Nowe projekty fotowoltaiczne z wykorzystaniem 90% istniejącej infrastruktury

Uruchomienie nowej farmy fotowoltaicznej 50% szybciej metodą Plug & Play

Redukcja kosztów eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznych o ponad 40%

System zarządzania farmą fotowoltaiczną:
automatyczne zbieranie, wizualizowanie i analizowanie danych

Inteligentna automatyzacja w połączeniu z kompleksowymi narzędziami wizualizacyjnymi umożliwia ciągłe zbieranie i analizowanie danych z farmy fotowoltaicznej. Oferujemy kompletne rozwiązania do zarządzania farmą fotowoltaiczną – od pomiaru danych na poziomie obiektu po regulację dostarczania energii do sieci i wizualizację. Nasz zintegrowany system zarządzania farmą fotowoltaiczną umożliwia niezawodną i ekonomiczną eksploatację instalacji fotowoltaicznych. Otwarty system monitorowania pozwala na szybką i łatwą integrację i uruchomienie farmy fotowoltaicznej.

System zarządzania poprzez wysoką spójność przepływu danych i energii wspiera realizację idei All Electric Society. Inteligentne połączenie sektorów wytwarzających i zużywających energię umożliwia stworzenie efektywnego i zrównoważonego, kompleksowego systemu.

Pierwszy na świecie system zarządzania farmą fotowoltaiczną oparty na standardach przemysłowych.

Nowe projekty fotowoltaiczne z wykorzystaniem 90% istniejącej infrastruktury

Nowe projekty fotowoltaiczne z wykorzystaniem 90% istniejącej infrastruktury

Pokaż więcej
Skalowalna koncepcja

Skalowalna koncepcja

Oferujemy skalowalną, standardową koncepcję zarządzania farmą fotowoltaiczną od poziomu obiektu po wizualizację danych w portalu. Poszczególne elementy systemu, takie jak rejestrator danych, regulator dostarczania energii do sieci, stacje pogodowe, interfejs SCADA i portal internetowy zapewniają płynną współpracę bez konieczności adaptacji interfejsu. Koncepcja ta może być stosowana do każdego systemu instalacji fotowoltaicznych niezależnie od wielkości i może być dostosowana do wymagań klienta. Przy realizacji kolejnych projektów fotowoltaicznych można wykorzystać nawet 90% projektu wcześniejszego systemu, co zmniejsza koszt i skraca czas realizacji projektu.

Kompleksowe wsparcie na etapie projektu

Kompleksowe wsparcie na etapie projektu

Oferujemy analizę i doradztwo w zakresie dostosowanych do siebie optymalnie rozwiązań systemowych. Kompleksowe wsparcie podczas całego procesu od fazy projektowej po gotową i wyposażoną szynę DIN w czasie pierwszego projektu tworzy solidną podstawę do projektowania i realizacji kolejnych farm fotowoltaicznych.

Wieloletnia dostępność

Wieloletnia dostępność

Firma Phoenix Contact już od wielu lat jest cenionym dostawcą produktów i rozwiązań dla przemysłu dla odbiorców na całym świecie. Nasza globalna sieć sprzedaży umożliwia szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się dynamicznie rynku fotowoltaicznego. Dzięki temu gwarantujemy wieloletnią dostępność naszych produkowanych lokalnie komponentów.

Brzmi interesująco? Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami
Uruchomienie nowej farmy fotowoltaicznej 50% szybciej metodą Plug & Play

Uruchomienie nowej farmy fotowoltaicznej 50% szybciej metodą Plug & Play

Pokaż więcej
Szybkie podłączenie wszystkich komponentów projektu fotowoltaicznego

Szybkie podłączenie wszystkich komponentów projektu fotowoltaicznego

Nasze rozwiązania są zaprogramowane fabrycznie, dzięki czemu nadają się do samodzielnej konfiguracji. Przygotowany fabrycznie system modułowy po parametryzacji nadaje się do natychmiastowego użycia, ponieważ wszystkie komponenty projektu fotowoltaicznego są wykrywane automatycznie. Automatyczna implementacja wszystkich komponentów zapewnia duże uproszczenie uruchomienia farmy fotowoltaicznej i znaczną oszczędność czasu. Nasze rozwiązania oferują bardzo dużą kompatybilność z urządzeniami innych producentów, np. falownikami, czujnikami i innymi systemami.

