Motor-, gép- és berendezésfelügyelet

Motor-, gép- és berendezésfelügyelet

A motor-, gép- és berendezésfelügyelet a folyamatos állapotfelügyelet (condition monitoring) fontos alkotórésze. Ön áttekintheti a fontos berendezésparamétereket, korán reagálhat a figyelmeztető jelzésekre, vagy célzottan lekapcsolhatja a berendezésrészeket. Gazdaságos motorfelügyeleti és berendezésfelügyeleti termékeink támogatják Önt ebben.

További információk
Motorfelügyelet IFS-CONF képernyőképpel

Motorfelügyelet Védje meg motorjait és berendezéseit: ismerje fel valamennyi kritikus terhelési állapotot

A CONTACTRON termékcsaládba tartozó motormenedzserek felügyelik a motorok túl- és alacsony terhelését, működését, szennyeződését és kopását. Ismerje fel Ön is a kellő időben a kritikus terhelési állapotokat, és védje meg egyidejűleg a motorokat és a nagy értékű berendezésrészeket.

Gépmenedzser áramváltóval

Gépmenedzserek Mérje pontosan a motorok és gépek energiáját.

Felügyelje Ön is motorjait és gépeit: az elektronikus motor- és gépmenedzsment egyesíti a pontos energiamérést a motorok, gépek, vagy más 3 fázisú fogyasztók fontos paramétereinek kijelzésével és felügyeletével.

Felügyeleti relék a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Felügyeleti relék és áramőrök A berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Felügyeleti reléinkkel és áramőreinkkel a hibák már kialakulásukkor felismerhetők. Így egyszerre növelhető a berendezések rendelkezésre állása, és elkerülhetők a költséges állásidők és javítások. A berendezésrészek célzottan lekapcsolhatók, vagy jelzés küldhető a vezérlőhöz, amint a beállított határértéket a berendezés átlépte.

Funkciómodulok

Funkciómodulok Védelem és csatolásmentesítés

Az olyan funkcióblokkok, mint pl. az EMG diódaegységek, megvédik az Ön berendezését a hibás pólusú csatlakoztatás ellen, és csatolásmentesítik a jelzéseket a zavarjelző rendszerekben. Az érintés- és porvédett kapcsolószekrényházban elhelyezett funkciómodulokkal a diódaegységeket professzionálisan lehet a berendezésekbe integrálni. Az EMG lámpavizsgáló modulok impulzusmentesen választják le a jeleket a zavarjelző technikában, és kiválóan használhatók a lámpák egyenkénti vagy csoportos központi vizsgálatára.

Esőlemezes relék a veszély- és üzemállapotok megjelenítésére

Esőlemezes relék A veszély- és üzemállapotok megjelenítése

Az esőlemezes ill. jelzőrelék állapotjelzésre használatosak kapcsolóhelyiségekben, kapcsolópultokon, valamint sématáblákon. Az előre definiált érintkezőkiosztások lehetővé teszik a gyors üzembe helyezést. A félig vagy teljesen automatizált kiviteli változatok fő előnye az áttekinthető kijelző felület. A robusztus felépítés lehetővé teszi a megbízható üzemelést mostoha környezeti feltételek között is.

Zavarjelző rendszer, infobox

Zavarjelző rendszerek Kompakt jelentések a berendezések megbízható üzemeltetéséért

A zavarjelző rendszerek megadják a szükséges áttekintést a berendezés aktuális állapotára vonatkozóan. Továbbítják az információt a berendezés biztonságos irányításához valamennyi üzem- és zavarállapotban.
A berendezések nagyobb áttekinthetőségének köszönhetően a zavarelhárítás érdekében végzett helyszíni javítási munkák is optimalizálhatók. Az adatok opcionálisan az általánosan használt protokollokkal továbbíthatók a fölérendelt irányítóközpontok felé.