Yritysvastuu

Ota meihin yhteyttä

Haluatko tietää enemmän siitä, miten me Phoenix Contactilla ymmärrämme yritysvastuun ja mitä teemme aktiivisesti sen hyväksi? Onko sinulla kysymyksiä tai ajatuksia, jotka haluat jakaa kanssamme? Kirjoita meille, niin keskustelemme mielellämme kanssasi.Yritysvastuu - vihreät lehdet auringossa

Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu ovat aikamme globaaleja haasteita. Innovaatioilla ja teknologisilla ratkaisuilla haluamme antaa panoksemme elämisen arvoiseen tulevaisuuteen.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, Toimitusjohtaja
Frank Stührenberg, Phoenix Contactin toimitusjohtaja
Kaaviokuva Taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat

Vuodesta 1923 lähtien: Toimivaa vastuuta

Kestävä kehitys on Phoenix Contactilla käytännön toimintaa. Uusien tuotteiden kehittämisessä, valmistuksessa ja liiketoiminnassa otetaan huomioon resurssien säästäminen sekä ympäristön ja ilmaston suojelu.

Phoenix Contact on toiminut markkinoilla lähes 100 vuotta. Perheyritys on tänä päivänä ottanut paikkansa maailmanlaajuisena toimijana. Yrityksen riippumattomuus, vakaus ja kunnioittavan kanssakäymisen kulttuuri ovat ominaista konsernille.

Talouden, ympäristön ja yhteiskunnan harmoninen suhde muodostaa Phoenix Contactilla kehyksen kestävälle liiketoiminnalle ja yritysvastuulle. Perheyrityksenä meille on tärkeää säilyttää saavuttamamme asiat tuleville sukupolville ja samalla kehittää jatkuvasti edelleen tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme.

Vastuullinen liiketoiminta ja taloudellinen menestys eivät ole ristiriidassa. Eivät myöskään innovaatio ja kestävä kehitys.

Työntekijä kiinnittää aurinkopaneeleja

Tuotevalikoimamme mahdollistaa ilmasto- ja energiasiirtymän

Talous Tuotteet ja ratkaisut tehokkuuteen ja kestävään kehitykseen

Phoenix Contact kehittää laajalla tekniikan osaamisellaan ja suurella innovointikyvyllään jatkuvasti uusia tuotteita, jotka auttavat niiden käyttäjää energiatehokkuudessa, tilan ja ajan säästämisessä sekä uusien materiaalien käyttämisessä.

Digitalisaatio on avain, jonka avulla voidaan jatkaa valmistusta Saksassa edelleen menestyksekkäästi, muodostaa suora verkosto asiakkaiden kanssa ja samalla vähentää CO2-päästöjä. Teknologisilla ratkaisuillaan Phoenix Contact on uranuurtaja digitaalisen muutoksen toteuttamisessa onnistuneesti ja merkittävässä ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa.

Nainen lataa ID.3-autoa HPC-pikalatausasemalla

Maksimaalinen ympäristönsuojelu kaikissa toimipaikoissa, liikenne mukaan lukien

Ympäristö Ekologisesti kestävä tuotanto

Resurssien säästeliäs käyttö on määrittänyt perustajiemme ja osakkaidemme päivittäistä toimintaa jo sukupolvien ajan. Sadeveden, hukkalämmön, maalämmön ja uusiutuvan energian hyödyntäminen toimipaikoissamme on yhtä itsestäänselvää kuin lähes kokonaan lyijytön tuotanto, muovien kierrätys ja ilmastoneutraali liikkuminen.

Ympäristöystävällinen tuotanto pitää sisällään myös hävikin välttämisen, mikä koskee yhtä lailla hallintoa ja käyttötekniikkaa. Integroitu hallintajärjestelmä näyttää toteen vastuullisen toiminnan kansainvälisten standardien mukaisesti.

Tyttö ja itse maalaamansa kuva Bethelin lastenkeskuksen uudisrakennuksesta

Yhteiskunnallinen vastuu on yrityksessä jo perinteenä

Yhteiskunta Työntekijöiden ja yrityksen sijaintipaikkakuntien tukeminen

Luonnon ja ilmaston suojelu ymmärretään Phoenix Contactilla samalla tavoin yrityksen velvollisuutena kuin vastuu työntekijöistä ja heidän perheistään, yrityksen sijaintipaikkakunnista ja niitä ympäröivistä alueista. Yhteiskunnallinen vastuumme ilmenee sosiaalitoimen, kuten päiväkotien tai nuorison vapaa-ajan, taiteen ja kulttuurin (kansallisesta teatterista festivaaleihin), urheilun (kansallisesta liigasta alimpaan liigaan) laajana sponsorointina sekä sosiaalisten projektien ja laitosten, kuten Bielefeld-Bethelin lastensairaalan tukemisena. Arvostamme työntekijöidemme vapaaehtoistyötä ja tuemme heidän yhdistyksiään ja aloitteitaan, sillä ilman vapaaehtoistoimintaa kansalaisyhteiskuntamme olisi paljon köyhempi.