Zapewnienie uzyskania prognozowanej wydajności

Zapewnienie uzyskania prognozowanej wydajności

Dzięki naszemu systemowi monitorowania systemu fotowoltaicznego można natychmiast reagować na usterki i straty mocy, nawet przy uszkodzeniu pojedynczych stringów. Czujniki Halla zapewniają łatwy i bezpieczny pomiar prądów stringów bez konieczności przerywania obwodu. Monitorowanie stringów umożliwia ekonomiczną eksploatację dzięki precyzyjnemu wykrywaniu błędów instalacji fotowoltaicznej co do sekundy.

Otwarta platforma sterowania

Otwarta platforma sterowania

PLCnext Technology pozwala na używanie preferowanych języków programowania, jak np. IEC 61131-3 czy języki wysokiego poziomu. Nowa generacja technologii sterowania oferuje nieograniczone możliwości adaptacji dzięki szybkiej i łatwej integracji oprogramowania open source, aplikacji, a także aktualnych i przyszłych standardów komunikacji.

Brzmi interesująco? Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami
Redukcja kosztów eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej o ponad 40%

Redukcja kosztów eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej o ponad 40%

Pokaż więcej
Monitorowanie wszystkich systemów fotowoltaicznych

Monitorowanie wszystkich systemów fotowoltaicznych

Nasz obsługiwany intuicyjnie portal umożliwia wygodny podgląd wszystkich posiadanych instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie ważne dane są wyświetlane czytelnie w jednym portalu. Znacznie ułatwia to bieżącą eksploatację i serwisowanie oraz zwiększa rentowność farmy fotowoltaicznej. Istnieje również możliwość porównania wydajności wszystkich systemów z rzeczywistymi wartościami nasłonecznienia na podstawie danych z monitoringu satelitarnego.

Optymalny serwis

Optymalny serwis

Portal analizuje automatycznie za pomocą inteligentnych algorytmów wiele identycznych komunikatów o błędach. Komunikaty są wyświetlane na liście według pilności i powagi. Dzięki temu serwis jest wzywany tylko w przypadku zdarzeń, które mają kluczowe znaczenie dla wydajności instalacji fotowoltaicznych. Pozwala to na uniknięcie zbędnych wizyt serwisowych i wyeliminowanie następujących powoli i niezauważalnie spadków wydajności.

Łatwe tworzenie raportów systemu

Łatwe tworzenie raportów systemu

Możesz generować automatyczne raporty ze wszystkimi najważniejszymi wskaźnikami, dokumentujące rentowność farmy fotowoltaicznej. Raporty zawierają najważniejsze dane na temat instalacji fotowoltaicznej oraz wydajności systemu w stosunku do prognozy statystycznej. Raporty w formacie PDF można przesyłać automatycznie mailowo do klientów lub inwestorów.

Brzmi interesująco? Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Zintegrowany system zarządzania farmą fotowoltaiczną

System zarządzania farmą fotowoltaiczną firmy Phoenix Contact składa się ze skrzynek przyłączeniowych, rejestratorów danych, stacji pogodowych, regulatora dostarczania energii do sieci oraz portalu internetowego.

Od poziomu obiektu po wizualizację danych w portalu powstaje skalowalna koncepcja nadrzędnego zarządzania farmami fotowoltaicznymi.

Każde z tych rozwiązań może być używane niezależnie i dostosowane do indywidualnych wymagań. W połączeniu powstaje kompleksowa koncepcja monitorowania systemu fotowoltaicznego umożliwiająca płynną integrację bez modyfikacji interfejsów.

