CONTACTRON-hybridteknologi – alternativet til kontaktorer

Den trefasede asynkrone motor er en af ​​de mest anvendte motorer inden for automatiseringsteknologi. Den bruges til at implementere mange processer og bevægelser, hvoraf nogle er komplekse og sikkerhedsrelevante.

CONTACTRON-hybridteknologi er en mikroprocessorstyret kombination af robust relæteknik og næsten slidfri halvlederteknologi. Her implementeres venderelækoblingen på en modulbredde på kun 22,5 mm.

Halvlederne overtager den slidbehæftede ind- og udkoblingsproces, mens relæerne blot leder strømmen med kun lavt strømtab. Dette muliggør en skånsom kobling og aflaster relækontakterne betydeligt.

Til produktsiden for hybrid-motorstartere
Mikroprocessor med hybridmotorstarter og teknologi logo
CONTACTRON-processor

CONTACTRON-processor

Et overblik over dine fordele

  • Mindre pladsbehov i styretavlen med smalt design: 22,5 mm modulbredde giver ~75 % pladsbesparelse
  • Ca. 30 mio. koblinger for maksimal anlægsoppetid
  • Op til 10-dobbelt levetid takket skånsom kobling med CONTACTRON-hybridteknologi, der er en mikroprocessorstyret kombination af robust relæteknik og næsten slidfri halvlederteknologi
  • Enkel fortrådning takket være integreret låsekobling og belastningsfortrådning
Topologi: CONTACTRON-hybridteknologi sammenlignet med mekaniske koblingsenheder (kontaktorer)

Sammenligning med mekaniske koblingsenheder (kontaktorer)

Mekaniske koblingsenheder, såkaldte kontaktorer, kobler typisk drevene til og fra. Overvågningen af motorstrømmen for overbelastning eller blokade foregår med et motorværnsrelæ, som sætter motoren i stå i tilfælde af fejl. Hvis et drev skal køre i begge omdrejningsretninger, skal den kredsløbstekniske funktion – omskiftningen af to udvendige ledere – udføres over et supplerende koblingselement.

Hvis applikationen så også skal opfylde kravene til den funktionelle sikkerhed, f.eks. iht. kat. 3 eller PL e, skal en eller to yderligere koblingselementer seriekobles. Sammenlagt kræver mange motoranvendelser altså fire eller fem komponenter, som skal planlægges, fortrådes og kobles tilsvarende.

Hvordan fungerer CONTACTRON-hybridteknologi?

Trin 1:
Relæ K1 og K2 lukkes. Da V1 og V2 ikke er koblet endnu, er der stadig intet strømflow i faserne l1, l2 og l3.

Trin 2:
Halvlederne V1 og V2 kobles til og overtager dermed tilkoblingsstrømmen. Strømmene I1, I2 og I3 flyder nu, så motoren kører. I denne korte tid producerer halvlederne V1 og V2 en tabseffekt, der afgives som varme.

Trin 3:
For at reducere denne tabseffekt, bliver der slået bro over halvlederne med bypassrelæet K3. Dermed forbliver halvlederne kolde. I frakoblingsprocessen forløber denne proces lige omvendt.

Topologi: Kobling CONTACTRON-hybridteknologi