Johtimen vetolujuustesti

Laaduntarkastukset Laatua jokaisessa sovelluksessa

Tuotteidemme laatu on meillä ykkössijalla. Laatua ei tarkasteta ainoastaan jälkikäteen valmiista tuotteista, vaan sitä valvotaan vastuullisesti tuotannon ja logistiikan jokaisessa vaiheessa.

Tuotteemme käyvät läpi monia tarkastusmenettelyitä, jotta voidaan varmistaa niiden käyttökelpoisuus kaikilla tärkeillä aloilla. Standardin IEC 60947-7-1/-2/-3 mukaisten testausmenetelmien lisäksi tuotteillemme tehdään myös spesifejä laaduntarkastuksia, minkä vuoksi ne ovat saaneet useita hyväksyntöjä.

Mies tekemässä laboratoriotestausta

Laboratoriotestaus

Perusteet Laaduntarkastusten perusteet

Laaduntarkastusten perusteet
Phoenix Contact panostaa erityisesti tuotteiden parhaan laadun varmistamiseen kaikilla valmistuksen osa-alueilla. Tärkeä tekijä laadunvarmistuksessamme ovat laboratoriomme, jotka ovat mukana tuotteiden koko valmistusprosessin ajan. Tästä syystä laboratoriomme ovat myös aina jatkuvan optimoinnin keskipisteessä, ja ne ovat saaneet useita akkreditointeja, kuten esimerkiksi CE- ja UL-hyväksynnät.

Liittimen johtimen vetolujuustesti laboratoriossa

Johtimen vetolujuustesti (IEC 60947-7-1/-2) riviliittimessä

Mekaaniset testaukset Riviliittimen mekaanisten ominaisuuksien testaukset

Tuotteen mekaanisten ominaisuuksien testaukset
Mekaanisilla laaduntarkastuksilla tarkastetaan ensisijaisesti kouruja ja eristäviä koteloita. Testaukset keskittyvät tuotteiden kestävyyteen erilaisten vaikutusten, kuten tärinän, johtimien liikkumisen ja johtimien irtoamisen tai mekaanisen lujuuden suhteen. Näillä laaduntarkastuksilla pystymme takaamaan asiakkaillemme parhaat mahdolliset laatutasot mekaanisten ominaisuuksien osalta.

Esimerkkejä mekaanisista testauksista:

 • liitäntäkapasiteetti
 • taivutuskoe
 • johtimen vetolujuustesti
 • mekaaninen lujuus
 • lämpöshokkitesti
Ruuviliittimen lyhytaikaisen virrankestävyyden laaduntarkastus sähköisen tarkastuksen yhteydessä

Riviliittimen lyhytaikaisen virrankestävyyden tarkastus (IEC 60947-7-1/-2)

Sähköiset testaukset

Sähköiset testaukset
Tuotteiden virrankulkuun liittyvät laaduntarkastukset
Sähköiset laaduntarkastukset koskevat virrankulkua tuotteissa. Testissä imitoidaan erilaisia tilanteita, joissa esimerkiksi testataan riviliittimien oikosulkuja tai lämmönkehitystä.
Riittävän sähköisen eristyskyvyn takaamiseksi liittimet testataan lisäksi pintavälien ja eristysominaisuuksien osalta. Jotta voidaan taata yksittäisten tuotteiden tehokkuus, myös niiden jännitehäviö testataan. Esimerkkejä sähköisistä testauksista:

 • lämpenemiskoe
 • eristyskoe
 • ilma- ja pintavälit
 • jännitekoe
 • syöksyjännitekoe
Riviliittimen hehkulankatesti aineenkoetuksen yhteydessä

Riviliittimen hehkulankatesti (IEC 60695-2-11)

Aineenkoetus Tuotteiden materiaaliominaisuuksien testaukset

Tuotteiden materiaaliominaisuuksien testaukset
Aineenkoetuksissa tuotteet testataan materiaalinmuutosten osalta. Materiaalitesteissä keskeisessä osassa ovat pidemmät kuormitustestit, esimerkiksi pysyvästi kohonneet lämpötilat, kosteuden ja lian aiheuttama pintavälien muodostuminen sekä materiaalien simuloitu vanheneminen.
Esimerkkejä aineenkoestuksista:

 • vanhennuskoe
 • syttyvyysluokitus
 • eristemateriaalin ominaisuudet
 • korroosiotesti
 • neulaliekkitesti
Liitäntätekniikan asiantuntemus - CLIPLINE-laatu
Esite
Phoenix Contactin riviliittimien testaamisessa käytetään riviliitinstandardin ylittäviä vaatimuksia. Rakenteellisten ominaisuuksien ja laadukkaiden materiaalien ansiosta riviliittimet ylittävät selvästi standardien vaatimukset.
Lataa nyt maksutta!
Tuotteen laaduntarkastus laboratoriossa sekä tulosten seuranta