Hallituksen jäsenet ja osakkaat tukevat myös vapaa-aikana kokoontuvien työntekijöiden harrastuksia: jalkapallo- ja tennisotteluita, lohikäärmevenesoutua tai työpaikan kuoroa. Harrastusryhmiä tuetaan taloudellisesti ja pyritään näin edistämään yhteisöllisyyden kokemista yrityshierarkian ulkopuolella.

Itse yrityksessä työntekijät voivat luottaa tasapuolisiin työskentelyolosuhteisiin, hyvään työturvallisuuteen ja tietosuojaan sekä kunnioittavaan kanssakäymiseen. Tämän kaiken perustana ovat yrityksen toimintaperiaatteet. Hyvä työtyytyväisyys varmistetaan hyvin varustelluilla työpisteillä, joustavilla työajoilla ja mahdollisimman liikkuvalla työskentelyllä. Yrityksen terveydenhuolto on tarjonnut vuodesta 2004 alkaen jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden huolehtia kunnostaan ja terveytensä ylläpitämisestä.

Helmut Conrad (2. oikealta) oli vuonna 1957 ensimmäinen koulutettava ja oli yrityksen palveluksessa eläkkeeseen saakka

Helmut Conrad (2. oikealta) oli vuonna 1957 ensimmäinen koulutettava ja oli yrityksen palveluksessa eläkkeeseen saakka

Elinikäinen oppiminen koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa

Perinne omasta koulutuksesta yli kymmenellä ammattialalla alkoi 1950-luvulla samaan aikaan, kun aloitettiin oma metalli- ja muovialan valmistus sekä koneenrakennus. Pitkään 10 % Blombergin toimipisteen henkilöstöstä oli koulutettavia. Siitä lähtien olemme mahdollistaneet monelle ammattilaisten ja oppisopimuksella opiskelleiden sukupolvelle pääsyn ammattiuralle.

1980-luvun lopusta lähtien yrityksen oma henkilöstön koulutusosasto on tarjonnut kattavia yrityksen sisäisiä jatkokoulutusohjelmia, joilla on panostettu elinikäiseen oppimiseen. Kaikissa työntekijöidemme sukupolvissa kiinnitetään säännöllisesti huomiota henkilöstön ammatti- ja johtamistaitoon sekä sosiaalisiin valmiuksiin. Vuodesta 2016 lähtien koulutuskeskus on ollut opetusverstaan, seminaari- ja koulutustilojen sekä yhteistyötilojen kotipaikka.

Aloitteiden ja hankkeiden edistäminen Intohimo tekniikkaan ja ammatillinen tulevaisuus

Osakkaat ja liikkeenjohto ovat aina tukeneet taloudellisesti aloitteita ja hankkeita, jotka vaikuttavat ihmisten tulevaisuuteen, ammatteihin, teknologiaan ja innovaatioihin. Tavoite saada nuoret ihmiset kiinnostumaan matematiikan, informatiikan, luonnontieteiden ja teollisuuden ammateista näkyy myös Phoenix Contactin omissa aloitteissa, joita on toteutettu ja toteutetaan edelleen jatkuvasti ilman julkista tukea.

Palkinnot Phoenix Contactin hankkeille

Vuosien 2008 ja 2012 välillä Phoenix Contact on valittu neljästi "Ideoiden kotipaikaksi". "Saksa – ideoiden maa" -hankkeen perustivat vuonna 2006 Saksan hallitus ja Saksan teollisuuden liitto (BDI). Phoenix Contact on osallistunut tähän ideakilpailuun neljä kertaa, ja se on palkittu kaikista osa-alueista:

  • Vuonna 2008 palkittiin xplore-koulutuskilpailu
  • Vuonna 2010 palkittiin maalämmön hyödyntäminen Blombergin toimipaikassa
  • Vuonna 2012 palkittiin "Frauenpowertag", joka esittelee koulutytöille teknisten ammattien mahdollisuuksia
  • Vuonna 2014 palkittiin "Aubikom"-hanke, jolla edistetään koululaisten koulutusvalmiutta
Kestävän kehityksen tavoitteet -teksti - YK:n sitoumus kestävään kehitykseen

YK:n kestävän kehityksen sitoumus

Tuemme YK:n kestävän kehityksen sitoumusta

Maailman väestö kasvaa 8,5 miljardiin ihmiseen vuoteen 2030 mennessä. Tätä silmällä pitäen Yhdistyneiden kansakuntien 193 jäsenmaata muotoilivat viisi vuotta sitten 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Nämä Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) tulee tavoittaa, jotta voidaan mahdollistaa ihmisarvoinen ja luonnonvaroja säästävä elämä ja suojella maapalloa ja ilmastoa.

