Blik in de serverruimte

Oplossingen voor moderne datacenters Maximaal beschikbare en doordachte infrastructuur

Datacenters vormen het hart van de digitale transformatie. Zij zorgen voor de veilige informatiestroom en slaan enorme hoeveelheden gegevens op voor de constante beschikbaarheid van informatie, waarnaar de vraag voortdurend toeneemt. In het tijdperk van clouddiensten en 5G-netwerken neemt de gegevensbelasting in bedrijven enorm toe. Dit leidt tot hoge eisen inzake veiligheid en beschikbaarheid bij de planning van datacentra. Als gevolg daarvan wordt de IT-infrastructuur steeds complexer, evenals de exploitatie van een modern datacenter. Wij helpen datacenters van stroom te voorzien, te beschermen, aan te sluiten en te bewaken met oplossingen voor continue werking en snelle implementatie.

De nieuwe generatie 5G voor mobiele telecommunicatie zal volledig nieuwe toepassingen laten zien met betrekking tot de onderwerpen IoT en digitalisering. [...] Dat vereist één en ander van onze communicatienetwerken; er is echter vooral ook een hoge betrouwbaarheid nodig.

Oliver Tananov - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Elektrotechniek Core Site
Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Ruimte met serverhardware

Eisen voor datacentra Aspecten van de planning van datacentra

De bouw van een nieuw datacenter stelt specifieke voorwaarden aan de locatie, de IT en het gebouw. Bij de planning van een operationeel veilig datacenter moeten bedrijven, naast IT-veiligheid, IT-systemen en technische voorzieningen van een gebouw, ook rekening houden met nationale normen. Bij de planning zijn DIN EN 50600 (faciliteiten en infrastructuur van datacentra) en ANSI/TIA-942 (norm voor telecommunicatie-infrastructuur voor datacentra) belangrijke normen. Daarin worden onder meer eisen gesteld aan de voeding, de koeling en de bestendigheid daarvan tegen uitval, het energiebeheer en de duurzaamheid.  Phoenix Contact ondersteunt u bij de planning van een datacenter dat voldoet aan de voorschriften en uw individuele eisen.

Persoon bij de schakelkast met technische hardware voor het voeden en beschermen
Energiemeetmodule op de schakelkast in het gebouw
Persoon in zijn taak voor de gebouwenbesturing
Vooraanzicht van de schakelkast met alle aansluitingen
Persoon bij de schakelkast met technische hardware voor het voeden en beschermen

Holistische, gecoördineerde voedingsconcepten bestaande uit voeding in UPS-installaties, apparaatbeveiliging en overspanningsbeveiliging helpen ongeplande systeemstoringen en uitvaltijden te voorkomen. Een niet in aanmerking genomen risicofactor is het gevaar van blikseminslag en overspanning. Het resultaat kan brand, uitvaltijd van belangrijke systemen en zelfs gegevensverlies zijn.

Door in de vroege planningsfase rekening te houden met bliksem- en overspanningsbeveiliging wordt de uitvoering gemakkelijker. Aanpassing is moeilijk te realiseren en kost veel tijd en geld. Een holistisch en passend concept van de beschermingszone en aandacht voor de beschermingsmaatregelen volgens IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X helpen bij de planning.

Meer over voeden en beveiligen
Energiemeetmodule op de schakelkast in het gebouw

Energie-monitoring is om verschillende redenen een belangrijk onderdeel van datacenters. Met het oog op het bereiken van klimaatdoelstellingen en het verhogen van de energie-efficiëntie is het registreren en documenteren van het energieverbruik noodzakelijk. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om passende verbeteringsmaatregelen af te leiden. De noodzaak om een bewakingssysteem op te nemen in de technische planning van het datacenter is dan ook essentieel.

Als exploitant van een colocatiedatacenter is nauwkeurige meting van energiegegevens onontbeerlijk voor een nauwkeurige facturering van het verbruik. Profiteer van de voordelen van een geïntegreerde software- en hardwareoplossing van Phoenix Contact. Door een combinatie van energiemeetmodulen, communicatie en besturing profiteert u van cloudgebaseerde gegevensverzameling. Bovendien maken wij gerichte visualisatie mogelijk met intuïtieve, flexibele functies met behulp van de EMMA-energiemanagementdienst op Proficloud.io.

Meer over energie-monitoring
Persoon in zijn taak voor de gebouwenbesturing

Digitalisering, Building IoT en IT-beveiliging vormen de basis voor innovatieve en duurzame oplossingen voor veilige datacenters. Een toekomstgerichte datacenterinfrastructuur is gebaseerd op veerkracht, efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid. Met ons open en schaalbare building IoT-framework Emalytics ondersteunen wij het bedrijfsleven over de hele linie bij het realiseren van deze eisen. Profiteer van gestandaardiseerde, geteste softwarebibliotheken en sjablonen en versnel zo uw projectering en inbedrijfstelling. In combinatie met onze BIoT-controller worden oplossingen op maat gecreëerd, afgestemd op uw individuele eisen.

Meer over het gebouwbeheersysteem
Vooraanzicht van de schakelkast met alle aansluitingen

Efficiëntie en snelheid spelen een grote rol bij de bouw en inbedrijfstelling van een datacenter. Toch mogen kwaliteit en betrouwbaarheid er niet onder lijden. Betrouwbare connectiviteitstechnologie maakt het verschil tussen operationele efficiëntie en uitval of veiligheid en gevaar in noodsituaties. Of het nu gaat om verbindingen in de schakelkast, op de printplaat, naar het eindapparaat of voor de energiebuffer: wij bieden voor elke toepassing de juiste technologieën en producten. Bij de bouw van datacentra zorgen onze voorgeconfectioneerde verbindings- en bekabelingssystemen voor tijdwinst bij de energieverdeling en een optimaal datatransport.

Meer over de nieuwigheden in de link
Video: Empowering the All Electric Society
Empowering the All Electric Society MovingImage

Groen datacenter voor een duurzame wereld Op weg naar de All Electric Society (AES)

Phoenix Contact volgt het doelbeeld van de All Electric Society (AES), dat een wereld beschrijft waarin duurzaam gewonnen elektrische energie voordelig en vrijwel onbeperkt beschikbaar is als voornaamste vorm van energie. Wij werken voortdurend aan oplossingen voor sectorkoppeling om de energiestroom van opwekking, omzetting en opslag tot efficiënt verbruik te optimaliseren.
Onze portefeuille biedt ook nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van gelijkstroom voor microgrids. Datacenters zijn een essentieel onderdeel van de digitale transformatie, die zeer energie-intensief is. Dit resulteert in verschillende eisen inzake energie-efficiëntie, waardoor datacenters een belangrijke drijvende kracht worden achter duurzame IT-veranderingen. Om gegevens klimaatneutraal beschikbaar te maken, bundelen we de krachten.

Infinity-teken als symbool voor stroombestendigheid in de bouw van datacentra

Betrouwbaar datacenter Voorkom ongeplande systeemstoringen en uitvaltijden

De uitval van een datacenter brengt risico's en gevaren met zich mee, zoals het uitvallen van telecommunicatienetwerken of storingen in het betalingsverkeer.  Datacenters zijn onvervangbaar in een netwerkwereld. Op steeds meer gebieden van het dagelijks leven is het verzamelen en verstrekken van gegevens essentieel. Wij bieden u voedingsoplossingen van overspanningsbeveiliging tot voeding en onderbrekingsvrije voeding tot beveiliging met apparatenbeveiligingsschakelaars. Met ons als partner krijgt u alles uit één hand, van selectie tot implementatie en ondersteuning. Met de jarenlange ervaring van Phoenix Contact op het gebied van veerkrachtige voeding bereikt u een maximale beschikbaarheid van de installatie.

Serverruimte van een datacenter

Integrale planning De basis voor een toekomstbestendig datacenter

Wie de eisen inzake veerkracht, efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid met succes wil implementeren, moet vanaf het begin voor de exploitatie van een datacenter een integrale planning maken. Efficiëntie en hoge beschikbaarheid kunnen alleen worden bereikt door een holistisch, intelligent netwerk van alle systemen, installaties en componenten. Om dit te bereiken, moet al vóór de planning van het datacenter een duidelijke focus liggen op de vlotte interactie tussen alle vakgebieden. Het resultaat: een uiterst beschikbaar, duurzaam en efficiënt geëxploiteerd datacenter.

Ingenieurs in een fabriek met machines en robots met gelijkstroom Visuals

Potentieel van gelijkstroomnetten Duurzaamheid in datacenters met toekomstige technologieën

Klimaatdoelstellingen en duurzame productie zijn zaken die ons in de industrie bezighouden. Als fabrikant werken wij actief mee aan het DC-netproject, omdat het onze taak is het klimaat te beschermen. Wij zien het grote voordeel van gelijkstroomnetten in het feit dat energieverbruikers in het voedingsnet worden voorzien van elektriciteit uit duurzame energiebronnen zonder conversieverliezen. De integratie van energiebuffers vermindert ook de piekbelasting, waardoor het openbare voedingsnet wordt ontlast. Daarom kijken wij naar de DC-technologie en zien wij deze als een mijlpaal voor datacenters. Meer informatie over het ontwerp van DC-microgrids.

Mobiele mast met O2-logo

Telefónica vertrouwt op onze ervaring Implementatie in telecommunicatiesystemen en datacentra

Om de beschikbaarheid voor de komende mobiele telefoniestandaard 5G verder te vergroten, digitaliseert Telefónica Deutschland GmbH, als een van de grootste telecomaanbieders in Duitsland, haar vestigingen. Tijdens de ontwikkeling werd ook preventief onderhoud met ImpulseCheck gepland in bijzonder gevoelige gebieden van de IT-infrastructuur en uitgevoerd volgens de behoeften van het bedrijf. Telefónica vertrouwt op toekomstgerichte concepten om de technische infrastructuur te beschermen tegen uitval door blikseminslag en overspanning.

Onze productportefeuille voor datacenters

Bij ons krijgt u alles uit één hand voor een voordelig en duurzaam datacenter. Van levering tot aansluiting bieden wij u betrouwbare producten en competente service. Hier vindt u een overzicht van producten waarop onze jarenlange klanten rekenen en die zij wereldwijd in hun eigen datacenters gebruiken.