Apparatbeskyttelse til overspændingskategori II

Hvis enheder med overspændingskategori II er installeret i hovedfordelingen, skal et beskyttelsesniveau på mindre end 2,5 kV sikres.

Bliv informeret, og download brochuren om apparatbeskyttelse type 3 med Push-in tilslutning.

Download brochuren
PLT-SEC-T3-230-FM
PLT-SEC-T3-230-FM

PLT-SEC-T3-230-FM overspændingsbeskyttelse type 2/3 til 1-fasede strømforsyningsnet. Fås som variant med Push-in og skruetilslutning med integreret statusvisning og fjernmelding.

Ekstra beskyttelse ved apparater i overspændingskategori II

Hvis enheder med overspændingskategori II er installeret i hovedfordelingen, skal et beskyttelsesniveau på mindre end 2,5 kV sikres.

Hvis beskyttelsesniveauet i styretavlen ikke kan bringes under 2,5 kV med den første overspændingsafleder, skal der installeres en ekstra overspændingsafleder. Herved beskyttes enhederne med lav dimensionerings-stødspænding.

Det samme gælder også for enheder uden for hovedfordelingen. Disse har som regel overspændingskategori II og har i 230/400 V-net dermed en dimensionerings-stødspænding på 2,5 kV. Hvis beskyttelsesniveauet ikke kan bringes under 2,5 kV med den første overspændingsafleder, skal der installeres en ekstra overspændingsafleder, så enhederne beskyttes med lavere dimensionerings-stødspænding. Det kan foregå i efterfølgende fordeling, f.eks. en undertavle. Tilslutning af overspændingsaflederen med korte ledninger er her for det meste en betydeligt lettere mulighed.