Motor-, gép- és berendezésfelügyelet

Motor-, gép- és berendezésfelügyelet

A motor-, gép- és berendezésfelügyelet a folyamatos állapotfelügyelet (condition monitoring) fontos alkotórésze. Ön áttekintheti a fontos berendezésparamétereket, korán reagálhat a figyelmeztető jelzésekre, vagy célzottan lekapcsolhatja a berendezésrészeket. Gazdaságos motorfelügyeleti és berendezésfelügyeleti termékeink támogatják Önt ebben.

További információk
Motorfelügyelet IFS-CONF képernyőképpel

Motorfelügyelet Védje meg motorjait és berendezéseit: ismerje fel valamennyi kritikus terhelési állapotot

A CONTACTRON termékcsaládba tartozó motormenedzserek felügyelik a motorok túl- és alacsony terhelését, működését, szennyeződését és kopását. Ismerje fel Ön is a kellő időben a kritikus terhelési állapotokat, és védje meg egyidejűleg a motorokat és a nagy értékű berendezésrészeket.

Gépmenedzser áramváltóval

Gépmenedzserek Mérje pontosan a motorok és gépek energiáját.

Felügyelje Ön is motorjait és gépeit: az elektronikus motor- és gépmenedzsment egyesíti a pontos energiamérést a motorok, gépek, vagy más 3 fázisú fogyasztók fontos paramétereinek kijelzésével és felügyeletével.

Felügyeleti relék a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Felügyeleti relék és áramőrök A berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Felügyeleti reléinkkel és áramőreinkkel a hibák már kialakulásukkor felismerhetők. Így egyszerre növelhető a berendezések rendelkezésre állása, és elkerülhetők a költséges állásidők és javítások. A berendezésrészek célzottan lekapcsolhatók, vagy jelzés küldhető a vezérlőhöz, amint a beállított határértéket a berendezés átlépte.

Fotovillamos ágak felügyelete: SOLARCHECK

Fotovillamos ágak felügyelete A fotovillamos áram hatékony felhasználása.

Hibafelismerés és hatékonyságnövelés: a fotovillamos rendszereknek a lehető legrövidebb idő alatt maximális energiahozamot kell elérniük. A SOLARCHECK segítségével Ön azonnal reagálhat az egyes ágak teljesítményveszteségére, amelynek panelsérülés, érintkezési vagy kábelezési hiba lehet az oka.

Funkciómodulok

Funkciómodulok Védelem és csatolásmentesítés

Az olyan funkcióblokkok, mint pl. az EMG diódaegységek, megvédik az Ön berendezését a hibás pólusú csatlakoztatás ellen, és csatolásmentesítik a jelzéseket a zavarjelző rendszerekben. Az érintés- és porvédett kapcsolószekrényházban elhelyezett funkciómodulokkal a diódaegységeket professzionálisan lehet a berendezésekbe integrálni. Az EMG lámpavizsgáló modulok impulzusmentesen választják le a jeleket a zavarjelző technikában, és kiválóan használhatók a lámpák egyenkénti vagy csoportos központi vizsgálatára.

Esőlemezes relék a veszély- és üzemállapotok megjelenítésére

Esőlemezes relék A veszély- és üzemállapotok megjelenítése

Az esőlemezes ill. jelzőrelék állapotjelzésre használatosak kapcsolóhelyiségekben, kapcsolópultokon, valamint sématáblákon. Az előre definiált érintkezőkiosztások lehetővé teszik a gyors üzembe helyezést. A félig vagy teljesen automatizált kiviteli változatok fő előnye az áttekinthető kijelző felület. A robusztus felépítés lehetővé teszi a megbízható üzemelést mostoha környezeti feltételek között is.

Zavarjelző rendszer, infobox

Zavarjelző rendszerek Kompakt jelentések a berendezések megbízható üzemeltetéséért

A zavarjelző rendszerek megadják a szükséges áttekintést a berendezés aktuális állapotára vonatkozóan. Továbbítják az információt a berendezés biztonságos irányításához valamennyi üzem- és zavarállapotban.
A berendezések nagyobb áttekinthetőségének köszönhetően a zavarelhárítás érdekében végzett helyszíni javítási munkák is optimalizálhatók. Az adatok opcionálisan az általánosan használt protokollokkal továbbíthatók a fölérendelt irányítóközpontok felé.