Pääteholkit

Pääteholkit

Pääteholkeilla voidaan kytkeä, johdottaa ja jatkokäsitellä johtimia varmasti kattamaan koko prosessi. Niiden käyttöön sähköteknisissä laitteissa liittyy useita mekaanisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin liittyviä etuja. Pääteholkkien ensisijaisena tehtävänä on estää johtimien jatkaminen ja suojata yksittäisiä säikeitä mekaanisilta vaikutuksilta esimerkiksi ruuviliitinliitännöissä. Jousivoimaliittimiä käytettäessä on tärkeää, että kuparijohtimen ja pääteholkin välille syntyy luja liitos. Sopivien pääteholkkipihtien lisäksi holkkien materiaalin laadulla on ratkaiseva merkitys siinä, että puristusliitoksesta saadaan paras mahdollinen ja turvallinen.

Nainen pitää pääteholkkia sormissaan

Pääteholkkien tärkeät edut

 • Parannettu ja pitkäaikainen käyttö- ja liitäntäturvallisuus
 • Aikaa säästävä jatkokäsittely, erityisesti myös push-in-liittimillä
 • Turvallinen liitäntä myös muutetussa johdotuksessa
 • Vähemmän johdinsiltoja
 • Helppo poikkipinnan tunnistus
 • Hyvä tärinänkestävyys
 • Jatkuvasti vähäiset siirtovastukset
 • Johdinsäikeiden suojaus, erityisesti myös ruuviliittimissä
 • Ruuviliitäntöjen samana pysyvä kireys

Pääteholkkeja koskevat standardit

Standardissa DIN 46228 määritellään pääteholkit 0,5...50 mm². Tämä standardi jakautuu neljään osaan:

 • Osa 1 Putkimuoto ilman muoviholkkia
 • Osa 2 Puristettu malli eristeellä tai ilman sitä
 • Osa 3 Johtimen kattava ilman eristettä
 • Osa 4 Putkimuoto muovieristeellä

Holkkien koon lisäksi materiaali, poikkipinnasta riippuva väri sekä koestusperiaatteet ovat osa standardia. Lisäksi standardissa asetetaan vaatimus pääteholkeille, jotka kiinnitetään luokan 2, 5 ja 6 johtimiin. Johtimien poikkipinnat määräytyvät sähköisten vastusarvojen eikä mittojen mukaan niin kuin pääteholkeissa. Suuremmat erot poikkipinnoissa ovat siten mahdollisia. Siksi holkin ja johtimen välillä on tietty poikkeavuus. Phoenix Contactin pääteholkkipihdit on kuitenkin suurelta osin suunniteltu näiden kapasiteettierojen tasaamiseksi.

DIN-standardin lisäksi holkkeja koskee ranskalainen standardi NF C 63-023. NF perustuu DIN-standardiin joidenkin poikkipintojen värejä lukuun ottamatta. Uusia pääteholkkeja koskevia standardeja ovat UL 486F ja kanadalainen C22.2 NO. 291-14. Nämä yhdenmukaistetut standardit perustuvat niin ikään DIN-standardiin, mutta ne käsittelevät perusteellisemmin koestusmenetelmiä sekä erityisvaatimuksia.

UL 486F -standardissa määritellään ensimmäistä kertaa myös erikoisholkkeja koskevia vaatimuksia, kuten TWIN-pääteholkkien käyttö kaksijohdinliitännässä. UL- ja CSA-standardien mukainen sertifiointi edellyttää vastaavan laitoksen suorittamaa perusteellista tarkastusta. Pääteholkkien lisäksi koestetaan ja sertifioidaan koko pääteholkkipihdeistä ja pääteholkeista koostuva järjestelmä.

Pääteholkit ja puristuspihdit käytössä

Pääteholkit ja puristuspihdit

Kansainvälisten laatu-, turvallisuus- ja yhteensopivuusstandardien edelläkävijä

Phoenix Contact on ensimmäisten valmistajien joukossa sertifioinut Saksassa valmistetut pääteholkit yhdessä pääteholkkipihtivalikoiman kanssa vuonna 2016 voimaan astuneen UL 486F -standardin mukaisesti. Koska pääteholkkipihdit ovat myös DIN 46228‑1/‑4 -standardin mukaisia, ne täyttävät siten kansainvälisten markkinoiden laadulle, turvallisuudelle ja yhteensopivuudelle asettamat vaatimukset. Näin Phoenix Contactilla on saatavilla myös maailmanlaajuisesti hyväksytty järjestelmä vientiin keskittyville asiakkailleen.