Empowering the All Electric Society

Kannattaako kestävän kehityksen periaate myös taloudellisesti? Testaa tietosi tietovisassa ja tutustu lisäksi kiinnostaviin faktoihin kestävän kehityksen taloudellisesta potentiaalista.
Verkotettu maailma havainnollistaa All Electric Societya

All Electric Society

All Electric Societyn tulevaisuudenkuva kuvailee maailmaa, jossa on saatavilla riittävästi kohtuuhintaista energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Avain kestävään tulevaisuuteen on johdonmukaisen uusiutuvan energian tuotannon ja kulutuksen lisäksi se, että energiantarvetta vähennetään erilaisilla tehokkuustoimilla ja luomalla älykkäitä ja verkotettuja järjestelmiä.
Jotta uusiutuvaa energiaa voidaan ottaa käyttöön kysynnän mukaan, on luotava ratkaisuja ja teknologioita sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon sektorikytkennän toteuttamista varten.

All Electric Society -puisto

All Electric Society -puisto Huomisen kestävä maailma, tämän päivän tekniikat

Blombergissa sijaitseva All Electric Society -puisto näyttää 1. syyskuuta 2023 alkaen, miten All Electric Society -yhteiskunnasta tulee todellisuutta. Sektorikytkentään liittyvät todelliset sovellukset selitetään siellä havainnollisesti, ja ne takaavat samalla myös kestävän tulevaisuuden.

Voimien yhdistäminen All Electric Society Alliance -yhteenliittymän kanssa

Jotta tulevaisuuden All Electric Society -visio voisi toteutua, tieteen, politiikan, liike-elämän ja teollisuuden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä. Jotta resursseja säästävän energiasiirtymän valtavia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää järkevästi teollisuuden, energian, infrastruktuurin ja liikkuvuuden aloilla, Phoenix Contact tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa: haluamme yhdistää voimamme All Electric Society Alliancen puitteissa länsisaksilaisen Zwickaun korkeakoulun All Electric Society -osaamiskeskuksen ja muiden energiasiirtymän innovaattoreiden kanssa, jotta voimme käyttää tietotaitoamme, tuotteitamme ja ratkaisujamme tulevaisuudenkuvan toteuttamiseen.

Kumppanuusyhteistyöhön perustuvan yhteenliittymän ensisijaiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Hankkeiden toteuttaminen yhdessä All Electric Society -osaamiskeskuksen kanssa
  • Kaikkien kumppaneiden integroitu, tieteellinen yhteistyö
  • Nuorten ammattilaisten monialainen kehittäminen

Länsisaksilaisen Zwickaun korkeakoulun ja Phoenix Contactin lisäksi All Electric Society Alliancen perustajajäseniä ovat mm. BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, Zwickaun kaupunki ja Volkswagen Sachsen GmbH.

Sektorikytkentä

Käytettäessä sektorikytkentöjä voidaan energian tuottamista, jakamista, varastoimista ja kuluttamista tarkastella kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Tällöin yksittäiset sektorit vaihtavat keskenään energiaa, jotta sitä on saatavilla oikeassa muodossa siellä, missä sitä tarvitaan. Keräämällä ja analysoimalla energian kulutus- ja tuotantotietoja voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ohjata energiavirtaa.

Sektorien verkotuksessa on siis otettava huomioon suorituskyvyn lisäksi myös tiedonsiirto. Standardoidut tiedonsiirtoprotokollat eri verkkojen sisällä mahdollistavat tarvittavan tiedonsiirron järjestelmävapaasti. Sektorikytkentä on toimiva periaate, jota voidaan käyttää niin yksittäisessä yrityksessä kuin useiden yritysten välillä. Phoenix Contactilla on tuotteita, ratkaisuja ja palveluja energia-, teollisuus-, infrastruktuuri- ja liikennesektorien sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon.

Tutustu sektorikytkentöihin
All Electric Society Online Experience
Tutustu All Electric Society Online Experience -kokemuksemme avulla sektorikytkentöjen toimintaan ja siihen, mikä merkitys sähköistämisellä, verkottamisella ja automaatiolla on niihin.
Tietoja sektorikytkennöistä
All Electric Society Online Experience -kokemuksesta innostunut mies kannettavalla tietokoneella

Avainteknologiat sähköistämiseen

Työntekijöitä automaattisessa latausliittimien tuotannossa Schiederissä

Luotettavilla teholähderatkaisuilla vältetään verkotettujen järjestelmien toimintahäiriöt Hyvän järjestelmäkäytettävyyden varmistaminen

Sektoreiden lisääntyvän sähköistyksen, verkottamisen ja automaation myötä kasvaa riippuvuus luotettavista tehonsyöttöratkaisuista. Tarjoamme sektoreiden turvalliseen tehonsyöttöön ja kytkentään ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin – ylijännitesuojaus, keskeytymättömät UPS-teholähteet, redundanssimoduulit ja sopivat ylivirtasuojat.

Mies tasaamassa tuotetta digitaalisen kaksosen avulla

Tehokkuus kytkentäkaappiasennuksessa nopeuttaa sektorikytkentää Ilman älykkäitä tuotantoratkaisuja sähköistäminen hidastuu

Hajautetusti tuotetun, uusiutuvan energian jakelu- ja varastointijärjestelmien infrastruktuurin massiiviset kehitys- ja muutostyöt sekä kaikkien sektorien sähköistäminen lisäävät kytkentälaitteistojen tarvetta merkittävästi. Tähän tarpeeseen voidaan tuskin vastata tavanomaisilla tuotantomenetelmillä. Kysyttyjä ovat tehokkaan suunnittelun ja älykkään tuotannon ratkaisut. Niillä saadaan tehostettua kytkentäkaappiasennuksia, jolloin myös sektorikytkentöjen toteuttaminen nopeutuu.

