Overspændingsbeskyttelse - applikationseksempel

Overspændingsbeskyttelse - applikationseksempler

Ud fra tre eksempler på applikationer til overspændingsbeskyttelse kan du se, hvordan du nemt kan beregne beskyttelsesniveauet i det elektriske anlæg.

Beregning af effektivt beskyttelsesniveau i det elektriske anlæg ud fra tre eksempler

Som beskrevet skal de delvise spændinger for alle forbindelsesdele mellem faselederen, tilslutningspunkt A og beskyttelseslederen, tilslutningspunkt B, føjes til det faktiske beskyttelsesniveau for SPD'en (Surge Protection Device).

Vi har foretaget beregningen ud fra de tre følgende eksempler.

Spændingsfaldet over de pågældende ledninger er taget fra tabellen "Spændingsfald afhængigt af geometrien".

FLT-SEC-HYBRID-installering oven over effektafbryderen

FLT-SEC-HYBRID oven over effektafbryderen

1. Installering: Oven for effektafbryderen

Installeringen finder sted oven over effektafbryderen på en jordet monteringsplade med stor afstand til PEN-skinnen nedenfor.
Bemærk:
Læg en direkte ledningsforbindelse fra beskyttelsesenheden til PEN-skinnen, parallelt med forbindelsen over monteringspladen. Denne forbindelse øger ikke beskyttelsesniveauet for overspændingsbeskyttelsesenhedskombinationen, men er foreskrevet iht. DIN VDE 0100-534.

Effektivt beskyttelsesniveau, eksempel 1

Med et beskyttelsesniveau på 8,2 kV kan beskyttelse iht. overspændingskategori IV for koblingsanlæg i 230/400 V net ikke overholdes.

Længde i cm

Delstrøm i kA

Spændingsfald i kV

 
PEN-forbindelse fra overspændingsbeskyttelsesenhed til montageplade 15 75 1,1
PEN-forbindelse over montageplade 115 75 3,5
PEN-forbindelse fra montageplade til PEN-skinne 15 75 1,1
L1-L3-tilslutning 40 25 1,0
Overspændingsbeskyttelsesenhed (beskyttelsesniveau) - 25 1,5
Samlet beskyttelsesniveau 8,2
FLT-SEC-HYBRID-installering neden under effektafbryderen på hovedtavle

FLT-SEC-HYBRID i hovedtavlen

2. Installering: Neden under effektafbryderen

Overspændingsbeskyttelsesenheden skal installeres neden under effektafbryderen.

Ved denne installeringsvariant er afstanden til beskyttelseslederen relativt lille.

Effektivt beskyttelsesniveau, eksempel 2

Med et beskyttelsesniveau på 4 kV kan beskyttelse iht. overspændingskategori III for koblingsanlæg i 230/400 V net overholdes.

Længde i cm

Delstrøm i kA

Spændingsfald i kV

 
PEN-forbindelse fra overspændingsbeskyttelsesenhed til PEN-skinne 20 75 1,5
L1-L3-tilslutning 40 25 1,0
Overspændingsbeskyttelsesenhed (beskyttelsesniveau) - 25 1,5
Samlet beskyttelsesniveau 4,0
FLT-SEC-HYBRID-installering neden under effektafbryderen

Beregning af beskyttelsesniveauet

3. Installering: Neden under effektafbryderen

Overspændingsbeskyttelsesenheden skal installeres neden under effektafbryderen med en optimeret PEN-forbindelse.

Eksemplerne 1 og 2 viser tydeligt, at der ved optimering af beskyttelsesniveauet skal være fokus på tilslutningen mellem overspændingsbeskyttelsesenheden og PEN-skinnen. Jo kortere denne tilslutning er, desto bedre er beskyttelsesniveauet. Påvirkningen af PEN-forbindelsen er i eksempel 1 og 2 tre gange så høj som forbindelserne til de aktive ledere L1, L2 og L3.

En anden mulighed er at forbinde PEN-skinnen med ikke kun én ledning, men med separate ledninger pr. pol, dvs. tre enkeltledninger. Delstrømmen gennem ledningerne er i det tilfælde så kun 25 kA og ikke 75 kA. Tilsvarende er spændingsfaldet så også kun en tredjedel.

Effektivt beskyttelsesniveau, eksempel 3

Med et beskyttelsesniveau på 2,5 kV kan beskyttelse iht. overspændingskategori II for koblingsanlæg i 230/400 V net overholdes.

Længde i cm

Delstrøm i kA

Spændingsfald i kV

 
PEN-forbindelse fra overspændingsbeskyttelsesenhed til PEN-skinne 10 25 0,25
L1-L3-tilslutning 10 25 0,75
Overspændingsbeskyttelsesenhed (beskyttelsesniveau) - 25 1,5
Samlet beskyttelsesniveau 2,5