Digital Factory

A digitális gyár (Digital Factory) tevékenységi területei Hozzáadott érték teremtése a koncepciótól a karbantartásig

A Phoenix Contact digitális gyár (Digital Factory) koncepciója teljeskörűen figyelembe veszi a termelő berendezések minden területét. A teljes értékteremtési lánc mentén különböző méretezhető és azonnal rendelkezésre álló megoldások állnak készenlétben.

Ismerje meg a négy tevékenységi területet és már ma valósítsa meg a digitalizálásban rejlő lehetőségeket.

Data Collection, Storage, and Evaluation Icon

Adatok gyűjtése, tárolása és kiértékelése Adatok hatékony gyűjtése, rugalmas tárolása és ezekből előnyök kovácsolása

Az OT és IT szint hagyományos szétválasztása már a múlté. A dolgok internetének korában minden résztvevő hálózatba van kapcsolva, és kommunikál egymással. Ez sok előnyt kínál, például az adatok elemzését a mesterséges intelligencia (MI) használatával, és az ezzel együtt járó termelékenységnövekedést. Kényszerűen kihívások is keletkeznek azonban. Az egyik ilyen a meglévő gépek hálózatba integrálása és adataik gyűjtése a CE-megfelelőség elvesztése nélkül. Létre kell hozni a korszerű kommunikációs protokollok interfészeit is, amelyek összekötik a régi és az új világot, és zökkenőmentes adatcserét tesznek lehetővé a gép és a MES között. Az adatok tárolása ezt követően alkalmazásorientált módon történik helyben vagy a felhőben.

Data Transportation Icon

Adattovábbítás A digitális gyár gerincét képező nagy teljesítményű hálózatok

Az adatok a digitális gyár minden szintjén keletkeznek – az érzékelőtől a felhőig. Az Ethernet-hálózatba kötött, adatokat küldő és fogadó készülékek növekvő száma egyre összetettebb hálózatokat eredményez. Itt a digitális gyár zökkenőmentes termelésének alapfeltétele a hatékony adatáramlás. Ezenkívül a további intelligens résztvevők későbbi hálózatba integrálása miatt folyamatos kiépítésre és módosításokra van szükség. Megfelelően rugalmas szerkezet, és a hálózat diagnosztizálásának lehetősége szükséges ahhoz, hogy az infrastruktúra jövőálló legyen.

Data Security Icon

Adatbiztonság A hackertámadásnak nincs semmi esélye – az OT Security biztonságos kialakítása

A hálózat minden résztvevőjének internetre csatlakoztatása sok előnyt jelent a termelésben, mint például a gépek egyszerű elérését a világ minden tájáról – akár ellenőrzés, akár a szervizpartner általi karbantartás céljából. A harmadik felek általi engedély nélküli hozzáférés azonban kockázatot is jelent, ezért a termelő üzem teljesen átfogó biztosítására is szükség van. A Phoenix Contact az IEC 62443 szerint tanúsított, és ennek megfelelően átfogó biztonsági koncepciókat kínál a zavarmentes üzemmenethez.
A megszűnő támogatás és ezzel a trójai programok és egyéb vírusok elleni védelem hiánya miatt az elavult berendezések használata nehézségeket okozhat. A CIFS Monitoring ilyen esetben is biztonságossá teszi az integrálást.

Data Usage Icon

Adathasználat Az adatok intelligens felhasználása

Az önszervező Smart Factory gyár felé vezető úton alapvető az adatok célirányos használata és hálózatba kötése. Ez lehetővé teszi a termelés anyagáramlásának rugalmas vezérlését, illetve az ingadozó piacok változásaihoz való gyors alkalmazkodást. A rövidebb termelési életciklusok szükségessé teszik az eszközök horizontális és vertikális integrálását a digitális gyárba. Ennek kulcsa az ERP, az MES és a termelés hálózatba kapcsolása. A tárolt termelési adatokból új információk keletkeznek, amelyek segítenek a hatékonyságot növelő optimalizálás megvalósításában. Az adatok mellett figyelembe kell venni a globális munkavédelmi, kommunikációs és biztonsági koncepciók integrálásával járó kihívásokat is. Ebben segítenek többek között az Ipar 4.0 és az új automatizálási szabványok.