Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä

Building Intelligence

Rakennussovellusten tehokas suunnittelu

Katso lisätietoja
Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä tabletilla
Ote Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmästä

Lisää vapautta digitaaliselle rakennustenhallinnalle

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän yleiskatsaus

Vietämme suuren osan ajastamme rakennuksissa. Ne edistävät ihmisten hyvinvointia ja yritysten menestystä ja voivat myös vaikuttaa edullisesti ilmastonsuojeluun. Älykkään Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän avulla voit yhdistää kaikki prosessit ja sovellukset yhteen kehykseen. Voit myös yhdistää siihen kaikki tekniset rakennus- ja energiajärjestelmät. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että voit integroida ja optimoida lämpötilatiedot, häiriöilmoitukset tai hissin ajomatkat. Siten Emalytics yhdistää hallinta- ja käyttölaitteiston sekä energianvalvonnan yhteen älykkääseen alustaan.

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän tekniikka Helppo rakennussovellusten suunnittelu

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä voi koostua kolmesta seuraavasta elementistä: Automation, View ja Products.

Emalytics Automationilla voidaan toteuttaa kaikkien rakennusta koskevien tietojen, prosessien ja sovellusten integrointi ja suunnittelu. Näiden tietojen visualisointi, käyttö, raportointi ja analysointi toteutetaan puolestaan Emalytics View'lla.

Rakennustenhallintajärjestelmän olennainen elementti on Building IoT Controller ILC 2050 BI -ohjaus. Se yhdistää kenttätason ja avoimen IoT-maailman yleiset väyläprotokollat ja mahdollistaa siten kaikkien nykyaikaisten IT-järjestelmien toimintojen hyödyntämisen rakennusten hallinnassa.

Emalytics Automation Integrointi ja suunnittelu

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä mahdollistaa kenttälaitteiden tai -järjestelmien yhdistämisen helposti sarja- tai Ethernet-liitännän avulla. Emalytics-järjestelmän ydinelementti on IoT-sovelluskehys, jossa kaikkien projektien tiedot normalisoidaan yhtenäiseen muotoon. Kerätyt datapisteet määritetään vain kerran, minkä jälkeen ne ovat koko järjestelmän käytettävissä. Datapisteestä tulee datatieto-objekti, joka on saatavilla koko verkossa niin ohjauksessa, palvelimella visualisointia varten kuin muissakin laitteissa. Siten tiedot ovat saatavilla aina samassa rakenteessa.

Järjestelmän tietoturvallisuuden varmistavat TLS-salattu tiedonsiirto sekä liitetyn IoT-ohjausyksikön integroitu päivitysten ja korjausten hallinta. Myös sovellusten ja määritettyjen parametrien automaattinen varmuuskopiointi on mahdollista. Tietojen käyttöoikeudet määritetään erilaisten käyttäjäroolien avulla.

Toimipaikan visualisointi Emalyticsissä

Toimipaikan visualisointi

Emalytics View Visualisoi, raportoi ja analysoi

Selainpohjainen Emalytics View -visualisointikehys sisältää runsaasti työkaluja rakennuksen yksilölliseen visualisoimiseen. Käytettävissäsi on jo valmiita kirjastoja, joihin voit turvautua sovelluskehyksestä. Siten voit esittää laitteistosuunnitelmiasi laitesymbolien avulla lämmitystä ja ilmastointia koskevien standardien mukaisesti niin 2D- kuin 3D-muodossa. Yleiset kuvamuodot on helppo tuoda, ja niiden avulla voit kuvata pohjapiirroksia ja rakennuksia kokonaisuudessaan.

Emalytics View:n rakennusten visualisoinnin avulla voit muuttaa kaikki kerätyt tiedot kuviksi, eikä mikään rajoita sovelluksen suunnittelua.

Luo yksilöllisiä koontinäyttöjä yksittäisten projektien tai hajautettujen kiinteistöjen tietojen näyttämiselle, analysoimiselle ja vertailemiselle. Tavallisten verkkoteknologioiden käyttö mahdollistaa vapaasti valittavan käyttökonseptin.

