Power Reliability

Gratis webinars waarin u inzichten verwerft om de continuïteit van uw installaties te maximaliseren.

Power Reliability: Voedingen & Redundantie

Voedingen & Redundantie 27/09/2022 09:00 - 10:00

Dat de voeding in uw installaties werkt is toch evident! Inderdaad, indien de gepaste voeding ingezet wordt die voldoet aan uw eisen. Externe invloeden, dynamische lasten, hoge temperaturen, schommelende netten, onverwachte defecten hebben invloed op de keuze van de voedingen en de topologie waarin u ze inzet. Dit seminarie geeft u inzichten over hoe u de gepaste voeding kiest voor de uitdagingen in uw installaties.

Power Reliability: DC-afzekeringen

DC-afzekeringen 29/09/2022 09:00 - 10:00

Ook uw installatie is opgebouwd uit meerdere kringen. Enkel de gepaste afzekering vermijdt dat een overbelasting of kortsluiting in één kring een totale uitval van uw installatie betekent. Een afzekering moet gepast reageren maar is hierbij afhankelijk van het type voeding dat ingezet wordt. Dit seminarie geeft u inzichten over hoe u de gepaste afzekering kiest in combinatie met de geïnstalleerde voedingen.

Power Reliability: Back-up systemen (UPS)

Back-up systemen (UPS) 04/10/2022 09:00 - 10:00

Zelfs de gepaste voeding kan geen energie meer leveren als het primair net uitvalt! Toch wensen we vervelende ongecontroleerde stilstanden van de installaties te vermijden. Een gepast gedimensioneerd UPS-systeem kan deze stilstanden vermijden. In optimale omstandigheden dient ze nooit te werken maar u moet er wel op kunnen rekenen indien de ongewenste situatie zich voordoet. In deze info-sessie geven we inzichten om een gepast UPS systeem te ontwerpen om stilstanden in uw installatie te vermijden.

Power Reliability: Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging 11/10/2022 09:00 - 10:00

Aan de juiste keuze, definitie en installatie van overspanningsbeveiliging moet speciale aandacht besteed worden. Het gevaar van bliksem- en overspanningsbeveiliging is vandaag een grote zorg voor de exploitanten van tertiaire of industriële sites die een hoge service continuïteit in termen van veiligheid en uitbuiting vereisen.

Power Reliability: Energiemonitoring

Energiemonitoring 13/10/2022 09:00 - 10:00

Energiebesparing begint bij Energiemeting en monitoring. Dit seminarie geeft inzichten hoe een energiemeting kan geïntegreerd worden in nieuwe en bestaande installaties. Eenmaal gemeten geven we u inzichten hoe deze verschillende metingen effectief gecommuniceerd kunnen worden naar een bovenliggend systeem, in een klassieke automatiseringsomgeving of in een Cloud-toepassing.