatiseerde en zo energie-efficiënt mogelijke manier te kunnen gebruiken, moeten uiteenlopende gegevens van installaties of sensoren, universeel bruikbaar worden gemaakt. Dit wordt bereikt via het open IoT-framework van het Emalytics-gebouwmanagementsysteem.

Luchtfoto van zonnepanelen in het solarpark

Gecertificeerde feed-in controllers verlagen de drempels voor de energietransitie Snellere aansluiting van fotovoltaïsche installaties op het net

Gedecentraliseerde fotovoltaïsche installaties leveren een belangrijke bijdrage aan een betrouwbare energievoorziening in de All Electric Society. Gecertificeerde feed-in controllers van Phoenix Contact verbinden nieuwe installaties snel en onbureaucratisch met het net – zonder lang te hoeven wachten op het certificaat voor de netconformiteit.  Op die manier maken ze de weg naar de energietransitie niet alleen gemakkelijker, maar ook sneller.

Parkeergarage met laadpaal

Vehicle-to-grid verandert wagenparken in winstgevende energiebuffers Accu's van elektrische auto's gebruiken als stroombuffers

Met CHARX control modular, de laadcontrollers voor elektromobiliteit, kunnen accu's van elektrische auto's op intelligente wijze worden opgeladen. Bovendien kunnen ze ook stroom terugleveren aan het net, wanneer dat nodig is. De technologie hierachter heet Vehicle-to-Grid. ISO 15118 beschrijft de technische eisen en randvoorwaarden hiervoor. CHARX control modular voldoet aan deze norm en is voorbereid voor Vehicle-to-Grid.

Straat bij nacht

Intelligent lichtmanagement is het begin van efficiënte mobiliteit Minder energieverbruik langs slimme verkeerswegen

Smart Street Lighting maakt straatverlichting intelligent met moderne besturingstechniek, sensortechnologie en verbinding met cloud-gebaseerde diensten: lantaarnpalen passen hun verlichtingssterkte aan het weer, veranderende lichtomstandigheden en het betreffende straatgebruik aan. Voor meer veiligheid, comfort en efficiëntie op slimme verkeerswegen. Bij aanzienlijk minder energieverbruik.