Rakennus ulkopuolelta ja rakennussuunnittelun visualisointi

Rakennussuunnittelu Building Intelligence – Flexible and smart operation.

  • Rakennuksen järjestelmäkokonaisuus kiinteän, eri järjestelmät ja sektorit kattavan tietojen IoT-pohjaiseen Emalytics-kehykseen tapahtuvan integroinnin avulla
  • Rakennuksen suorituskyvyn parantaminen ja prosessien taloudellinen optimointi tunnuslukujen (KPI-mittareiden) avulla
  • Joustavat ja hyötynäkökohdan mukaiset tilakonseptit lisäävät kiinnostavuutta markkinoilla

Kitkatonta käytönohjausta digitalisaation ansiosta – mullista prosessit integroidulla suunnittelulla

Nykyinen rakennusten suunnittelu-, rakennus- ja käyttöprosessi on uudistettava, jotta kaikki potentiaali voidaan ottaa hyötykäyttöön. Mielestämme tämän lähtökohtana on digitaalisen perustan luominen sekä prosessien kuvastuminen digitalisaation vaatimuksissa.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Henkilöitä keskustelemassa rakennussuunnittelusta tabletin ja valkotaulun avulla

Sisäänrakennettu rakennussuunnittelu: järjestelmien kokonaisvaltainen tarkastelu

Sisäänrakennettu rakennussuunnittelu Järjestelmien kokonaisvaltainen tarkastelu

Sellaisen älykkään rakennuksen luomiseen, jossa kaikki eri järjestelmät on verkotettu keskenään, tarvitaan suunnittelussa kokonaisvaltainen, sisäänrakennettu rakennusjärjestelmärakenne. Älykkään rakennuksen tekniset järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja vaihtavat tietoja rakennuksen tehokkaan käytön varmistamiseksi. Tämä edellyttää jo suunnitteluvaiheessa rakennuksen teknisen varustelun kaikkien järjestelmien integroinnin suunnittelemista. Eri tuotteiden, järjestelmien ja laitteiden toiminnot on sovitettava toisiinsa suunnittelun aikana, jotta sijoittajat, käyttäjät ja omistajat saavat parhaan mahdollisen hyödyn.

Kaikilla prosessiin osallistujilla on sama käsitys ja yhteiset suunnitelmat joustavasta tilankäytöstä ja tehokkaasta energiankäytöstä. Lisäksi perussyöttöjärjestelmien, kuten lämmityksen ja ilmanvaihdon, tehokas käyttö suunnitellaan yhtenäisesti siten, että lisäkustannukset pysyvät mahdollisimman vähäisinä.