Tie maailmanlaajuiseen kestävään kehitykseen ei ole ainoastaan poliittinen tehtävä, vaan myös yhteiskunnan, tieteen ja talouden tehtävä. Phoenix Contact on perheyrityksenä ymmärtänyt asian aina näin: kestävä liike-elämä, säästävä resurssien käyttö, innovatiivinen tuotekehittely sekä sosiaalinen omistautuminen on koettu aina yrittäjien velvollisuutena ja menestyksekkään kasvun perustana.

Phoenix Contactin tuote- ja innovaatiovalikoima tukee välittömästi viittä kestävän kehityksen tavoitetta. Keskeisimpänä on tavoite 7, sillä energia on ydin, jonka ympärillä Phoenix Contactin tuotevalikoima on pyörinyt vuodesta 1923 lähtien. Ihmisarvoinen työ ja talouden kasvu, tavoite 8, teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri, tavoite 9, kestävät kaupungit ja kunnat, tavoite 11, sekä vastuullinen kulutus- ja tuotantomalli, tavoite 12 – näihin kaikkiin Phoenix Contactin tuotekehityksellä, tuotannolla ja myynnillä on merkittävä vaikutus.

Kaaviokuva - Phoenix Contact matkalla ilmastoneutraaliuteen

Ilmaston- ja energiamuutokseen vaikuttaminen

Ota haaste vastaan nyt: vaikuta ilmaston- ja energiamuutokseen

2000-luvulla Phoenix Contact keskittyy sähköistyksen, verkottamisen ja automaation osalta entistä voimakkaammin kestävään kehitykseen. Tuotteiden, tekniikoiden ja ratkaisujen valikoima heijastaa laajasti "All Electric Society" -visiota. Phoenix Contact haluaa uranuurtajana sekä asiakkaiden ja yhteiskunnan yhteistyökumppanina pysäyttää maapallon lämpenemisen, suojella ilmastoa ja kunnioittaa luontoa digitalisaation ja sähköistyksen avulla.

Yrityksen strategian tavoitteena täydellisen ilmastoneutraaliuden suhteen on saavuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä CO2-neutraalius kaikissa sen toimipaikoissa maailmanlaajuisesti.

Konsernin kaikki Saksassa sijaitsevat toimipaikat ovat saavuttaneet tämän tavoitteen jo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Toisessa vaiheessa kaikki konsernin Euroopassa sijaitsevat yritykset ja toimipaikat sekä kolmannessa vaiheessa koko konserni maailmanlaajuisesti on CO2-vapaa.

Suuri tavoite on tehdä koko arvonlisäketjusta ilmastoneutraali. Tämä neljäs vaihe on tarkoitus saavuttaa tällä vuosikymmenellä eli ennen vuotta 2030.

4 askelta ilmaston- ja energiamuutokseen vaikuttamiseen
Käsi ja lehtiä, maapallo ja ilmastosymboleja ympyränä

Tavoitteemme: Maailmanlaajuinen ilmastoneutraalius vuoden 2022 loppuun mennessä

Yrityksemme sitoutuminen kestävään kehitykseen

Yrityksen periaatteet ovat kaikkien Phoenix Contactin työntekijöiden suuntaviivat ympäri maailman. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat luottaa sitoutumiseemme YK:n Global Compact -periaatteisiin (vuodesta 2005 alkaen) sekä ZVEI:n käytänteisiin (vuodesta 2009 alkaen) samoin kuin ilmastonsuojelua edistävään Klimaschutz-Unternehmen-järjestöön (vuodesta 2011 alkaen).

Järjestöön liittymisen myötä Phoenix Contact on ensimmäinen sähkötekniikan alan yritys, joka on jo kymmenen vuotta sitten sitoutunut näin merkittävästi ilmastonsuojelun ja energiatehokkuuden tavoitteisiin.

Vuoden 2021 alusta lähtien Phoenix Contact on osallistunut yhtenä kymmenestä yrityksestä yhteishankkeeseen Matkalla ilmastoneutraaliin yritykseen, jolla pyritään saavuttamaan ilmastoneutraalius konsernin kaikissa Saksan toimipisteissä.

Seuraava askel on Phoenix Contactin sitoutuminen: Vuoden 2021 alusta lähtien tuemme virallisena tukijayrityksenä Säätiötä 2°, joka on sitoutunut yritysvastuuseen maapallon lämpenemisen vähentämisen suhteen. Tämä säätiö on yksityisen sektorin yhteenliittymä, joka käy keskustelua politiikan kanssa, jotta voidaan luoda hyvät edellytykset yritysten panoksen ja menestyksekkään liiketoiminnan yhdistämiselle ilmastonsuojelun osalta.