Työntekijä käyttää pilvilaskentateknologiaa tabletilla

Pilvilaskenta Alan tulevaisuus

Jo vuonna 2017 syntyi kuuluisa sitaatti "Maailman arvokkain luonnonvara ei ole enää öljy, vaan data." Vuonna 2021 tämä pitää vielä enemmän paikkansa. Jokaisella alalla liikkuu päivittäin suuria määriä dataa, jota tähän asti ei ole monissa tapauksissa kuitenkaan juuri käytetty. Proficloud.io ottaa tämän datan käyttöön. Proficloud.io antaa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden osallistua omien alojensa digitalisaatioon, hyödyntää syntyvää dataa ja optimoida siten omia prosessejaan, alentaa kustannuksiaan ja nopeuttaa toimintaansa.

Kaaviokuva, jossa selitetään pilvilaskentaa ja eri liitäntöjen yhteyksiä pilven kautta

Mitä on pilvilaskenta?

Kun aikaisemmin haluttiin käyttää laskentakapasiteetteja, oli välttämätöntä ylläpitää omaa palvelinta. Tarvittavat resurssit oli laskettava ja hankittava, päivitykset oli asennettava itse, tehtävä varmuuskopioinnit ja varmistettava palvelimen käytettävyys. Tämä johti siihen, että yritykset joutuivat käyttämään paljon henkilöstö- ja taloudellisia resursseja ja tekemään myönnytyksiä.

Pilven ansiosta se on historiaa. Tähän asti yrityksessä sijainnut palvelin korvataan nyt ammattimaisesti ylläpidetyillä tietokonekeskuksilla – pilvellä. Resursseja, kuten laskentatehoa tai muistikapasiteettia voidaan milloin tahansa lisätä käytännössä lähes rajattomasti. Tämä toimii niin nopeasti, että huippukuormituksiakin voidaan tasata. Kulloinkin kyseessä olevan pilvialustan ylläpitäjä huolehtii esimerkiksi ohjelmiston päivityksistä sekä varmuuskopioinnista. Pilvi antaa yrityksille mahdollisuuden osallistua tiedon maailmaan ilman suuria kustannuksia ja työpanosta.

Kaaviokuva, jossa selitetään pilvilaskentateknologiaa

Mikä teknologia on sen takana?

Käytettävistä teknologioista on mainittava MQTT. MQTT on protokolla, jota käytetään etupäässä koneiden väliseen tiedonvaihtoon. Meidän tapauksessamme sitä on pilvikykyisten kentän laitteiden ja Proficloud.io:n välinen tiedonvaihto, jota hoidetaan MQTT:n kautta. Tätä käyttötarkoitusta varten MQTT tarjoaa enemmän etuja, kuten esimerkiksi vähäisemmän laskentatehon tarpeen, väheisemmät yleiskustannukset sekä turvallisen tiedonsiirron TLS-salauksen ansiosta.

Kuvake, jossa havainnollistetaan pilvilaskennan ominaisuuksia, sekä pilvi ja tabletti

Ominaisuudet

Pilvijärjestelmistä on olemassa erilaisia toteutusmuotoja, joista monien kohdalla seuraavat kohdat pitävät paikkansa:

  • Olemassa oleva laitteisto jaetaan eri käyttäjien kesken. Tämä mahdollistaa kustannusten pitämisen alhaisina samalla, kun tietoja kuitenkin käsitellään erikseen.
  • Tarvittavaa tehoa voidaan nostaa tai laskea hetkellisesti. Näin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.
  • Pilvipalveluja ei osteta, vaan vuokrataan. Koska jokaisessa pilvijärjestelmässä ylläpitäjälle syntyy jatkuvia kuluja, vain tällä tavalla voidaan kartoittaa syntyviä kustannuksia. Asiakkaalle tästä on se etu, että suuria investointikustannuksia (CAPEX) ei synny, vaan sen sijaan ennustettavia kustannuksia voidaan jakaa pidemmälle aikavälille (OPEX).
  • Koska käytöstä ja kunnossapidosta syntyvät kulut tulevat ylläpitäjän hoidettaviksi, käyttö on asiakkaille vaivatonta. Asiakas voi keskittyä suoraan varsinaisiin intresseihinsä.
Kuvake, jolla havainnollistetaan pilvilaskennan riskejä

Riskit

Pilvilaskenta Proficloud.io:ssa:

  • Käyttäjiemme tiedot ovat Frankfurtissa sijaitsevassa tietokonekeskuksessa.
  • Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
  • Datan siirto laitteiden, asiakkaiden ja Proficloud.io:n välillä on aina TLS-salattu.
  • Tietoja ei missään tapauksessa luovuteta muille osapuolille. Suhtaudumme asiakkaidemme tietoihin juuri sellaisina: ne ovat asiakkaidemme tietoja, eivät meidän.

Proficloud.io ja älypalvelut

Ennen kaikkea kysymys kuuluu: kuinka myös sinun yrityksesi voi hyötyä pilven eduista? Miten Proficloud.io-alustan käyttö siis aloitetaan? Proficloud.io koostuu joukosta älypalveluita, joita käytetään eri käyttötapauksiin ja jotka siten soveltuvat hyvin erilaisille yrityksille.
Tässä on yleiskatsaus näistä älypalveluista: