Motor, machine, and system monitoring

Motor, machine, and system monitoring

Motor, machine, and system monitoring is an integral part of continuous condition monitoring. Keep an eye on important system parameters, respond to warning messages at an early stage or shut down system parts selectively. Our cost-effective products for motor monitoring and system monitoring help you achieve this.

Lisätietoja
Moottorinhallintayksikkö ja IFS-CONF-kuvakaappaus

Moottorinhallintayksiköt Suojaa moottoreita ja järjestelmiä: tunnista kaikki kriittiset kuormitustilat

CONTACTRON-tuoteperheen moottorinhallintayksiköt valvovat moottoreiden ja käyttölaitteiden yli- ja alikuormitusta, toimintaa, likaantumista ja kulumista. Tunnista kriittiset kuormitustilat ajoissa ja suojaa moottoria ja arvokkaita järjestelmän osia.

Koneenhallintayksikkö, jossa on virtamuuntaja

Koneenhallintayksiköt Mittaa moottoreiden ja koneiden energia tarkasti.

Moottoreiden ja koneiden valvonta: elektroninen koneenhallinta yhdistää tarkan energianmittauksen moottoreiden, koneiden tai muiden 3-vaihelaitteiden tärkeiden parametrien näyttöön ja valvontaan.

Valvontarele lisää järjestelmän käytettävyyttä

Valvontareleet ja virranrajoittimet Lisää käyttövarmuutta

Valvontareleet ja virranrajoittimet tunnistavat virheet jo niiden syntyvaiheessa. Näin järjestelmän käyttövarmuus paranee ja vältetään kalliit seisokkiajat ja korjaukset. Järjestelmän osat voidaan kytkeä kohdennetusti pois päältä, tai ilmoitus voidaan antaa ohjaukselle heti, kun asetettu raja-arvo ylittyy tai alittuu.

Toimintomoduulit

Toimintomoduulit Suojaus ja irtikytkentä

Toimintomoduulit, kuten EMG-diodimoduulit, suojaavat järjestelmää napaisuuden vaihtumiselta ja kytkevät irti ilmoituksia häiriöilmoitusjärjestelmissä. Kosketukselta ja pölyltä suojattuun kytkentäkaappikoteloon sijoitetuilla toimintomoduuleilla voidaan integroida diodimoduuleja järjestelmään ammattimaisesti. EMG-lampuntestausmoduuleilla voidaan testata yksittäisiä lamppuja tai suorittaa lamppujen keskitetty testaus.

Merkinantoreleet vaara- ja käyttötilojen näyttöön

Merkinantoreleet Vaara- ja käyttötilojen näyttö

Merkinanto- eli ilmoitusreleitä käytetään vaara- ja käyttötilojen näyttöön ohjauspöydissä sekä näyttökaavioissa. Valmiiksi määritetyt kosketinjärjestykset mahdollistavat nopean käyttöönoton. Puoli- tai täysautomaattisissa malleissa on selkeät näyttöalueet. Luja rakenne varmistaa luotettavan toiminnan ankarissakin ympäristöolosuhteissa.

infobox-häiriöilmoitusjärjestelmä

Häiriöilmoitusjärjestelmät Kompaktit ilmoitukset varmistavat järjestelmän luotettavan toiminnan

Häiriöilmoitusjärjestelmät antavat tarvittavan yleiskuvan järjestelmän tilasta. Ne antavat tietoa järjestelmän toiminnasta sekä kaikista käyttö- ja häiriötiloista.
Järjestelmän parempi läpinäkyvyys mahdollistaa myös kunnossapitotöiden optimoinnin häiriötilanteissa paikan päällä. Tiedot voidaan siirtää eteenpäin ylemmän tason valvomoihin valinnaisesti yleisten tiedonsiirtoprotokollien avulla.