Pulsujące elementy można kliknąć

Przyłączanie generatora Przyłączanie generatora Nasze skrzynki przyłączeniowe umożliwiają elastyczne połączenie punkt-punkt, gwiazdowe lub siatkowe poprzez moduły bezprzewodowe. Nasza sprawdzona technologia bezprzewodowa umożliwia niezawodną i bezzakłóceniową komunikację na odległość do 500 m. Nasze skrzynki przyłączeniowe nie wymagają osobnego zasilania, ponieważ zapewniają je wbudowane przetwornice DC/DC. Możliwy jest pomiar napięcia do 1500 V DC. Konstrukcja naszych szaf sterowniczych jest zoptymalizowana pod kątem temperatury, co zapewnia niższe obciążenie termiczne komponentów oraz niezawodną żywotność farmy fotowoltaicznej.
Pomiar danych pogodowych Pomiar danych pogodowych Czujniki środowiskowe podłącza się bezpośrednio do naszego układu sterowania przez sieć Modbus. Dzięki naszemu szerokiemu wyborowi czujników oferujemy stacje pogodowe dostosowane do potrzeb danej farmy fotowoltaicznej. Czujniki z ustawionymi fabrycznie parametrami są gotowe do użycia i przesyłania danych pogodowych. Zamiast oprzewodowania każdego czujnika można użyć naszych złączy M12 z rozdzielaczami Y do łatwego połączenia szeregowego wszystkich czujników. Znacznie zmniejsza to oprzewodowanie i ułatwia integrację z nadrzędnym systemem.
Falowniki Falowniki SOLARWORX zawiera biblioteki oprogramowania do PC WORX, przeznaczone specjalnie do realizacji projektów fotowoltaicznych. Biblioteki te oferują między innymi gotowe moduły sterowników do komunikacji ze wszystkimi popularnymi modelami falowników. Aby zminimalizować czasochłonność programowania na etapie uruchamiania instalacji fotowoltaicznych, stale tworzymy nowe sterowniki i bloki funkcyjne do podłączania czujników warunków środowiskowych i trackerów fotowoltaicznych.
Rejestrator danych Rejestrator danych Rejestratory danych mają tryb automatycznego wykrywania, co umożliwia łatwe łączenie wszystkich systemów na farmie fotowoltaicznej metodą Plug & Play. Redukuje to znacznie czas uruchomienia, ponieważ nie jest potrzebna konfiguracja. Eksploatacja dużych instalacji fotowoltaicznych wymaga ciągłego kontrolowania i monitorowania systemu fotowoltaicznego na poziomie segmentów. Funkcję tę realizuje nasz rejestrator danych. Rejestruje on wszystkie najważniejsze dane dotyczące warunków otoczenia oraz stanu falowników. Dane te są przesyłane do naszego nadrzędnego portalu.
Połączenie z portalem i wizualizacja Połączenie z portalem i wizualizacja Nasz portal służy do wizualizacji zebranych danych systemu. Aby uniknąć luk w danych monitorowania systemu fotowoltaicznego i raportowania, w razie braku połączenia internetowego między instalacją fotowoltaiczną a portalem dane są zapisywane automatycznie lokalnie. Dzięki otwartym interfejsom systemu możliwe jest podłączenie do istniejących portali. Dzięki zautomatyzowanemu algorytmowi błędów portal umożliwia obniżenie kosztów serwisowych farmy fotowoltaicznej.
Zarządzanie dostawami energii do sieci Zarządzanie dostawami energii do sieci Możesz reagować szybko na zmieniające się nieustannie wymagania farmy fotowoltaicznej, np. nowe regulacje dotyczące dostarczania energii słonecznej do sieci. Nasz regulator dostarczania energii do sieci posiada certyfikat wg normy VDE-AR-N 4110/20. Ponadto współpracujemy z niezależnymi instytutami w celu certyfikacji naszych rozwiązań również na rynku międzynarodowym. Dzięki standaryzacji działamy odpowiedzialnie, zapewniając wysoką jakość i niezawodne działanie systemów instalacji fotowoltaicznych. Parametry sieci w punkcie przyłączenia do sieci są rejestrowane przez mierniki i przesyłane do centralnego sterowania PCU. Wielkości nastawcze obliczone na podstawie regulatora mocy biernej są przesyłane do falownika. Dzięki regulatorowi dostarczanie energii do sieci z rozproszonych systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i zasobników energii odbywa się zgodnie z wymogami operatora sieci. Przyczynia się to w znacznym stopniu do stabilności sieci, wspomagając w ten sposób wytwarzanie energii odnawialnej w społeczeństwie All Electric Society.

Zintegrowany system zarządzania farmą fotowoltaiczną

System zarządzania farmą fotowoltaiczną firmy Phoenix Contact składa się ze skrzynek przyłączeniowych, rejestratorów danych, stacji pogodowych, regulatora dostarczania energii do sieci oraz portalu internetowego.

Od poziomu obiektu po wizualizację danych w portalu powstaje skalowalna koncepcja nadrzędnego zarządzania farmami fotowoltaicznymi.

