Fault reporting system infobox

Compact fault reporting system for reliable system operation

Fault reporting systems provide you with the necessary overview of the current status of your system. They provide information that ensures the system is safely controlled in all operating and error states. Thanks to increased system transparency, on-site maintenance work to clear faults is optimized.
The infobox design variants can be ordered with 8, 16, 24, or 40 possible messages. The fault reporting system is specifically designed for the requirements for processing and displaying messages. As an option, the data can be forwarded to higher-level control rooms using common communication protocols such as IEC 60870-5-104 and IEC 61850.

Lisätietoja
Häiriöilmoitusjärjestelmän käyttöönotto

Edut Moduulijärjestelmä moniin käyttötarkoituksiin

✔ Hälytys- ja tilailmoitusten intuitiivinen konfigurointi ja parametrointi
✔ Joustavat visuaaliset ja akustiset ilmoitukset laitteessa paikan päällä
✔ Käyttämällä standardoituja tiedonsiirtoprotokollia mahdollistetaan vaivaton integrointi automatisointiympäristöön
✔ Optimaalinen asennus kytkentäkaappirakenteisiin norminmukaisten laitteistomallien ansiosta

Kaikki tiedot saatavina suoraan Selkeä ilmoitusnäyttö ja käyttö etupaneelista

Interaktiivinen image map: infobox-häiriöilmoitusjärjestelmä
Ilmoitusten lukumäärä
infobox-häiriöilmoituslaite on tilattavissa 8, 16, 24 tai 40 mahdollisella signaalitulolla. Useita yksittäisiä laitteita voidaan yhdistää helposti ja toteuttaa siten myös suurempia ilmoitusmääriä.
Ilmoitusten lukumäärä
Joustava ilmoitusten visualisointi
Paikallista esitystä varten ilmoitukset näkyvät ilmoitustyypistä (hälytys- ja tilailmoitukset) riippuen punaisina tai vihreinä etupaneelin näytössä.
Joustava ilmoitusten visualisointi
Muiden ilmoitussignalisointien kuittaus
Sisäänrakennettu äänimerkinantolaite tai ulkoisesti liitetyt sireenit, valot jne. on helppo kuitata.
Muiden ilmoitussignalisointien kuittaus
Ilmoitusten kuittaus
Signaloi tilannekohtaiset huoltotyöt helpon ilmoitusten kuittauksen avulla. Ilmoitus näkyy edelleen työskentelytilassa, mutta siitä käy selväksi, että syy on jo käsitelty.
Ilmoitusten kuittaus
Ilmoitusten poistaminen
Käsiteltyjen järjestelmätilojen ilmoitukset on helppo poistaa.
Ilmoitusten poistaminen
Järjestelmätilan tilanäyttö
Näin järjestelmän tila on aina nähtävissä.
Järjestelmätilan tilanäyttö
Asennettujen lamppujen tarkastus
Asennetut optisen ilmoitusten visualisoinnin lamput on helppo tarkastaa etupaneelista painikkeen painalluksella.
Asennettujen lamppujen tarkastus

Kattavat varusteet moniin käyttötarkoituksiin Tulojen, lähtöjen ja liitäntöjen helppo kokoaminen

Häiriöilmoitustekniikka varustettuna paikallisella signaalinkäsittelyllä, ilmoitusten visualisoinnilla ja automatisointiympäristöön yhdistämisellä
Jännitteensyöttö, varasyöttö ja ulkoiset painikkeet
Valitse sopiva jännitealue kattavista vaihtoehdoistamme.
Jännitteensyöttö, varasyöttö ja ulkoiset painikkeet
Signaalitaso
Infoboxilla on erilaisia malliversioita, joissa on ilmoitustuloja, ryhmäilmoituksia ja releitä ilmoitusten lähettämiseen.
Signaalitaso
Laiteparametrointi
infobox BASIC parametroidaan takasivulle sijoitetulla DIP-kytkimellä. infobox COM sitä vastoin parametroidaan infobox ENGINEER -ohjelmistolla.
Laiteparametrointi
Liitäntöjen tilanäytöt
Havaitset ensisilmäyksellä, mitkä liitännät ovat aktiivisia ja missä tapahtuu sillä hetkellä tiedonvaihtoa.
Liitäntöjen tilanäytöt
Laitehäiriöiden kuittaus
Kuittaa helposti etupuolella näkyvä laitetilan ERR-ilmoitus tai palauta laite tehdasasetuksiin.
Laitehäiriöiden kuittaus
Tiedonsiirtoliitännät
Integroi häiriöilmoitusjärjestelmä automatisointiympäristöösi. Käytettävissä ovat seuraavat liitännät: Ethernet-liitäntä (RJ45), USB-liitäntä (huolto), COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-485).
Tiedonsiirtoliitännät
infobox BASIC -häiriöilmoitusjärjestelmä

infobox BASIC -häiriöilmoitusjärjestelmä

Häiriöilmoitustekniikka ilman tiedonvaihtotoimintoa (infobox BASIC) Järjestelmätilojen valvonta paikallisilla ilmoituksilla

infobox BASIC -häiriöilmoitusjärjestelmä käsittelee järjestelmän signaaleja ja visualisoi ne paikallisiksi ilmoituksiksi laitteen etupaneelissa. Valinnaisesti käytettävissä ovat LED-näytön ohella myös sisäänrakennetut äänimerkinantolaitteet tai muut paikallisesti liitetyt sireenit tai lamput signalointia varten.
Häiriöilmoitusjärjestelmän parametrointi on helppoa ja nopeaa takasivulle asennetun DIP-kytkimen avulla. Merkintäliuskat voidaan laatia ja tulostaa vain muutamalla vaiheella infobox ENGINEER -ohjelmiston avulla.

