Phoenix Contact na Slovensku

Budova Phoenix Contact v Bratislave

Pobočka Phoenix Contact na Slovensku bola založená v roku 2007 za účelom rozvoja obchodno - marketingových aktivít a poskytovania lokálnej technickej podpory.
Viac ako 10 zamestnancov v Bratislavskej kancelárii zabezpečuje komplexnú obchodno - technickú podporu pre viac ako 50 tisíc výrobkov z portfólia Phoenix Contact.
Sieť regionálne rozmiestnených obchodno-technických zástupcov a distribútorov nám umožňuje rýchlu regionálnu dostupnosť všetkých poskytovaných služieb.

Image film Phoenix Contact
Image film Phoenix Contact YouTube

Naša spoločnosť

Phoenix Contact Slovensko

Digitalizácia a v poradí už štvrtá priemyslená revolúcia mení náš svet od základov. Mení sa aj spôsob, akým spoločnosti podnikajú, komunikujú a riadia interné procesy.
V tomto zmysle naráža trend digitalizácie na svet plný výziev, lebo akýkoľvek rast (výroby, spotreby, populácie, znečistenia a pod.) bude v prostredí obmedzených zdrojov neudržateľný.
Z pohľadu PHOENIX CONTACT, digitalizácia ponúka potenciál pre zvládnutie týchto výziev.
Veríme, že technologický progres postavený na inováciách vyvolá zmeny, ktoré pretransformujú našu spoločnosť k lepšej, trvalo udržateľnej “All Electric society” a zabezpečí vyššiu kvalitu života pre všetkých.

Pavel Ďurčok - PHOENIX CONTACT s.r.o., General Manager
Pavel Ďurčok

Pavel Ďurčok