Vihjejärjestelmä yrityksessämme

Phoenix Contactin vihjejärjestelmä Alusta luottamukselle ja avoimuudelle - Toimi aina rehellisesti sekä lakisääteisten ja sisäisten määräysten mukaisesti.

Miksi minun kannattaa tehdä ilmoitus?

Tunnetko epäedulliset käyttäytymistavat tai taloudelliset ja oikeudelliset riskit? Tätä varten käytettävissä on BKMS®-vihjejärjestelmä. Tämän sähköisen alustan avulla voit ilmoittaa mahdollisista lakisääteisiin ja sisäisiin määräyksiin kohdistuvista rikkomuksista. Tällaisia rikkomuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • korruptio
  • petokset, epärehellisyys ja kavallukset
  • kilpailumenettelyrikkomukset
  • rahanpesu
  • tietosuojarikkomukset
  • varkaus
  • ympäristö- ja työturvallisuusrikkomukset
  • sosiaalinormien ja ihmisoikeuksien rikkomukset

Phoenix Contact vaalii avointa viestintää. Kun havaitset rikkeitä tai rikkomuksia, sinun tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä lähimpään yhteyshenkilöön. Kun ulkopuolinen kolmas henkilö havaitsee rikkeitä tai rikkomuksia, hänen tulee ottaa yhteyttä Phoenix Contactin asianomaiseen yhteyshenkilöön.

BKMS®-vihjejärjestelmä on sertifioitu järjestelmä, jonka avulla voit ilmoittaa rikkomuksista anonyymisti. Halutessasi voit jättää ilmoituksen myös paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Ilmoitukset tallennetaan BKMS®-vihjejärjestelmään, ja kansainvälisen asianajotoimiston edustaja tarkistaa ne. Mahdollinen asianajotoimiston edustajan ja vihjeen antajan välinen viestintä tapahtuu luottamuksellisesti ja haluttaessa myös anonyymisti.