Beszerzési politika

A beszerzési politika központi alapelvei

Partneri kapcsolataink központi eleme a rendszeres információcsere beszállítóinkkal, amelynek során különlegesen nagyra értékeljük a kreativitást, a megbízhatóságot és az innovációt.

Olyan nagyon motivált beszállítókat és szolgáltatókat részesítünk előnyben, akikre nagyon jellemző a minőség- és költségtudatosság.

Vállalati felelősségünk keretében kiállunk amellett, hogy termékeik gyártása és szolgáltatásaik nyújtása során beszállítóink tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és betartsák a munkavédelmi szabványokat.

Beszállítóinkkal együtt garantáljuk azt, hogy nem tűrjük el a megkülönböztetéseket, valamint a kényszer- és a gyermekmunkát.

Beszállítóink vállalják, hogy a korrupció és a megvesztegetés semmilyen formáját nem tolerálják, és semmilyen módon nem alkalmazzák ezeket ők maguk sem.

A környezetvédelem és az energiahatékonyság a beszállítók kiválasztásának fontos részei.

Decentralizált beszerzési struktúra

A Phoenix Contact csoport vállalatainál önálló beszerzési részlegek működnek.

Ez a decentralizált beszerzési struktúra nagyon szoros együttműködést tesz lehetővé a műszaki területekkel, különösen az új termékek fejlesztési fázisában.

Az egyes vállalatokon túlnyúló beszerzési tevékenységeket egy világméretű beszerzési hálózat keretében a Lead Buyer szervezet fogja össze.

Lead Buyer koncepció

A csoportszerte bevezetett árucsoport-menedzselés révén a Phoenix Contact csoport elérte a hasonló jellegű termékek és azok beszállítóinak összehozását.

Ennek során a vezető beszerző (Lead Buyer) magára vállalja a felelősségi körébe tartozó árucsoportokra vonatkozó fölérendelt feladatokat:

 • Piackutatás
 • A szerződések kialakítása
 • Az igények összevonása
 • A beszállítók és az árucsoportok szinergiáinak kihasználása
 • Stratégiák és célok meghatározása
 • Megállapodások a logisztikai koncepciókra vonatkozóan

Követelmények beszállítóinkkal szemben

A jó együttműködés és ügyfeleink elégedettsége érdekében a következőket várjuk el beszállítóinktól:

 • Megbízhatóság és teljesítményorientáltság
 • Az innováció szeretete és kreativitás
 • Világpiaci szintű árak
 • Minőségtudatosság
 • A határidők betartása és rugalmasság
 • Erkölcsileg korrekt viselkedés
 • Támogatás a műszaki megoldások kidolgozásánál
 • Műszakilag élenjáró, versenyképes és energiahatékony gyártási eljárás és termékek
 • Érdekeltség a hosszú távú üzleti kapcsolatban
 • Képesség a különleges logisztikai koncepciók alkalmazására
 • Függetlenség