Avainteknologiat verkottamiseen

Korin valmistus ajoneuvojen valmistuksessa

Single Pair Ethernet mahdollistaa saumattoman IIoT-tiedonsiirron kenttätasolle saakka Datan siirto resursseja säästäen ja tehokkaasti

Automaatio on avain sektorien energiatehokkuuteen. Se liittyy kiinteästi kaikkien koneiden, laitteiden, antureiden ja toimilaitteiden verkottamiseen teolliseksi esineiden internetiksi. Siinä Single Pair Ethernet (SPE) huolehtii kattavasta Ethernet-tiedonsiirrosta. SPE mahdollistaa rinnakkain suorituskykyisen datan- ja tehonsiirron. Resursseja säästäen vain yhdellä johdinparilla ja anturista pilveen saakka.

5G-masto suurkaupungissa

5G tekee langattomasta tiedonsiirrosta vakaata Tehokas verkottaminen kaikkien sektoreiden sisällä ja niiden välillä

Luotettava verkottaminen on sektorikytkennän perusedellytys. 5G-laajakaistatekniikka
mahdollistaa langattoman tiedonsiirron kaikkien sektoreiden sisällä ja niiden välillä: suurilla tiedonsiirtonopeuksilla, useilla laitteilla ja erittäin lyhyillä latenssiajoilla. Älykäs 5G-tiedonsiirto koneiden ja sovellusten välillä varmistaa itsenäisemmät ja tehokkaammat prosessit – tuotannosta logistiikkaan saakka.

Avainteknologiat automaatioon

Tuotannon kone

Avoin ohjaustekniikka tekee automaatioratkaisuista valmiita tulevaisuuden vaatimuksiin IT- ja OT-asiantuntijoiden kollektiivisen osaamisen hyödyntäminen

Sektoreiden kattavaa automaatiota varten ohjaustekniikan on ulotuttava yksittäisten sovellusalueiden rajojen yli. Sen mahdollistaa avoin ohjaustekniikka, kuten PLCnext Technology, laitteistosta ja ohjelmointikielistä riippumatta. Lisäksi se hyödyntää IT- ja OT-asiantuntijoiden kollektiivista osaamista yksilöllisten ratkaisujen nopeaan toteutukseen ja jatkuvaan edelleen kehittämiseen.

Energiateollisuuden ratkaisut

Ilmakuva - Aurinkopuiston aurinkopaneeleja

Sertifioidut syötönsäätimet madaltavat energiasiirtymän tiellä olevia esteitä Aurinkopaneelijärjestelmien nopeampi tuonti verkkoon

Hajautetut aurinkopaneelijärjestelmät tuovat All Electric Society -konseptissa olennaisen panoksen luotettavaan tehonsyöttöön. Phoenix Contactin sertifioidut syötönsäätimet tuovat uusia järjestelmiä verkkoon nopeasti ja ilman byrokratiaa – tarvitsematta odottaa pitkään verkon vaatimustenmukaisuuden osoittavaa sertifikaattia. Ne eivät pelkästään helpota tietä energiasiirtymään, vaan jopa nopeuttavat sitä.

Teollisuussektorin ratkaisut

Henkilöitä suunnittelemassa tuotantoa

Keskitetty tietoihin pääsy helpottaa digitehtaan hallintaa Turvalliset pilviratkaisut tehokkuuden lisäämiseen paikasta riippumatta

Kattava tiedonkeruu ja tietojen analysointi ovat sektorikytkentöjen ja taloudellisen tuotannan perusta. Saatujen tulosten avulla valmistusta voidaan tehostaa kaikilla alueilla koneiden käyttöajoista energianhallintaan asti. Keräämällä tiedot keskitetysti turvallisten pilviratkaisujen avulla energiantuotanto, -varastointi ja -kulutus voidaan parhaalla mahdollisella tavalla pitää tasapainossa yksittäisten tehtaiden sijasta koko teollisuusverkossa. Lisää tehokkuutta tuotantoon.

Infrastruktuurisektorin ratkaisut

Kaupunki iltahämärässä rakennukset ja kadut valaistuina

Oikeat tiedot tehokkaan infrastruktuurin perusta Älykkäiden rakennusten ja liikenneväylien vähentynyt energiankulutus

Aurinkopaneelijärjestelmä katolla, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaite kellarissa, latausasema oven edessä: sektorikytkentä on jo todellisuutta nykyaikaisissa rakennuksissa. Lisäksi katulyhdyt mukauttavat valaistusvoimakkuutensa säätilan, vaihtelevien valoisuusolosuhteiden ja kadun liikennemäärän mukaan. Jotta näitä järjestelmiä voidaan käyttää automatisoituina ja mahdollisimman energiatehokkaasti, järjestelmistä ja antureista lähtöisin olevia erilaisia tietoja on voitava hyödyntää yleisesti.

Liikennesektorin ratkaisut

Pysäköintitalo, jossa on sähköauton latauspiste

Vehicle-to-Grid tekee ajoneuvokannasta tuottavan energiavaraston Sähköautojen akkujen käyttö virtapuskureina

Sähköisen liikenteen CHARX control modular -latauskontrollerit mahdollistavat sähköautojen akkujen älykkään latauksen. Lisäksi ne voivat tarvittaessa myös palauttaa virtaa verkkoon. Sen takana oleva tekniikka on nimeltään Vehicle-to-Grid. ISO 15118 -standardissa on kuvattu sitä koskevat tekniset edellytykset ja reunaehdot. CHARX control modular täyttää tämän standardin vaatimukset ja on suunniteltu Vehicle-to-Grid-tekniikkaan sopivaksi.