Energy and power data analysis

Energy and power data analysis

The EMMA Smart Service, with a simple and intuitive design, and in combination with the EMpro energy measuring devices, provides a flexible spectrum of functions in the field of electrical energy and power data visualization for monitoring, analyzing, and evaluating electrical data. EMMA stands for Energy, Monitoring, Management, and Analytics – and supports energy managers proportionately in the check step of what is called the PDCA cycle in accordance with the international standard ISO 50 001 for energy management systems.

Lisätietoja

Digitaalisilla pilvipalveluilla varustetut älykkäät EMpro-energiamittarit ovat digitaalisen murroksen ja tulevaisuuden energianhallinnan uranuurtajia: voit suoran pilviyhteyden kautta käyttää laitteita paikasta ja ajasta riippumatta. Mittaus- ja laitetiedot tallennetaan pilveen, jossa niitä voidaan myös käsitellä ja visualisoida energia- ja suorituskykytietojen analysointia varten.

Edut

  • Pääset energia- ja komponenttitietoihin joustavasti milloin ja mistä tahansa PROFICLOUDin älypalveluiden avulla
  • Energianmittauslaitteen suora yhteys PROFICLOUDiin ilman IoT-yhdyskäytävää
  • Turvallinen tiedonsiirto IoT-kelpoisen energiamittarin ja PROFICLOUDin välillä TLS-salauksen avulla
  • Helpon laajennettavuuden ja skaalattavuuden ansiosta dynaamiset IT-palvelut voidaan sovittaa nopeasti ja yksilöllisesti markkinoiden uusiin vaatimuksiin
  • EMMA-älypalvelu on kokonaispaketti digitalisoituun energia- ja suorituskykytietojen analysointiin
  • Älykkäät EMpro-energiamittarit ja EMMA-älypalvelu ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
EMpro-energiamittari

EMpron avulla suoraan pilvipalveluun ilman yhdyskäytävää

Käytä mittaus- ja komponenttitietoja mistä tahansa päin maailmaa ilman ylimääräistä IoT-yhdyskäytävää. Et tarvitse IoT-yhdyskäytävää tietojen keräämiseen tai paikallisten verkkoprotokollien ja IoT-protokollien välillä kääntämiseen etkä myöskään salaukseen. IoT-kelpoinen EMpro pystyy siirtämään tiedot suoraan ja turvallisesti pilvipalveluun reitittimen kautta.

Älypalvelut energia- ja suorituskykytietojen analysointiin

Nykypäivän teollisuutta leimaa yhä vahvemmin tuotteiden ja prosessien digitalisointi. Hyödy sinäkin tällaisista tietojen keräämiseen tarkoitetuista älypalveluista kattavien data-analyysien avulla.

Näyttöruutu ja energiamittari

EMMA-älypalvelu

Energianvalvonta, hallinta, analysointi: EMMA-älypalvelu ja IoT-kelpoiset EMpro-energiamittarit ovat tulevaisuuden energianhallinnan uranuurtajia. Siirry EMpro:n avulla suoraan esineiden internetiin ja hyödy pilvipohjaisesta tiedonkeruusta sekä intuitiivisista, joustavista toiminnoista, joilla saavutat kohdennetun ja ilmaisuvoimaisen visualisoinnin.

EMpro EMMA - kattava kokonaiskonsepti

Erittäin helppokäyttöinen

Kokonaiskonsepti, johon kuuluu intuitiivinen valikko-ohjaus ja automaattinen tietojen siirto PROFICLOUDiin, tekee palvelusta erittäin helppokäyttöisen.

Mies ja nainen tietokoneella

Kohdennettu yleisnäkymä

Käytä energia- ja tehotietoja paikasta ja ajasta riippumatta. Suunnitelmalliset visualisoinnit antavat kohdennetun yleisnäkymän.

Pukuun pukeutunut mies pitää käsissään hohtavaa silmukkaa

Jatkuva kehitystyö

Jatkuvasti kasvava arvolupaus energiatietojen analysointiin jatkuvan, käyttäjäkeskeisen kehitystyön avulla.

Device Management Service

EMpro2Cloud Main Screen

Ylläpidä ja valvo IoT-kelpoisia energiamittareita ja muita Phoenix Contactin älypalveluita Device Management Servicen avulla. Näet laitetiedot, kuten laitetyypin, sarjanumeron sekä asennetut laiteohjelmisto- ja laiteversiot, suoraan digitaalisesta tyyppikilvestä. Lisäksi voit seurata jatkuvasti laitteen kunnon ja yhteyden tilaa.

Time Series Data Service

Energianmittaustekniikan monitorointi

Phoenix Contact PROFICLOUDin Time Series Data Service -palvelun avulla voit käyttää aikasarjatietoja, kuten energianmittausarvoja ja energian virtaustietoja, milloin ja mistä tahansa.

Voit tutkia energiatietoja ja -analyyseja yksilöllisestä ohjauspaneelista erilaisten visualisointien avulla tai etukäteen määritetystä mallista.

Sovellusesimerkki: Turvallinen energiatietojen keruu PROFICLOUDiin Ethernetin avulla

Sovellusesimerkki Ethernet PROFICLOUDiin

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) on vakiintunut protokolla, jota käytetään laajalti IoT-kontekstissa.

MQTT on machine to machine -viestintään (M2M) tarkoitettu avoin viestintäprotokolla, jonka avulla telemetriatietoja voidaan siirtää viesteinä laitteiden välillä myös silloin, kun verkossa esiintyy viiveitä tai verkkoa on rajoitettu.

TLS (Transport Layer Security) -protokollan avulla tietoja voidaan siirtää internetin ja muiden verkkojen kautta salatusti. Kyseessä on hybridisalausprotokolla (epäsymmetrisen ja symmetrisen salauksen yhdistelmä). Sen avulla voidaan todentaa tiedonsiirtoon osallistujat eli tarkistaa vastaanottajan tai lähettäjän identiteetti. Salauksen avulla tietoja suojataan lisäksi kolmansien osapuolien luvattomalta käytöltä sekä tietojen muuttamiselta ja väärentämiseltä.