Każde z tych rozwiązań może być używane niezależnie i dostosowane do indywidualnych wymagań. W połączeniu powstaje kompleksowa koncepcja monitorowania systemu fotowoltaicznego umożliwiająca płynną integrację bez modyfikacji interfejsów.

Nasze usługi

Opracowanie koncepcji

Firma Phoenix Contact pomoże w stworzeniu indywidualnej koncepcji zarządzania farmą fotowoltaiczną. Nasi specjaliści i partnerzy znają uwarunkowania lokalne oraz specyficzne wymogi branży. Istotną częścią naszej oferty jest kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Wyślij zapytanie

Tworzenie oprogramowania w oparciu o modele

Oprogramowanie do zarządzania farmą fotowoltaiczną jest tworzone za pomocą MATLAB/Simulink w oparciu o modele. Można łatwo zintegrować międzynarodowe kody sieci, co zapewnia niskie koszty projektu. Tworzenie oprogramowania na bazie modeli umożliwia również strukturalną implementację i minimalizuje ryzyko w fazie projektu. Zapewnia to efektywną realizację projektów fotowoltaicznych.

Wyślij zapytanie

Wsparcie na etapie projektu

Phoenix Contact zapewnia wsparcie i pomoc w fazie tworzenia projektu fotowoltaicznego, zamawiania komponentów, realizacji i bieżącej obsługi serwisowej farmy fotowoltaicznej. Nasi eksperci służą wszelką pomocą, od niewielkich modyfikacji, po tworzenie całkowicie nowych rozwiązań. Aby zapewnić sprawny przebieg projektu systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną, nasz zespół serwisowy dostosuje się do Twoich wymogów na bazie partnerskiej współpracy.

Wyślij zapytanie

Jakie korzyści oferuje nasz zintegrowany system zarządzania farmą fotowoltaiczną?

Torsten Sieker, Director Global Industry Management Solar Power, objaśniał w ramach PV Guided Tour 2020 grupy wydawnictwa Gentner koncepcję naszego zintegrowanego systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną. Obejrzyj film, aby poznać korzyści naszego systemu!

Regulator dostarczania energii do sieci z certyfikatem wg VDE-AR-N 4110/4120

W ramach cyklu PV Guided Tour 2020 grupy wydawnictw Gentner Christopher Krause z Global Industry Management Solar Power prezentuje regulator do systemów wytwarzania energii z certyfikatem wg VDE-AR-N 4110/4120. Obejrzyj film, aby poznać korzyści naszego nowego regulatora systemu wytwarzania energii.

Duży wybór skrzynek przyłączeniowych do podłączenia i zabezpieczenia systemów instalacji fotowoltaicznych

W ramach cyklu Guided Tour 2020 grupy wydawnictw Gentner Burkhard Dittmann i Daniel Diekmann prezentują możliwości bezpiecznego i łatwego podłączania systemów instalacji fotowoltaicznych. Obejrzyj film, aby poznać naszą szeroką ofertę zestawów fotowoltaicznych i odpowiednich narzędzi.

Wideomonitorowanie systemu fotowoltaicznego i technologia sieciowa do niezawodnej eksploatacji systemów instalacji fotowoltaicznych

W ramach cyklu Guided Tour 2020 grupy wydawnictw Gentner Tommy Göring i Burkhard Dittmann prezentują produkty do wideomonitorowania systemu fotowoltaicznego i technologii sieciowych dla systemów instalacji fotowoltaicznych. Obejrzyj film, aby poznać korzyści używania naszych produktów na farmie fotowoltaicznej.

Poznaj nasz system zarządzania farmą fotowoltaiczną!

W ramach targów Intersolar Europe 2019 zaprezentowaliśmy naszą całkowicie zintegrowaną kombinację skrzynki przyłączeniowej, rejestratora danych, regulatora dostarczania do sieci, stacji pogodowej i portalu internetowego. Torsten Sieker, Director Global Industry Management Solar Power, objaśniał uczestnikom PV Guided Tour grupy wydawnictwa Gentner koncepcję naszego zintegrowanego systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną.

All Electric Society

Rozwiązania techniczne dla świata, w którym warto żyć

Odpowiedź na wielkie wyzwania stojące przed ludzkością, czyli walka ze zmianami klimatycznymi i zapewnienie zrównoważonego rozwoju, z technicznego punktu widzenia jest tylko jedna: All Electric Society. Wizja ta opisuje świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych będzie główną i niedrogą formą energii elektrycznej dostępną w sposób niemalże nieograniczony. Kluczem do realizacji tej wizji jest kompleksowa elektryfikacja, automatyzacja i połączenie wszystkich sektorów przemysłu i infrastruktury. Phoenix Contact umożliwia przemysłowi i społeczeństwu szybszą realizację tej transformacji na drodze do zrównoważonego świata.

