Korvausmerkki

Langaton signaalinsiirto Lingenin GDF SUEZ:issa

  • Optimaalinen langaton järjestelmä hajautetuille järjestelmille jopa 32 kilometrin kantamalla
  • Modulaarinen järjestelmä, jossa on hyvä IT-turvallisuus
  • Sopii myös suurille mesh-verkoille, joissa on jopa 250 käyttäjää

Energiantuottaja GDF SUEZ Deutschland

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH tutkii, tuottaa ja markkinoi maakaasua ja raakaöljyä Saksassa. Innovatiivisella tekniikalla ja työntekijöidensä erityisellä asiantuntemuksella yritys osallistuu turvalliseen energiantuotantoon Euroopassa.

Yritys on osa maailman suurinta energiakonsernia GDF SUEZ.

Sovellus

GDF Suez E&P Deutschland GmbH tuottaa kymmenen kilometriä Lingenistä pohjoiseen olevalta Brambergen raakaöljykentältä raakaöljyä ja maakaasua. Lähes 900 metrin syvyydestä pumpataan raakaöljystä, kaasusta ja suolavedestä koostuvaa sekoitusta.

Esiintymässä oleva vesi pumpataan erotuksen jälkeen puristuspumppuihin. Pumput puristavat veden kuuden injektioporauksen läpi raakaöljykentän reunalla takaisin kalliossa olevaan säiliöön.

Porausten puristuspainetta täytyy tärkeänä parametrina valvoa jatkuvasti; tämä suoritettiin aluksi tarkastuskäynneillä ja manuaalisella tietojen keruulla.

Langaton Trusted Wireless -ratkaisu

Langaton Trusted Wireless -ratkaisu

Ratkaisu

"Etsiessämme vaihtoehtoa työlääseen kaapeliasennukseen päädyimme langattomaan ratkaisuun – Phoenix Contactin Trusted Wirelessiin", kertoo Friedrich Schulte, joka vastaa GDF SUEZin mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikasta.

Trusted Wireless -toimintomoduuleilla Schulte pystyi liittämään kaksi epäsuotuisasti sijaitsevaa porausta. Jopa rautatie piti ylittää, jotta kentän pohjoisessa reunassa olevan porauksen mittausarvot voitiin siirtää 600 metrin päässä olevaan keskuspuristuspumppuun.

Kaapeliratkaisu olisi tässä aiheuttanut kalliita ja työläitä maanrakennustöitä. "Kaivuu kiskojen alta tarkoittaa huomattavia kustannuksia ja turvallisuustoimia sekä lisäksi hallinto- ja lupamenettelyä", jatkaa Schulte. "Langattoman yhteyden ansiosta tältä kaikelta vältyttiin."

Langaton reitti varustettiin langattomalla signaalinsiirtojärjestelmällä RAD-Line-I/O. Se siirtää kaksi digitaalista signaalia ja yhden analogisen signaalin lähettimen ja vastaanottimen välillä. Kattavan Wireless-lisätarvikeohjelman suuntausantenneilla 600 metrin etäisyys ei tuota ongelmia hankalista ympäristöoloista huolimatta.

Myöskään rautatie ja suurjännitelaitteistot eivät häiritse RAD-Line-IO-moduuleissa käytettävää langatonta Trusted Wireless -tekniikkaa.

Myös toinen poraus on hankalassa maastossa – raakaöljykentän kaakkoisreunalla. Siellä ei ole mitään infrastruktuuria. Langattomien moduulien ja anturien tehonsyöttö tapahtuu aurinkoenergiaa käyttävällä teholähteellä, jonka Phoenix Contact on kehittänyt teollisuuden langattomia sovelluksia varten.

Aurinkoenergiamoduulissa on aurinkokennojen lisäksi esikalustettu kytkentäkaappi, jossa on lataussäädin, aurinkokenno ja ylijännitesuojaus.

Yhteenveto

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH:n Emslandissa olevien porausten mittausasemat piti aiemmin katsastaa päivittäin. Tämä oli tarpeen veden puristuspainearvojen keräämiseksi.

Nyt näitä tietoja siirretään Phoenix Contactin langattomalla Trusted Wireless -ratkaisulla jatkuvasti. Tämä lisää merkittävästi turvallisuutta ja taloudellisuutta.