Emalyticsin edut

Ohjelmointia ilman kääntämistä
Voit ohjelmoida Emalyticsin IoT-ohjausyksikön uudelleen verkossa käytön aikana. Muuttunut sovellus on heti nähtävissä käytössä ilman käyttökatkoja. Vaihtoehtoisesti voit kehittää sovelluksia offline-tilassa. Sovellukset testataan ensin ja aktivoidaan sitten tavalliseen tapaan verkossa vastaavissa IoT-ohjausyksiköissä.

Ulkoiset liitännät muodostetaan Emalytics-järjestelmässä käyttämällä yleisiä protokollia, kuten KNX-, Modbus-, BACnet-, DALI-, SMI-, EnOcean-, LonWorks-, SNMP-, MQTT-, REST- ja SQL-protokollia. Käytettävissä on yli 300 ohjainta lähes minkä tahansa työtehtävän, kuten EV-latauksenhallintajärjestelmän (sähköisen liikenteen sovelluksen), video- tai ovijärjestelmän, liittämiseen.

Muihin rakennusautomaatiojärjestelmiin verrattuna Emalytics-sovelluskehyksessä on vain neljä erilaista datatyyppiä: boolean (päällä/pois), numeerinen (analogiset arvot), merkkijono ja enum (luettelot, kuten vaihe 1 hidas, vaihe 2 nopea ja vaihe 3 maksimaalinen).

Datapisteet näkyvät järjestelmässä yhtenäisinä datatyyppeinä kenttäväylästä riippumatta. Koska tiedot normalisoidaan, eli käsitellään samalla tavalla riippumatta siitä, mistä ne ovat peräisin, myös muut toiminnot sovelluskehyksessä yksinkertaistetaan suurissa määrin käyttäjää varten.

Koko projekti yhdessä rajapinnassa
Toisin kuin perinteisissä automaatiojärjestelmissä, jotka kytketään yhteen verkkoon yksittäisistä ohjauksista kenttäväyläjärjestelmien avulla, Emalytics toimii kehyksenä kaikkien IoT-laitteiden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki sovelluskehyksen datapisteet (niin fyysiset kuin viestinnälliset) voidaan asettaa kaikkien sen laitteiden käyttöön automaattisesti ilman erillistä ohjelmointia tai erillisiä yhdyskäytäviä.

Ohjelmointiympäristö IEC-aloittelijoille
Niille, jotka haluavat siirtyä pois IEC-61131 -normin mukaisesta ohjelmoinnista (PLC-ohjelmoinnista), on käytettävissä IEC-standardia muistuttavien ohjelmointirajapintojen lisäksi kattavia valikoimia (kirjastoja) CFC-/FUP-kielillä.

Java korkean tason kielellä ohjelmoiville
Rajapinnoissa on käytettävissä korkean tason kielenä myös Java, joten kehittäminen on heti mahdollista suoraan Emalyticsissa ilman ylimääräisiä sovittimia tai liittymiä.

Työympäristö 64-bittisenä versiona
Tietokoneen tai kannettavan koko muistialuetta ja siten käytettävissä olevaa laitteistoa hyödynnetään laajasti. Vaihtoehtoisesti saatavilla on 32-bittinen versio.

Ohjelmointiohjelmisto
Emalyticsin lanseerauksesta lähtien on Phoenix Contact tarjonnut kaikille asiakkailleen mahdollisuuden hankkia Emalytics Automation- ja Emalytics View -ohjelmointiohjelmiston.

Firmware-päivitys järjestettävissä keskitetysti
ILC 2050 BI noudattaa selkeästi IT-standardin määräyksiä. ILC 2050 BI on pilvipalveluiden tiedonsiirtoa koskevien IT-standardien ja kyberturvallisuuden standardien, kuten TLS 1.2 -standardin, mukainen, ja sille voidaan jakaa ajankohtaisia laiteohjelmistopäivityksiä (korjauspäivityksiä) keskitetysti.

Skaalattava pay per use -lisenssimalli
Käyttäjien on maksettava vain kytketystä (fyysisestä tai viestinnällisestä) datapisteestä. Tämä mahdollistaa tietojen jatkokäsittelyn kehyksessä. Normalisointi vähentää ohjelmointiin ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa merkittävästi.