Smart Building

Building Intelligence

Koe rakennusten IoT-ratkaisut virtuaalisesti!

Tutustu Phoenix Contact -konsernin Industry Solution Centeriin Bad Pyrmontissa 360° panoraamakierroksella. Kulje virtuaalisesti rakennuksen läpi ja muodosta mielikuva IoT-pohjaisen rakennustenhallinnan mahdollisuuksista.

Aloita nyt
Älykäs rakennus sisäpuolelta

Digitalisointi on yksi suurimmista teollisuusyritysten menestystekijöistä. Teollisuusympäristössä tätä muutosta kutsutaan Industry 4.0 -vallankumoukseksi, joka kuvaa tuotannon digitalisaatiota. Lisäarvo ja hyödyt syntyvät prosessien verkottamisesta. Siten kaikki käytettävissä olevat tiedot voidaan analysoida, ja tietoja ja resursseja voidaan hyödyntää sovelluksissa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Rakennuksessa, jossa on integroitava lukuisia järjestelmiä, kuten julkisivu, sähkö- ja lämmitysjärjestelmä, tulee olla alusta tietojen vaihtamiseen rakennusten IoT:ssä (Building Internet of Things). Rakennus ei ole mikään automaatti jäykkine järjestelmätoimintoineen, vaan interaktiivinen apujärjestelmä ihmisille. Sitä voidaan laajentaa tarpeen mukaan yksilöllisillä, älykkäillä toiminnoilla. Uusien, innovatiivisten käyttökonseptien syntyessä voidaan ratkaista pulma yksilöllisten viihtyvyysvaatimusten ja käyttäjien odotusten välillä.

Mikä on älykäs koti ja älykäs rakennus?

Smart Home

Älykkäällä kodilla tarkoitetaan asuinrakennuksen kiinteän talotekniikan ja kodinkoneiden verkottamista keskinäistä tiedonsiirtoa varten. Älykkäiden toimintojen ansiosta asukkaan viihtyvyys paranee, kun hän voi esimerkiksi ohjata ja muuttaa valaistusta, tila-automaatiota ja lämmitystä tarpeen mukaan.

Kiinteän talotekniikan ohjaamisen lisäksi asukas voi luoda tiedonsiirtoyhteyden kuluttajatuotteisiin ja kodinkoneisiin. Kun laitteet, kuten ruohonleikkuri, pesukone tai kahvinkeitin, on verkotettu, asukas voi automatisoida niiden käytön viihtyvyyden lisäämiseksi.

Smart Building

Älykäs rakennus on jokin muu kuin asuinrakennus. Älykäs rakennus optimoi rakennuksen käytön ottamalla huomioon kaikkien taloteknisten järjestelmien (kuten julkisivun sekä lämmitys-, ilmastointi- ja sähköjärjestelmien) tiedot, jotka se saa käyttöönsä järjestelmien verkotuksella keskinäistä tiedonsiirtoa varten.

Yksittäisistä osajärjestelmistä peräisin olevat tiedot ovat käytettävissä ja käsiteltävissä yhdellä alustalla. Tarvittavat toimet voidaan tunnistaa teknisen valvonnan ja energianvalvonnan avulla, jonka jälkeen voidaan päättää, miten toimiin ryhdytään. Tavoitteena on tietojen analysoinnin avulla varata energia- ja henkilöstöresursseja ennakoivasti ja tarpeenmukaisesti. Näin voidaan säästää resursseissa ja pienentää elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia.

Optimoinnilla on todistetusti seuraavat seuraukset:

  • Huolto- ja kunnossapitokustannusten pienentyminen ennakoivilla huoltotoimilla täydennetyn todellisuuden avulla.
  • Energiatehokkuuden lisääminen ja sen seurauksena pienentyneet kustannukset.
  • Työntekijöiden tehokkuuden lisääminen optimoidulla huoneilmalla ja viihtyvyyden parantamisella.