Budova Phoenix Contact v Bratislave

Phoenix Contact na Slovensku

PHOENIX CONTACT s.r.o. je dcérska spoločnosť nemeckej firmy Phoenix Contact GmbH., ktorá vyrába produkty pre priemyselnú automatizáciu. Dodáva kompletný sortiment výrobkov a služieb materskej firmy pre zákazníkov v Slovenskej republike.

Slovenská pobočka oficiálne začala svoju činnosť v novembri 2007. Pobočka vznikla oddelením od českej pobočky a momentálne má 16 zamestnancov, ktorí sú pripravení zodpovedať Vaše otázky a požiadavky.

O Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT je popredným svetovým výrobcom inovatívných komponetov, systémov a riešení v oblasti elektrotechniky, elektroniky a automatizácie.
Spoločnosť s hlavným sídlom v Blombergu (North Rhine-Westphalia, Nemecko) bola založená v roku 1923 a dnes celosvetovo zamestnáva viac ako 20 300 ľudí.
PHOENIX CONTACT vyvíja a výraba široké, viac ako 50 000-ové portfólio výrobkov ako sú svorkovnice, relé, konektory, prevodníky signálov, napájacie zdroje, riadiace systémy a PLC, vstupno/výstupné systémy, prvky priemyselného ethernetu, PCB svorkovnice a konektory do plošných spojov, komponenty a systémy na ochranu proti prepätiu.

Phoenix Contact image film
Phoenix Contact image film YouTube
Working for Phoenix Contact

Kariéra

Staňte sa súčasťou spoločnosti Phoenix Contact! Do našej obrovskej komunity patrí 17 600 zamestnancov po celom svete. Naša každodenná spolupráca je založená na budovaní partnerstva a dôvery. Naša motivácia: Spolu nadšene vyrábame a predávame výrobky, systémy a riešenia pre inteligentný svet. Sme svetovým hráčom a stredným rodinným podnikom zároveň.

Naša vízia

V spoločnosti Phoenix Contact máme inovatívny, udržateľný prístup založený na partnerstve. Platí to pre spôsob, akým vychádzame so zamestnancami a našimi zákazníkmi.
Tiež si uvedomujeme svoju spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť a podľa toho sa aj správame. V rámci vízie All Electric Society chceme podporiť našich zákazníkov, aby sa správali udržateľnejším spôsobom, preto prostredníctvom našich výrobkov a riešení umožňujeme komplexnú elektrifikáciu, sieťové odovzdávanie informácií a automatizáciu všetkých sektorov ekonomiky a infraštruktúry.

Čo robíme

Riešenia Phoenix Contact sa používajú všade, kde je potrebná automatizácia procesov. Platí to pre priemyselné výrobné závody, oblasť obnoviteľnej energie, infraštruktúry alebo komplexných pripojení zariadení. Naše výrobky sa používajú všade, kde sú pripojené, distribuované a ovládané elektrické a dátové siete. Prínosom pre vás nie je len samotná funkcia: Naše výrobky pomáhajú našim partnerom vyvíjať udržateľné aplikácie s účinnejšími procesmi a zníženými nákladmi.

Partneri, predaj a distribútori

Kvalitné, inovatívne výrobky a spokojnosť zákazníkov v rámci celého dodávateľského reťazca sú nevyhnutné pre náš aj váš úspech.

Certifikáty spoločnosti

V spoločnosti Phoenix Contact považujeme kvalitu za mimoriadne dôležitú: Platí to pre každý výrobok, pre skupinu Phoenix Contact Group a naše pobočky. Na splnenie tejto požiadavky bola spoločnosť Phoenix Contact preverená auditom a osvedčená v rámci manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu, energetického manažmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.