infobox COM -häiriöilmoitusjärjestelmä

infobox COM -häiriöilmoitusjärjestelmä

Häiriöilmoitustekniikka tiedonsiirtotoiminnolla (infobox COM) Vaivaton integraatio automatisointiympäristöön

Industry 4.0 -kelpoinen infobox COM -häiriöilmoitusjärjestelmän toimintojen laajuus on sama kuin paikallisten ilmoitusten signaloinnilla. Lisäksi on mahdollista siirtää tietoja ylemmän tason valvomoon tai saada protokollapohjaisia tietoja kenttätasolta. Tiedonsiirto tapahtuu standardoitujen tiedonsiirtoprotokollien kautta. Tämän toiminnon avulla voidaan myös yhdistää useita laitteita suuremmaksi häiriöilmoitusjärjestelmäksi.
infobox ENGINEER -ohjelmisto mahdollistaa kattavammista säätömahdollisuuksista huolimatta helpon ja aikaa säästävän käyttöönoton.

Mikä häiriöilmoitusjärjestelmä on minulle sopivin? Sopivan järjestelmän löytäminen muutamalla vaiheella

infobox BASIC
infobox COM
infobox BASIC

Häiriöilmoitustekniikka paikallisella signaalinkäsittelyllä ja ilmoitusten visualisoinnilla

infobox COM

Häiriöilmoitustekniikka varustettuna paikallisella signaalinkäsittelyllä, ilmoitusten visualisoinnilla ja automatisointiympäristöön yhdistämisellä

Häiriöilmoitusjärjestelmien erottelukriteerit
Helppo ilmoitus- ja laiteparametrointi määritettyjen toimintojen avulla DIP-kytkimellä
Jokaisen ilmoituksen yksilöllinen, ohjelmistopohjainen konfigurointi (eri ISA-protokollien käyttö)
OFFLINE- ja ONLINE-parametroinnnilla joustavat, paikasta riippumattomat asetukset
Standardoitujen tiedonsiirtoprotokollien käyttö automatisointiympäristöön yhdistämiseen
IT-turvallisuus ja käyttäjäroolien hallinta (RBAC)
Usean häiriöilmoitusjärjestelmän verkottaminen

infobox COM -järjestelmän ohjelmistopohjainen parametrointi Intuitiivinen käyttö ja kattavat säätömahdollisuudet

Interaktiivinen image map: infobox ENGINEER -parametrointiohjelmisto ei vaadi asentamista
Ilmoitusmerkinnän vaivaton laadinta
Laadi ja tulosta ohjelmistollamme vaivattomasti uusia ilmoitusmerkintöjä tai tuo niitä olemassa olevista projekteista. Työnnä painetut merkintäetiketit helposti asennettuihin taskuihin irrotettavan etupaneelin taakse.
Ilmoitusmerkinnän vaivaton laadinta
Laitekohtaiset asetukset
Määritä projektiominaisuudet ja laitekohtaiset asetukset vaivattomasti offline- tai online-parametroinnin avulla.
Laitekohtaiset asetukset
Ilmoituskohtaiset asetukset
Ilmoituksista saadaan yksilöllisiä määrittämällä ilmoitustoiminnot, kuten hälytys- ja tilailmoitukset, aikavaste, akustiset ja visuaaliset signaalit.
Ilmoituskohtaiset asetukset
Tiedonsiirron määrittäminen
Käytä standardoituja tiedonsiirtoprotokollia ja erityisten parametrien, kuten valvomon IP-osoitteen, asetuksia helppoon integrointiin automatisointiympäristöön.
Tiedonsiirron määrittäminen
Usean häiriöilmoitusjärjestelmän verkottaminen
Toimintojen, kuten ilmoitusten syötön ja keskusyksiköiden, määrittämisellä muutamassa vaiheessa saavutetaan optimoitu suurten järjestelmien yleiskuva ja ohjaus (esim. ilmoitusten keskitetty kuittaus).
Usean häiriöilmoitusjärjestelmän verkottaminen
Häiriöilmoitusohjelmisto kannettavalla tietokoneella

infobox ENGINEER -parametrointiohjelmisto

Ohjelmiston kokeilu ilman sitoumuksia Tutustu

infobox ENGINEER -parametrointiohjelmistoa käytetään ensisijaisesti infobox COM -järjestelmän määrittämiseen. Toimintojen ohella ohjelmistossa määritetään ja tulostetaan ilmoitusmerkinnät. Tulostusmalleja voidaan käyttää luonnollisesti myös infobox BASIC -järjestelmään.
Lataa kannettava ohjelmisto ja tutustu maksutta - myös ilman testauslaitetta.
Kaikki ohjelmiston toiminnot ovat käytettävissä ilman asennusta. Tarkka kuvaus on annettu digitaalisessa käyttäjän käsikirjassa ja ohjelmistossa.

Lisätietoja
infobox-häiriöilmoitusjärjestelmä yksityiskohtaisesti
Lisätietoja, kuten teknisiä tietoja tai tietoa infobox ENGINEER -parametrointiohjelmistosta on esitteessä.
Mies monitorin ääressä työskentelee infobox ENGINEER -parametrointiohjelmistolla