All Electric Society

Referencje

Inwestor farm fotowoltaicznych, Elektro Ecker, Niemcy

Dzięki monitorowaniu systemów fotowoltaicznych ich operatorzy mogą znacznie zwiększyć ilość produkowanej energii. Dlatego firma Elektro Ecker zastosowała na swojej farmie fotowoltaicznej odpowiednie rozwiązanie Phoenix Contact, które zapewnia optymalną wydajność instalacji.

Inwestor farm fotowoltaicznych Envalue, Niemcy

Dzięki rozwiązaniu do pomiaru i przesyłania danych firmy Phoenix Contact oraz oprogramowaniu portalu firmy Smartblue AG operator farmy fotowoltaicznej Envalue GmbH może czerpać korzyści ze stałego monitorowania swoich systemów fotowoltaicznych.
Inwestor farm fotowoltaicznych Envalue, Niemcy

Inwestor farm fotowoltaicznych Envalue, Niemcy

Dzięki naszemu regulatorowi dostaw do sieci systemy instalacji fotowoltaicznych Envalue przyczyniają się do stabilizacji sieci elektrycznych. Oprócz integracji z systemem zarządzania dostawami energii do sieci duże wyzwanie dla operatora sieci stanowi indywidualna regulacja mocy biernej. Parametry sieci w punkcie przyłączenia są rejestrowane za pomocą mierników i przesyłane do centralnego regulatora systemu wytwarzania energii. Następnie wartości zadane obliczone przez regulację mocy biernej są przesyłane do falowników zainstalowanych w systemie.

Farma fotowoltaiczna Zuera, Hiszpania

Kompleksowa regulacja w oparciu o monitorowanie systemu fotowoltaicznego i odpowiednia wizualizacja zmierzonych wartości z wykorzystaniem rozwiązań oferowanych przez firmę Phoenix Contact zapewnia długofalowe optymalne uzyski energii Grupo Jorge na farmie fotowoltaicznej Zuera II.
Solution Finder

Nasi partnerzy Energy Solution

Firma Phoenix Contact współpracuje na całym świecie z wybranymi partnerami, którzy posiadają bogate doświadczenie i rozległą wiedzę na temat naszych produktów i systemów. Dzięki temu nasze rozwiązania w zakresie projektów fotowoltaicznych są dostosowane optymalnie do indywidualnych wymagań klientów na całym świecie.

Skorzystaj z kompleksowego doradztwa naszych kompetentnych partnerów. Za pomocą funkcji wyszukiwania znajdziesz odpowiedniego partnera w swojej okolicy.

Dialog z klientami i partnerami z całego świata

Phoenix Contact to światowy lider na rynku z siedzibą główną w Niemczech. Nasza firma oferuje nowoczesne komponenty, systemy i rozwiązania w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemysłowej.

Globalna sieć oddziałów w ponad 100 krajach zatrudniających ponad als 17 600 osób gwarantuje bliskie relacje z naszymi klientami, co ma naszym zdaniem kluczowe znaczenie dla realizacji projektu. Phoenix Contact już od wielu lat oferuje sprawdzone rozwiązania i produkty dla branży instalacji fotowoltaicznych. Od instalacji naziemnych i dachowych po hybrydowe systemy energetyczne – firma Phoenix Contact zapewnia niezawodne działanie farm fotowoltaicznych dzięki ciągłemu rejestrowaniu danych operacyjnych i zoptymalizowanemu systemowi zarządzania dostarczaniem energii do sieci.

Chcesz otrzymać informacje na temat zastosowania naszych rozwiązań do monitorowania na Twojej farmie fotowoltaicznej?

Napisz do nas! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Downloads

Rozwiązania do monitorowania systemów fotowoltaicznych
Rozwiązania dla projektów fotowoltaicznych
Najważniejsze pojęcia w dziedzinie energii słonecznej

Obserwuj nas

Obserwuj naszą stronę na LinkedIn, aby śledzić wszystkie informacje, nowości i trendy z branży instalacji fotowoltaicznych.

Zamknąć