Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels enable the compact and clear marshaling of signals in automation applications. The marshaling panels and marshaling patchboards are available with various numbers of positions. The color-coded assignment of conductors and terminal points, and the large-surface marking, ensures intuitive and safe potential distributor installation.

Lisätietoja

Edut

  • Kompakti rakenne lisää signaalitiheyttä jopa 20 %
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa oikean napaluvun ja sovellukseen sopivan kokoonpanon
  • Johtimien ja kytkentäpaikkojen vapaasti konfiguroitava kohdistus värien mukaan varmistaa intuitiivisen ja turvallisen asennuksen
  • Helppopääsyiset 2,3 mm:n koestuspaikat vaivattomaan koestukseen
  • Suuri, yhtenäinen merkintäpinta
  • Joustava käyttö – suora, 19 tuuman teline- tai kiskoasennus
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet vähentävät logistiikkakuluja
PTRV 8 -riviliittimet ristikytkentään signaalinjakoa varten

PTRV 8 -riviliittimet ristikytkentään

Liityntämoduuli signaalinjakoon

Liityntämoduulit tarjoavat maksimaalista signaalitiheyttä ja kompaktin kerrosrakenteensa ansiosta niiden tilantarve on jopa 20 % vähäisempi. Ristikytkentään tarkoitetut riviliittimet on helppo asentaa lukitsemalla ne vaivattomasti NS 35 -asennuskiskoon. Yksittäisten liitäntäkohtien koestaminen on vaivatonta liitäntämoduulin helposti käsiksi päästävien 2,3 mm:n koestuspaikkojen ansiosta. Yhtenäiset CLIPLINE complete -lisätarvikkeet pienentävät varastointi- ja logistiikkakustannuksia.
Liitäntämoduuleja on saatavana kalustettuna versiona erilaisina, standardoituina värikokoonpanoina, esim. standardin DIN VDE 0815 mukaisesti, sekä vapaasti kalustettavana versiona.

PTMC-liityntämoduulit potentiaalinjakoon

PTMC-liityntämoduulit

Liityntämoduulit potentiaalinjakoon

Liityntämoduulien kompakti rakenne säästää tilaa jopa 20 %. Modulaarinen, napaluvultaan täsmällinen rakenne ja värilliset matriisielementit takaavat tilaa säästävän, selkeän ja virheettömän johdotuksen. Liitäntämoduulien koestus on vaivatonta helppopääsyisten 2,3 mm:n koestuspaikkojen avulla. Jakoliittimiä on saatavana 19 tuuman telineeseen, kiskoon tai suoraan asennettavina.
Samoin kuin liityntämoduulien kohdalla, yhtenäiset CLIPLINE complete -lisätarvikkeet vähentävät varastointi- ja logistiikkakustannuksia.
Liityntämoduuleja on saatavana samoin valmiiksi kalustettuna ja vapaasti konfiguroitavana versiona.

PTMC-kytkentälevyt, johdotus molemmilta puolilta

PTMC-kytkentälevyt, johdotus samanaikaisesti molemmilta puolilta

Liityntämoduulien käyttö

Uusien ja jälkiasennettujen, esimerkiksi voimalaitosten ja prosessilaitteistojen väyläjärjestelmien lisäksi point-to-point-liitäntä sopii korkeisiin turvallisuus- tai käytettävyysvaatimuksiin. Etuna on nopea vianmääritys vakiomittareiden avulla. Korkea signaalitiheys, vähäinen tilantarve ja paras mahdollinen selkeys tekevät liityntämoduulista välttämättömän myös tulevaisuudessa. Patentoitu ja modulaarinen PTMC-liityntämoduulikonsepti tarjoaa innovatiivisen järjestelmän ristikytkentätehtäviä varten.

Riviliittimet

Riviliittimet

PTRV-riviliittimien konfiguraattori

Konfiguroi yksilölliset riviliittimet selkeään signaalien ristikytkentään automaatioympäristössä.

Kytkentälevyt

Kytkentälevyt

PTMC-kytkentälevyjen konfiguraattori

Konfiguroi yksilöllinen kytkentälevy. Kompaktin rakenteen ansiosta saavutetaan kytkentöjen suurin signaalitiheys automaatioympäristössä.